Důvěra při vedení lidí - praktické rady

22. Zbavte se svých předsudků

Lidé nemají v oblibě vůdce s předsudky. Jestliže má nějaký, co když má další? A co když se daný předsudek týká právě nich? To je, jako by mi můj vedoucí předem nevěřil.

Co je to předsudek?

Pokud jste četli v kapitolách o vedení příspěvky, které se týkají přesvědčení, tak to víte. Předsudek je natolik velké zobecnění subjektivní zkušenosti, až je nepravdivé: „Všichni muži jsou pivaři.” „Všechny ženy jsou fintilky.” „Mladí jsou nezodpovědní.” „Staří jsou neflexibilní. ” A tak podobně.

Mít předsudky neprospívá, avšak ohrožuje. Tak proč je mít?

23. Úcta ke všem lidem. Nejen k vedeným.

S předsudky velice podobná je úcta k lidem. Máte-li ji k vedeným lidem, ale nevykazujete-li podobnou úctu k ostatním, například, což je nejčastější, k dodavatelům, ohrožujete svoji důvěryhodnost. Lidé budou totiž vidět, slyšet a cítit, že vaše úcta k lidem Vám není vlastní, a že je pouze předstíraná vůči nim. To jest, to co vůči nim předvádíte, je jenom maska - ve skutečnosti jste jiní.

A naopak to platí také: budete-li drsní na své lidi, a milí k nadřízeným, také to vyvolá nedůvěru ve vás.

Možná, že si kladete otázku, jaké by to bylo, kdybyste neměli v úctě nikoho. To jest, v tomto ohledu byli naprosto transparentní. Abyste byli opravdu transparentní, museli byste nenávidět opravdu všechny. I sebe. V případě, že se vám to podaří, a dosáhnout toho bezesporu lze, doporučuji bezodkladně vyhledat psychiatrickou léčebnu.

24. Respektujte člověka, jeho odlišnosti a individualitu

Tato rada velice úzce souvisí s předchozí a dále ji rozšiřuje směrem k odlišnosti.

Zrovna tak, jak jste výjimeční vy, jsou výjimeční i ostatní. Pamatujete v radě 1?

Každý člověk je v něčem lepší, než my.

Jistě oceňujete, jestliže vás lidi respektují. Protože ostatní nejsou z lidského hlediska ani horší, ani lepší než vy, zaslouží si totéž.

Pokud budete mít na ostatních lidech v úctě jenom to, co máte dohromady společného, zbavujete se tím strašně velikého potenciálu: více věcí máte rozdílných, než společných. Platí to nejen v práci, ale i v rodině, v partnerství i přátelství.

Pokud na manželce oceňujete jenom to, že dobře, jako vy, lyžuje, a nebudete oceňovat to, co umí daleko lépe, než vy, nebo co umí jiného, než vy, bude mít pocit, že ji jako osobu neznáte, nemáte v úctě, nerespektujete.

A konečný důsledek? Snížená důvěra ve vás.

25. Vedení lidí je poctivé a upřímné.

S oblibou se termín „leadership” používá v politice. Často čteme: „Lídři politických stran se sešli, aby prodiskutovali ...” Na politice není nic špatného, pokud ovšem nejde o politikaření a intrikářství. Doufám, že je vám zřejmé, že to, co na těchto stránkách uvádím, nemá za cíl naučit politikaření ani intrikám. Je fakt, že techniky, které lze uvádím, lze pro dané účely docela dobře využít. Stejně tak dobře lze pro intriky a politikaření využít psací pero. To samé pero, které se používá na psaní krásných básní, nebo prohlášeních o lidských svobodách.

Opravdu prosazuji, aby vedení lidí bylo poctivé a upřímné. Je to jediný způsob trvale udržitelného dlouhodobého vedení lidí.

Když se věci nedaří, řekněte to. Když se vám něco nepovedlo, řekněte to také. Nechvalte, kde to není na místě, místo toho reálně vyhodnoťte, pomozte, povzbuďte. Nenechávejte si svoje pocity pro sebe. Upřímně řekněte, že jsou věci, které se vám líbí i nelíbí. A říkejte to nahlas, veřejně a zvláště těm, kterých se to týká.

