Proč leadership?

Protože přináší metody a výsledky

  • nad kterými zůstává rozum stát,
  • které lidé oceňují,
  • které jsou udržitelné a ekologické.

Jsou tedy skvělé, přetrvávají a lze na nich stavět dál.

Pro vysvětlení je, domnívám se, užitečné začít s odlišením vedení, vůdcovství, leadershipu od řízení.

Řízení je, technicky vzato, definováno jako činnost, která poskytuje výsledky predikovatelné. Pokud to dopadne jinak, než bylo v úmyslu, jedná se o řídící chybu. Je jedno, zda se jedná o sebeřízení, manažerské řízení, nebo řízení motorových vozidel.

Vedení je jiné. Tam právě o ty neobvyklé výsledky, nebo neobvyklou činnost, která k výsledkům vede, jde.

Umět řídit něco, je určitě žádoucí. Hodí se to zejména, ale nejenom, do činností provozního charakteru. Když ale na něco není dostatečně zdrojů, nebo se přesně neví co vlastně má být dosaženo nebo jak, je řízení v koncích. Tehdy potřebujete zázrak. Potřebujete leadership.

Zázraky leadershipu

Ano, od nepaměti je leadership rozpoznáván, oceňován a vyhledáván právě kvůli výsledkům, nebo způsobům jejich dosažení, nad kterými zůstává rozum stát. Nazýváme je zázraky - nepredikovatelnými nebo nevysvětlitelnými skutečnostmi. A je jedno, zda se jedná o zázraky individuální, týmové, nebo organizační. Předmětem zájmu lidského druhu jsou všechny.

Ne všechny zázraky lidé oceňují. Například neoceňují ty, kterých nebylo dosaženo slušně vůči vedené entitě a okolí, tedy ekologicky. Nebo proto, že se ukázalo, že měly charakter mýdlové bubliny: nafoukly se, praskly a ... a nic.

Ne všechny zázraky, které které lidé oceňují, a které jsou jsou ekologické a udržitelné, a které lze tudíž ze zpětného pohledu označit za produkt nenásilí, ne podvodu, označit za důsledek leadershipu. Některé se prostě nějak stávají. Jedním z takových zázraků je například zrod života na (neživé) Zemi, zrod rozumu (z živé přírody). Pokud je však za tím úmysl a úsilí jednoho, nebo více lidí, pak lze již o opravdovém leadershipu, zamýšlenému vedení k lepšímu stavu, jistě hovořit.

Leadership lze tedy chápat, jako evolučně výhodnou kreativní sílu, která způsobuje zázraky, které pak předává do běžného užívání. Na tomto základě lze pak stavět dál a utvářet nový zázrak.

Možná, že nemáte zázraky rádi. Uvažte však následující.

Je známou skutečností, že lidé se notoricky špatně řídí. Lidský faktor se tomu říká. Řízení považuje vrtošivý lidský faktor za chybu a snaží se každou odchylku eliminovat. Vedení jej považuje za nezastupitelnou lidskou charakteristiku, kterou je možno a záhodno využít. Umí to a dělá to. Což je z pohledu řízení, které tohle neumí (a nemůže to umět, protože je určeno k něčemu jinému), za zázrak.

Shrnutí?

Kromě dobrého řízení, které v naší současné civilizaci zvládá na slušné úrovni kde kdo, je určitě žádoucí se naučit promyšleně (nenahodile) vést. Minimálně sebe sama. Umí to zatím málokdo a proto to způsobuje velmi výrazný rozdíl.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se