To nejdůležitější především

Bez správné komunikace nejsou správné emoce

Motivace může probíhat dvěma způsoby. V prvním případě lidé motivují sami sebe tím, že hledají, objevují a vykonávají práci, která je naplňuje jejich potřeby, zajišťuje splnění toho, co chtějí. Ve druhé případě jsou lidé motivováni managementem prostřednictvím různých metod. Tyto dva způsoby se jmenují vnitřní a vnější motivace.

Chceme-li motivovat musíme poznat oboje. Poznat co lidi i daného konkrétního jedince motivuje a co demotivuje a snažit se zajisti, aby pokud možno byla vnitřní a vnější motivace v souladu.

Vnitřní motivaci spíše poznáváme, vnější spíše zajišťujeme. V následujících článcích se budeme zabývat obojím: tím, jak poznat i tím, jak zajistit.

Pracovníky můžeme jak motivovat, tak demotivovat. To, na čem záleží, je vhodnost naší komunikace s přihlédnutím k lidem i danému jedinci.

Pokud jste na tomto webu četli sekci Užitečné premisy pro vedení lidí, narazili jste na tvrzení a jeho rozbor, že „Nemůžeme nekomunikovat”. Týká se to každého a manažerů obzvláště.

Manažeři mají významný vliv na emocionální ovzduší ve firmě. Uvádí se, že jej ovlivňují až ze sedmdesáti procent. A ovlivňují jej nezávisle na to, zda si to přejí, nebo ne. Jsou „ekologičtí a ohleduplní” manažeři, kteří si myslí, že když nebudou mluvit, nebudou se tvářit, nebudou ovlivňovat. To je omyl. Nelze se tomu vyhnout, pokud existujete. Nemůžete nekomunikovat.

Komunikace manažera v jeho řídící a vedoucí roli se od sebe liší jako den a noc. Jedna působí na racionální stránku člověka, druhá na emocionální. Přesto, že se liší, doplňují se a měly by být mezi sebou v souladu. Pokud jsou v rozporu, například pokud hlásané poslání, hodnoty a strategie organizace není v souladu s provozním systémem, nebo se systémem odměňování, nebo s pracovními postupy a procesy, vede to nejlépe k neefektivitě či nekvalitní práci, hůře pak ke katastrofě. Důvod je nabíledni: lidé přijímají a vnímají dva rozporné signály, a pak neví, který z nich je ten správný, a v tomto rozporu ztrácí nebo nenalézají svoji motivaci. Koho by to bavilo se pohybovat mezi mlýnskými kameny?

Je nabíledni, že komunikace, která vzbuzuje „ty správné” emoce, je podstatně složitější, než pouhé sdělování fakt. Nejde o to, pouze něco sdělit, ale jde o to, aby daná komunikace vyvolala žádoucí odezvu. Je nutné komunikovat tak, aby naše komunikace vyvolala motivaci.

Bez správné komunikace nejsou správné emoce.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se