Motiv spirituální (duchovní) existence - Strana 4

Co to je za brzdy?

Brzdami jsou hlavně pokora, pocit sounáležitosti s lidmi a pocit služby lidem, v jejichž čele daný člověk stojí.

Pokora vyplývá z moudrosti a zralosti. Je to uvědomění si toho, že člověk - lídr, jakkoliv super, není všemocný a neomezený pán všehomíra.

Druhá brzda vyplývá z hlubokého vědomí si své vzájemné závislosti s ostatními lidmi. Nejsou lidi, není vůdce. Vyplývá také ze vztahu k lidem. Transformační vůdci lidi milují.

A konečně třetí brzda je o uvědomění si svého poslání. Třebaže k lídrovi promlouvá i sám Bůh, neznamená to, že lídr slouží Bohu (či nějakému hlasu shůry). Vůbec ne. Hlas shůry, a cokoliv jiného, zkrátka vůbec nic nezmění lídrovo přesvědčení o jeho účelu a poslání: je tu proto, aby lidem, v jejichž čele stojí, pomohl uskutečnit jejich sny.

Kolik významný politických (takzvaných) vůdců má brzdy tohoto typu? Odpovězte si sami. Určitě je najdete v projevech. V naučených projevech. Pochopitelně, že ano. Najdete je také v činech?

Na toto téma toho bylo napsáno moc a mnohem lepšího, než já kdy napíši.

Takže jenom shrnuji: .

Pro dobré, udržitelné vůdcovství je pocit napojení se na něco, co přesahuje rámec vedeného týmu, organizace či státu pocitem nutným. Bez existujících reálných brzd vede tento pocit doprovázený častou reálnou mocí nezřídka ke katastrofě. Pro pracovní skupinu, firmu, politickou stranu, národ, stát, kontinent, lidstvo. Je to stejné, jenom rozsah škod se liší.

Správný mix odvahy, rozhledu (vyplývající z vyššího poslání), sounáležitosti a pokory (vyplývající z přírodních principů) je to, co je u transformačního leadershipu také důležité.

Sounáležitost

Sounáležitost, pocit příslušnosti k nějaké skupině, souvisí pochopitelně i s pocitem vlastní identity. Abychom se mohli cítí jako součást něčeho, musíme nejdříve umět odlišit sebe od celku. Nelze někam patřit, pokud necítím, že jsem.

To je, mimochodem, dost důležité.

Z minulosti jsou známa politická hnutí, která se snažila setřít individualitu. Někdy trochu, někdy, jako při čínské kulturní revoluci, až do docela značných detailů. Kam to vedlo?

Při pásové výrobě je určitě pocit vlastní jedinečnosti mizivý. Pokud nenajde manažer příležitost k tomu, aby ji nějakými dalšímu opatřeními posílil, kam to povede? K pocitu marnosti a vlastní nicotnosti až bezúčelnosti. Chtějte pak mimořádný výkon!

Je důležité oboje. Celek bez jedince není tím správným celkem a jedinec mimo celek také není ono..

Souvislostí spirituálního motivu s ostatnímu skutečnostmi z managementu a leadershipu je zkrátka mnoho a mnoho.

Determinují motivy naše chování?

Zdálo by se, že lidské chování je determinováno motivy. A že spirituální motivy, jako jedny z nejsilnějších motivů, determinují naše chování úplně.

Tak to ale není.

Lidé mají svobodnou vůli se rozhodnout.

Každý z nás ji má. Jsme schopni své chování korigovat, i když nám emoce či motivace říkají něco jiného.

To má své výhody i nevýhody. Výhody jsou zřejmé, určité nevýhody, či nebezpečí, které za tím mohou číhat.

Existují určitá nebezpečí, když se člověk rozhodne dělat něco, nebo je to vnějšími okolnostmi nucen dělat, co je proti jeho vnitřním motivům. Zejména proti těm silným, například spirituálním.

