Donucení v managementu

11 základních donucovacích prostředků manažera

 1. Kontrola zdrojů
  Omezení přístupu k žádoucím informacím, času, financím, nebo jiným zdrojům. Například k výplatě.
  I transakce patří do této kategorie: „Já mám něco, co chceš a můžeš to mít také, pokud ...”.
 2. Vytváření aliancí
  Vytváření aliancí na donucení. Můžete rozhodnout, že použijete donucovací prostředky ve své řídící roli i ve své roli lídra. Můžete udělat alianci s Bohem, nebo albánskou mafií. Můžete také působit na pracovišti i mimo něj; například požádat partnera daného jedince, aby mu domluvil. Možností je opravdu hodně.
 3. Odvolávka na svoji legitimitu
  Odvolávka na svoje právo udělovat jednostranně pokyny, a to buď právo vyplývající z organizačního zařazení, nebo právo z postavení lídra.
 4. Zvětšení své velikosti
  Lze zvětšit svoji velikost, a to v symbolické, nebo skutečné úrovni. Například někteří, když někoho tepou, si stoupnou na vyvýšené místo, nebo tepanou osobu posadí, zatímco oni stojí. Jiní si za sebe dají prapor. Jiní si na sebe navlečou medaile, jiní věci za sto tisíc. Obrázek na zdi se známým politikem je také to, co zvětšuje image. A podobně. Lidé tíhnou k tomu poslouchat ty „větší, důležitější”.
 5. Vlastní expertíza
  Použití svých unikátních znalostí, dovedností, nebo zkušeností.
 6. Nutnost kvůli odlišnosti
  Jde o odvolávku na nutnost (musí to tak být), z důvodů, že něco je odlišné: „Toto je ale úplně odlišná situace! Musí se to udělat jinak!”
 7. Nutnost kvůli shodě
  Jde o odvolávku na nutnost (musí to tak být), z důvodů, že něco je stejné. Například: „Vždycky jsme to tak dělali!”, nebo „Neste tady sám!” a podobně.
 8. Nutnost kvůli nejednoznačnosti
  Jde o odvolávku na nejednoznačnost, která vyúsťuje v nutnost. Například: „Nevím, kolik to bude stát, dej mi víc!”
 9. Nutnost kvůli vyššímu zájmu, se kterým „nelze nic dělat”
  Velmi oblíbené, velmi časté. Jsou to nejen odvolávky na Boží vůli, na šéfa, ale také na zákony, nebo dokonce čas: „Víš, pomohl bych ti, ale nemám zrovna čas.”
  Vyšší zájem může být umístěn do minulosti (odkaz předků) i do budoucnosti (světlé zítřky). S ohledem na budoucnost je to často spíše příležitost, možnost, které věnujeme bod 10.
  Opravdoví lídři používají při donucení odvolávku na vyšší nutnost velmi málo, většinou jako poslední možnost. Nechtějí, aby lidi vedl někde jiný (Bůh, šéf, čas), ale právě oni. Při vzniku leadership vztahu však ano - viz principy.
 10. Nutnost kvůli možnosti
  Lídři ostatně vůbec nemají moc v lásce odvolávku na nějakou nutnost. Nutnost vnímají většinou v tom smyslu, že je nutné vyžívat příležitostí a možností. V podstatě jakoby říkají: „Nemusí to tak být. Jsou i jiné možnosti. Proto je musíme využít!”
 11. Hra s ohněm
  Vyvolání dojmu, že něco je velmi nebezpečné a proto se musí postupovat daným způsobem. Bezpečnostní předpisy nejsou o ničem jiném, ale i například omezení osobní svobody kvůli nebezpečí hrozícímu od teroristů je ze stejného „šuplíku”. Do hry s ohněm tedy patří i obraz vnějšího nepřítele.
Snad jsem na nic důležitého nezapomněl. Kdyby ano, dejte mi v komentáři vědět.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se