To nejdůležitější především

Bez sebeuvědomění a sebevedení nelze dobře komunikovat

Pokud si manažer neuvědomuje, co vlastně chce dosáhnout jako člověk, co chce dosáhnout svojí komunikací, pokud si neuvědomuje, jak vlastně komunikuje, jaké má svoje vlastní hodnoty, přesvědčení, podle čeho posuzuje správnost a nesprávnost, asi těžko bude nerozporně komunikovat a vyvolávat žádoucí odezvu.

Dostatečné sebepoznání a sebevedení je pro dobrou manažerskou komunikaci, pro vedení lidí a pro jejich motivaci velmi podstatné.

Sebeuvědomění a sebevedení jsou dvě z celkových čtyřech kompetenčních oblastí emocionální inteligence. Obávám se, že jsou to ty nejtěžší.

Znát sebe sama zcela dokonale nejde, je to proti přírodě. Drtivá většina manažerů tvrdí, nebo si to alespoň myslí, že se znají dostatečně. Vím, že takoví manažeři existují. Není jich však mnoho. Není mnoho manažerů, kteří prošli nějakou dlouhodobější psychoterapií, při které se dostatečně seznámili sami se sebou, a ze které si odnesli nástroje k dalšímu sebepoznávání a sebevedení.

Bez sebeuvědomění a sebevedení nelze dobře komunikovat.

Pod slůvkem „dobře” zde rozumím „s žádoucími výsledky”.

Shrnutí

V tomto článku jsem ukázal, že objektivně, napříč kulturami, organizacemi, národnostmi existuje pojem transformačního vedení. Tento styl vedení se, na rozdíl od jiných stylů managementu, kromě jiného, zabývá motivací lidí.

Dostatečná úroveň motivace lidí je nezbytná pro úspěšné působení podniku v konkurenčním prostředí. V souvislosti s globalizací a tedy i zvýšenou konkurencí úloha motivace v pracovním procesu vzrůstá.

Motivace, je úzce propojena s emocemi; nejedná se však o totožné pojmy. Úkolem vedoucího je pracovat jak s těmi pocity, které jsou bezprostředně s motivací spjaty, tak s těmi, které ji zprostředkovatelně ovlivňují.

Zdrojem motivace jsou motivy. Existují různé struktury a hierarchie. Budeme se věnovat pouze jednomu z možných přístupů. Tomu přístupu, který je potvrzen nejen statistickými daty, ale i dalšími poznatky z oblasti managementu, marketingu, klinických výzkumů a neurologie.

Manažeři motivují, působí na ostatní, prostřednictvím své komunikace. Nelze nekomunikovat. Kromě věcí, které komunikovat chtějí, komunikují i to, co si ani neuvědomují. Aby byla komunikace účinná, nerozporná, je nutné aby manažer poznal sám sebe a uměl sám sebe vést.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se