Armáda Spojených států amerických s tím má bohaté zkušenosti. Jsou bezesporu špičkou v armádním leadershipu i v práci s lidským mozkem. Výsledky jejich práce se syndromem války z Vietnamu, nověji Zálivu a ještě nověji z Iráku, jsou takové, jaké jsou: je to problém. Lidé se vůbec neumí vyrovnat s tím, co udělali navzdory svým duchovním motivům (svému hlubokému já). Nebo se s tím vyrovnávají, a to za podpory týmů psychologů, psychiatrů, terapeutů a hromad silných medikamentů, jenom velmi zvolna, obtížně a prakticky nikdy ne úplně.

A s námi je to to samé. Tu a tam dostáváme na stůl života nabídky, které jsou v rozporu s tím, co považujeme za správné. Někdy je ta nabídka opravdu tak lákavá, že ani nevyslechneme svůj vnitřní hlas, natož abychom si to s ním objasnili ke společnému prospěchu. Abychom jej uklidnili. A jdeme za nabídkou. Hlas se, dříve, nebo později ozve. A my jej, protože chceme vnitřní klid, opět potlačíme. A postupně se dostáváme do spirály potlačování toho, co opravdu celou svoji duší chceme. A přestáváme být jakoby sami sebou, ale stáváme se pouze obchodníky s vnějšími nabídkami.

Co mohu doporučit?

Před varovnými emocemi se neuzavírat, ale předem si to s nimi pěkně a otevřeně vyříkat. Společně ke společnému prospěchu. Často se při takovém dialogu objeví i další možnosti.

To je, jak říkají různí profesionálové, emocionálně inteligentní přístup, který vykazují vůdčí osobnosti. Ve vztahu k ostatním i k sobě samému.

Že neumíte komunikovat se svými emocemi? Že jim nerozumíte, nebo ony nerozumí vaší racionální části?

Napište si na papír, co jste pro to, abyste to uměli, udělali. Kolik úsilí, energie, času a peněz jste tomu věnovali. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že dosažené výsledky jsou úměrné vkladu.

Krátké shrnutí

Nedomnívám se, že pro efektivní práci s motivací je zapotřebí znát příliš detailů, nebo přesný popis motivů a jejich kategorií. Přílišná koncentrace na detaily způsobuje slepotu k souvislostem.

Myslím si také, že neznat z toho vůbec nic, je také omezující.

V souvislosti e spirituálními motivy je dobré si zapamatovat několik málo univerzálnějších principů a pak v souladu s nimi žít.

Nabízím vám toto menu:

  • Spirituálním (duchovní) motivy máme všichni. Lidé jsou stejní.
  • Obsah je individuální. Každý člověk je jiný.
  • Nejsou ani špatné, nebo dobré. Záleží na to, kam vedou.
  • Je dobré vědět věci, které jsou pro nás důležité. A čím důležitější jsou, tím více ovlivňují naše denní chování. I když si ty nejdůležitější uvědomujeme opravdu málokdy.
  • Nemusíme se svými motivy řídit, je dobré jim minimálně naslouchat a ještě lépe je uvést celý systém do synergického souladu.
  • Znásilňování sebe sama není cesta vhodná následování. Dělejte něco, co je proti vám samotným, lžete sami sobě a nepovedete ani sebe, ani nikoho jiné. To, co vám zbyde, je řízení pomocí biče. O Vánocích a na Nový rok doplněný cukrem a koupenými odpustky.
  • Při motivaci se nejdříve snažte pochopit. Pochopení začíná nasloucháním bez brýlí vlastních předsudků, hodnot, kritérií a přesvědčení.
  • Podpora výsledku je také ve správně mixovaných vášních podaných ve správný čas.
  • Mozek funguje takhle: opakování zvětšuje pravděpodobnost opakování.
  • Výsledky, které dostáváme (v práci, ve vztazích, ve sporech, ...) jsou jenom plodem toho všeho.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se