Diltsův hierarchický model

Diltsův hierarchický model

Význam tohoto modelu je, domnívám se, z předchozího výkladu zřejmý. Ukazuje, v jakém pořadí vstupují do hry vnitřní procesy při zpracování vnější informace, zvenku - dovnitř a v jakém pořadí, se veškerý náš niterný obsah projeví na našem chování. Ukazuje hierarchii, jak vyšší vrstvy ovlivňují vrstvy nižší.

Například potkám divokého psa. Svoje chování si vyberu podle svých schopností. Umím dobře běhat. A také umím neochvějně čelit nebezpečí. A také se umím rvát. To, vše co dnes umím, ovlivňují mé poměrně stabilní hodnoty a přesvědčení. Přesto, že umím dobře běhat, jsem přesvědčen, že správný chlap před psy neutíká. A já správný chlap jsem, to je moje identita. Protože na mě stojí celá rodina. Takže neochvějně a v případě potřebu se budu rvát. A jiný člověk bude přemýšlet jinak a jinak se bude chovat.

Existuje takové rčení: „People make the best choices open to them when they act”, znamená, že lidé se v každé situaci chovají optimálně ve smyslu optimalizace chování s jejich vnitřní mapou světa. A někdy je to chování, přiznejme si to, poněkud nepochopitelné. Pro nás, kteří cizí mapu světa neznáme.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se