S čím při vedení začít? S myšlenkou na konec!

Business plán = cíl, strategie, standardy, kritéria

Dané činnosti jsou z hlediska plánování dvojího charakteru: jednorázové a opakované. Rozdělte si položky do těchto do skupin. Například tak, že si je ve svém seznamu označíte vhodným grafickým symbolem: pro opakovanou činnost volte jako odrážku třeba kolečko, pro jednorázovou třeba čtvereček.

Pokud máte ve svém seznamu pouze jednorázové činnosti, není to příliš dobré. Je dobré mít návyky; je dobré dělat opakované činnosti, které se opakováním stanou přirozenou součástí vašeho já. Může to být pravidelné cvičení, telefonování klientům v definovaný den týdne po definovanou dobu, mohou to být společně rodinné činnosti apod.

Váš top manažerský tým (snílek, realizátor, hodnotitel a emocionální člověk) právě vytvořil rámcový business plan a základní strategii pro podnik jménem váš život.

Jaký by to byl top manažerským tým, kdyby také nespecifikoval požadované standardy a kritéria plnění? Určitě si tedy k jednotlivým bodům poznamenejte, jak přesně poznáte, že se daný záměr daří naplnit. Například ve fyzické kondici to může být žádoucí průměrná tepová frekvence běhěm normalizovaného výkonu, může to být třeba čas, který potřebujete k uběhnutí definované vzdálenosti a podobně. Udělejte to pro úplně všechny body z vašeho seznamu.

Na tomto místě se setkává svět vedení vašeho života a svět jeho řízení. Vedení definovalo poslání a základní business plan a strategii, řízení jej dá do podnikové struktury a časového harmonogramu a nastavuje standardy a kritéria.

Aby naše energie a čas věnovaný osobnímu poslání a výběru žádoucích a pro nás prospěšných aktivit nepřišly nazmar, je třeba se pustit do realizace. Je třeba začít něco opravdu dělat.

Realizace business plánu

Business plan nerealizují top manažeři, ale výkonní pracovníci - vaše životní role.

Životní role jsou identifikovány typickými činnosti, kterým věnujete svůj čas. Životními rolemi ženy může být matka, dcera, studentka, sportovkyně, přítelkyně, finanční manažer, marketér a obchodník, zahradnice atd., atd.

Udělejte si audit svých dosavadních životních rolí vašeho podniku a napište si své stávající role na papír. Zkuste je nějak sdružit tak, aby jich bylo sedm plus mínus dvě.

Není to ale zase až tak jednoduché, protože se do činností, tedy do životních rolí, musí promítat i smysl činností.

Například jídlo. Jídlo zabere čas. Někdo se však stravuje ta účelem svého zdraví, pak to patří spíše k roli „pečovatele o osobní zdraví a fyzickou kondici”, pro někoho má význam jídlo jako požitek a dá za úkol stravovat se roli, která zajišťuje požitky pro vašeho ducha a tělo. Pokud nevíte proč nějakou věc děláte, je na místě se vrátit úplně na začátek, k metafoře a rozhodnout se, zda jí dělat chcete. Pokud ne, není důvod, proč byste jí dělali a zdržovali se od dělání pro vás užitečnějších věcí.

Projděte si váš business plán bod po bodu a u každého bodu rozhodněte, která životní role je nejvhodnější pro to, aby daný konkrétní výsledek pomocí konkrétní specifické činnosti zabezpečila.

Možná, že se ukáže, že vzhledem k danému konkrétnímu business plánu nemáte ve svém podniku některé lidi a naopak: někteří tam mohou být přebyteční. Nebojte se překopat organizační strukturu i vyměnit lidi, která v podniku máte.

S každým člověkem, životní rolí, velmi konkrétně projednejte jeho úkol. Musí mít naprosto jednoznačně jasno co, kdy, kde a jak dělá, jak a v čem spolupracuje s ostatními, jakých standardů má být dosažena a hlavně tak i ti, jak je jeho činnost a výsledky důležité pro celkový zdar podniku.

Je důležité, aby veškeré tyto činnosti byly vykonávány profesionály. Přeci nesvěříte pro vás důležitou činnost nějakému amatérovi a neohrozíte tak splnění svého business plánu, že? Nebo snad ano?

Často se ukazuje, že daná životní role nemá potřebné schopnosti. O role je třeba stále pečovat a rozvíjet jejich schopnosti i potenciál. Vedením je pověřen top manažerský tým a ten se o to musí postarat. Musí tedy zařadit do business plánu i rozvoj životních rolí. Pokud to tam nemáte, dejte to tam. Pokud jsem například otcem (matkou), tak bych se měl(a) také postarat, abych byl(a) dobrým (dobrou) otcem (matkou). Je třeba se naučit být dobrým otcem, nebo dobrou matkou. Nemyslíte?

Zároveň se top manažerský tým musí postarat, a to je velmi důležité, aby pro danou životní roli byl ve vašem časovém harmonogramu vyhrazen potřebný prostor. Při krátkodobém týdenním plánování na to myslete. Je jasné, že pokud daná role nedostane pro svoji činnost adekvátní čas, pak ani nemůže svoji část business plánu splnit. To nejde. Pokud se nesplní část plánu, pak ani nesplní podnik jako celek. Protože jednotlivé složky vašeho života se vzájemně ovlivňují a podmiňují. Neplnit business plán podniku vašeho života si rozhodně nemůžete dovolit. Žijete totiž jenom jednou.

Ztracený čas a energie jsou ztraceny navždy.

Eric J. Horst: How to Climb 5.12

Závěr

Podnik vašeho života je tedy zachycen ve dvou základních a snadno zapamatovatelných (!) dokumentech: metaforické životní poslání, základní cíle a činnosti na období + přidělení cílu a činností rolím.

První dokument je poměrně stabilní, mění se jenom tu a tam. Druhý je střednědobý: slouží zejména k plánování času a k tomu, že v daném čase se opravdu naplno budete věnovat tomu, čemu je určen. S plným vědomím toho, proč to děláte, s plnou radostí, zaujetím a nasazením. Všechno, co děláte, budete dělat rádi a budete to dělat dobře.

V organizaci, týmu i doma v rodině lze vytvořit poslání, které bude fungovat, zcela analogicky.

Pokud toho bylo na Vás moc, je to možná tím, že se pokoušíte sníst celý meloun naráz. Nebuďte tak hltaví a rozdělte si celé zpracování na menší kousky. Neočekávejte, že to všechno uděláte na jeden záběr. Ostatně ani Řím nebyl postaven za den. A jak dlouho a v jaké kráse vydržel!

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se