S čím při vedení začít? S myšlenkou na konec!

Není v této fázi nejdůležitější, abyste nalezli tu úplně nejsprávnější metaforu; naprosto stačí taková, že vám na ní alespoň nic nebude vadit. Jak budeme v procesu vytváření osobního poslání pokračovat a jak o sobě budete vědět více, můžete se na toto místo vrátit a metaforu vylepšit, nebo ji nahradit. Tento iterativní postup je také o hodně rychlejší, než snaha o dokonalost od prvopočátku.

Nyní si vezměte papír a tužku. Je důležité, aby se váš život prostřednictvím vaší metafory harmonicky vyplnil dosahováním čtyř základních lidských potřeb: fyzických, sociálních, mentálních a duchovních. Napište si tedy krátký příběh, tak na půl strany formátu A4, co, kde, jak, xxx dělá, proč a s kým to dělá s tím, že tam musí být zastoupeny všechny zmíněné základní lidské potřeby: žít, milovat a být milován, poznávat a zanechat odkaz.

Žít = fyzické potřeby. Jsou to potřeby, které zajišťují naši fyzickou existenci. Patří do toho dobré zdraví, správná strava, fyzická kondice. Patří do toho také ekonomické zajištění, bydlení, a podobně.

Milovat a být milován = sociální potřeby. Každý z nás potřebuje milovat a být někým milován. Zde se vyskytuje rodina, kamarádi, partneři

Poznávat = mentální potřeby. Jedná se o náš proces růstu a rozvoje. S tím je spojeno poznání.

Zanechat odkaz = duchovní potřeby. Často se sobecky zaměřujeme na sebe, na to, co chceme my. Jsou tady, a to ať již chceme, nebo ne, určité potřeby, které přesahují naší osobu. Největší naplnění ve zlepšování nás samých přichází s naší schopností být prospěšnější a podávat pomocnou ruku ostatním.

Pro vaši inspiraci - pochopení toho, co je pro vás opravdu důležité - nabízím krátkou vsuvku: Natasha Yar, která nešťastně zahynula při jedné z misí, se ve svém posmrtném odkazu loučí se svými pracovními kolegy. Kapitánem Jean-Luc Picardem, prvním důstojníkem Williamem Rikerem, poradkyní Deannou Troi, kadetem Wesley Crusherem, androidem Datem a důstojníky Worfem, Beverley Crusherovou a Geordi LaForgem.

Základní otázka, kterou se zde nabízí je tato: „Chtěli byste, aby se s vámi vaši spolupracovníci také tak loučili?” Třeba když odcházejí do jiné firmy? Pokud zní vaše odpověď ano, tak co pro naplnění tohoto vašeho přání Vy svým životem uděláte?

Nahrávání videa... Máte v prohlížeči zapnutý javascript?

Znovu opakuji, že je velmi důležité, aby ve vašem příběhu byly zastoupeny rovnoměrně všechny uvedené oblasti. Pokud nebude kterákoliv z uvedených oblastí ve vašem příběhu dostatečně zastoupena, významně tím utrpí kvalita vašeho života. Tak zní zákon.

Chce to trochu fantazie a vynalézavosti, chce to být trochu realistou, trochu analytikem a kritikem, trochu snílkem a trochu člověkem, který má hluboké porozumění pro vztahy s ostatními lidmi.

I zde se nakonec může stát, že získáte pocit, že nalezená metafora není ta pravá a že by měla být jiná. Žádný problém, nalezněte jinou.

Pokud máte z výsledku vašeho úsilí dobrý pocit, otestujte si to ještě jednou: zkuste se do xxx vcítit a zkoumejte, jaké by to bylo být opravdu xxx. Vciťte se všemi smysly: co vidíte, slyšíte, cítíte, jaké vůně a chutě při tom máte?

Pokud z tohoto mentálního experimentu máte dobrý pocit, to jest namodelovaná ideální metaforická představa o vás samotných se vám líbí můžete pokračovat.

Směr je definován rozdílem mezi místem, ve kterém jsme nyní a místem kam se chceme dostat

Jeden ze základních horolezeckých zákonů zní

Tělo nemůže tam kde ještě nebyla vaše mysl.

Eric J. Horst: How to Climb 5.12

Asi cítíte nějaký rozdíl mezi tím, kým jste nyní a tím, kým byste být chtěli. Cítíte rozdíl mezi ideálním stavem a stavem současným. To je normální. Je však ve vašem vlastním zájmu směřovat k cíli. Žít v souladu sami se sebou, dělat činnosti, které přispívají k tomu být tím, co v hloubi duše být chcete. Proto se pustíme i do specifikace rozdílů, ze kterých pro vás vyplyne směr: ty pro vás osobně nejdůležitější činnosti, které ve svém plánování času budete klást na první místo.

K přesnější specifikaci a pojmenování rozdílů je velmi užitečná technika „pozice vnímání”. Již jsme jí vysvětlovali; sice pro jiný účel, ale to je jedno. Tutéž techniku použijeme pro naše současné potřeby.

Přesuňte se v duchu do pozice, ze které vnímáte jak sebe sama, jakým právě jste a zároveň i vaši ideální metaforickou představu. V jakých skutečnostech se liší? V tom co dělají? Nebo jak to dělají? Nebo kde a s kým to dělají? A jakých výsledků dosahují? Zkoumejte, zkoumejte, zkoumejte.

K tomu vám zase pomůže list papíru A4. Napište si na něj ty nejdůležitější věci, kde spatřujete rozdíly. Soustřeďte se na ty, které byste mohli v nějakém pro vás přiměřeném plánovacím období eliminovat, a tím abyste se přiblížit vaši ideální představě, to jest přiblížit se tomu, co chcete. Je vhodné, aby to opět bylo zachyceno metaforicky, zároveň však musíte přesně vědět, co daná metafora pro vás v reálu znamená. Pod přiměřeným plánovacím obdobím rozumíme něco mezi rokem a pěti lety.

Tím jste si vytyčili směr na nejbližší období.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se