26. Nenuťte lidi podvádět

Tato rada je neoddělitelná od rady číslo 3 nikoho nepodvádět. Pokud nutíte lidi podvádět, nebo nad tím při nejlepším přimhuřujete oči, vystavujete lidi velkým vnitřním rozporům: na jedné straně vaše upřímná a čestná osobnost, ze které si chtějí brát příklad, a na straně druhé nabádání k tomu, aby si příklad nebrali. Výsledek? Budete navenek rozporuplní a tím nedůvěryhodní.

27. Bez proaktivity nelze vést

Proaktivita ve smyslu vyhledávání příležitostí a vstupování do nich vám nezaručí úspěch. Garantuji však, že pasivita vám, jako tomu, kdo vede lidi, přinese neúspěch.

Nemůže vést a být pasivními. Tato slova se vzájemně vylučují.

28. Vůdčí osobnost je oblíbená; ne každý oblíbený člověk je vůdčí osobnost

Někteří oblíbení lidé usuzují na základě své popularity na to, že jsou vůdčími osobnostmi. Setkáváme se s tím často v médiích. Oblíbení herci, sportovci, moderátoři.

Tak to ale není.

Vůdčí osobnost má své následovníky a jsou mezi jejími následovníky v jistém slova smyslu oblíbení. Dosáhla toho svými vůdčími schopnosti, silou svého charakteru, osobnosti a svými činy.

Popularita se buduje jinak, jiný je i cíl: je to snaha zalíbit se co největšímu počtu lidí. Vůdčí osobnosti však o to nejde. Jde jí zejména o dosažení cíle. Ví však, že se přitom nemusí zavděčit, nebo líbit všem. Ne každý se změnami, které vedoucí chce, musí souhlasit a ne každému se zaváděné změny budou líbit. Je to normální a je to v pořádku. Vedení je i o překonávání nesouhlasu, nebo odporu.

Rozdíl mezi vedením a budováním oblíbenosti je i v důvěryhodnosti. Zatímco bez důvěry nelze vést, být oblíbení bez důvěry je možné.

Mám například své oblíbené herce. Jsou velmi dobří herci. Umí svojí profesi. Nemám však sebemenší důvod jim věřit. A nevidím, proč bych taky měl.

Je dobré umět rozlišovat technickou kompetentnost k výkonu nějaké profese (např. herectví, fotbal, management) a charakter člověka. Obojího je k důvěře i k vedení lidí potřeba.

29. Dávejte a dodržujte sliby

Dávání a dodržování slibů je poměrně rychlá, neříkám že vždy snadná, cesta k vybudování mostu důvěry. Nic však tak rychle důvěru nepodrývá, jako dávání a nedodržování slibů. Proto je dobré si vše pečlivě zvážit, než slib, svůj závazek, někomu dáme.

30. Buďte loajální vůči nepřítomným

Je snadné pomlouvat někoho za jeho zády. I když máte (svoji) pravdu. Možná, že právě zúčastnění lidé vám budou přikyvovat a vám jejich souhlas udělá dobře. Je to však krátkozraké. Lidé si učiní obrázek o vašem charakteru: budou vědět, že i oni se mohou dostat do situace, kdy o nich budete negativně hovořit v jejich nepřítomnosti. Takže místo, abyste si svoji důvěryhodnost zvyšovali, snižujete si ji.

31. Důvěřujte!

Rad je celkem hodně a možná, že pro někoho může být těžké se jimi všemi v každodenním shonu řídit.

Mám návrh: stačí si zapamatovat princip a vaše kreativita si již najde způsob, jak to udělat.

Jak tedy budovat důvěru? Prostě tak, že budete věřit ve specifickou hodnotu každého jednotlivce. Nezaujatě, bez srovnávání. Tak, že budete důvěřovat ve specifický potenciál, který každý má. Zkrátka a dobře, tak, že budete důvěřovat a dávat to najevo!

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se