Síla a význam přesvědčení

Úloha přesvědčení v chování

Pojďme se podívat, jak přesvědčení ve spolupráci s ostatními složkami naší osobnosti rámcuje naše chování.

Z hlediska dosahování cíle vstupují do hry čtyři elementy: osoba, její chování, výsledek a prostředí. Tyto prvky spolu souvisí asi takto:

působnost přesvědčení

Prostředí do obrázku explicitně nezakreslujeme - je všude kolem.

Při dosahování cíle se můžeme zadrhnout na tom, že nejsme přesvědčeni, o tom, zda takové chování je možné. Například jsme přesvědčeni o tom, že nikdo na světě, bude-li mávat rukama, nevzlétne. Že to zkrátka není možné. Pak to, pochopitelně, asi nebudeme zkoušet ani my.

působnost přesvědčení

Někdy připustíme, že takové chování existuje. Ano, je možné uběhnout 100 metrů pod 10 sekund. Avšak my víme, že tuto schopnost, dovednost nemáme. A také to nebudeme ani zkoušet. To je druhá možná příčina zádrhelu proč se do toho vůbec nepustím.

působnost přesvědčení

Tím to ale ještě zdaleka nekončí. Mohu být přesvědčen, že takové chování je vůbec možné, mohu být přesvědčen, že i já jsem takového chování schopen, ale cíl mi za to nestojí. Nemá pro mě hodnotu. Například vím, že je možné vypít šest piv. Vím, že i já bych je, kdybych se snažil, vypil. Ale nestojí mi to zato, nevím, proč bych to měl dělat.

působnost přesvědčení

A dále: mohu být přesvědčen, že takové chování je vůbec možné, mohu být přesvědčen, že i já jsem takového chování schopen a cíl mi za to stojí. Ale o chování, které k němu vede, jsem přesvědčen, že je nevhodné, neekologické. Například získání větší finanční částky bankovní loupeží. Ano, lidé to dělají. Ano, když to dělají jiní, bezesporu bych to svedl i já. Ano, peníze chci. Ale není to vhodný způsob, jak je získat.

působnost přesvědčení

A ještě jeden možný zádrhel: mohu být přesvědčen, že takové chování je vůbec možné, mohu být přesvědčen, že i já jsem takového chování schopen, cíl mi za to stojí a o chování, které k němu vede, jsem přesvědčen, že je vhodné a ekologické. Mohu však být přesvědčen, že já, jako osoba, nejsem hoden daného výsledku dosáhnout. Že si to z nějakých důvodů nezasluhuji.

působnost přesvědčení

Když to všechno dáme dohromady, podívejte se, jak a v čem všude naše přesvědčení rámcuje naše chování. Přesvědčení o světě kolem nás, o našich schopnostech, o našich hodnotách, o našem chování a o naší identitě.

působnost přesvědčení

Přesvědčení propojuje hodnoty s prostředím, chováním, identitou a ostatními přesvědčeními a hodnotami.

Doufám, že z uvedeného je zřejmé, proč jsou přesvědčení z hlediska vedení lidí tak důležitá a proč by si práci s přesvědčeními měl osvojit každý, kdo chce vést.

V následujících kapitolách si vysvětlíme některé komunikační dovednosti pro práci s omezujícími přesvědčeními.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se