Ukazovali jsme si, že vedení lze odlišit od řízení podle toho, na jakou stránku člověka působí: vedení spíše na emocionální a duchovní stránky, zatímco řízení spíše na racionální a fyzickou.

Řekli jsme si, že holistický manažer, integrovaná vůdčí osobnost, by měla působit holisticky, to jest na všechno. Na myšlení i emoce.

Manažeři na tyto stránky působí tak, že něco dělají. Je však třeba si uvědomit důležitou věc, že

Na každou ze čtyř uvedených stránek člověka, na jeho duši, emoce, myšlení a fyzické bytí, se působí jinak.

Ač to zní logicky a je nesčetně důkazů o pravdivosti tohoto tvrzení, podniková praxe se většinou v této oblasti logikou neřídí a důkazy ignoruje. Průměrný, tj. statisticky většinový manažer dosahující průměrných výsledků, funguje pouze racionálně a bláhově se domnívá, že působí holisticky na všechno.

Je prakticky nemožné jedním způsobem, jedním nástrojem působit stejně efektivně na tyto velmi odlišné stránky člověka.

Velmi užitečným konceptem, jak na to efektivně jít, je vyčlenit si na různé věci různé nástroje. Pokud budeme malovat, je na to dobrý štětec. Na vrtání děr je vhodný vrták, který se zase nehodí na pojídání polévky.

V souvislosti s (sebe)vedením a (sebe)řízením je velmi užitečný koncept rolí.

Princip oddělení rolí tkví v tom, že určité činnosti by měli vykonávat profesionálové v daném oboru.

Jistě jste se setkali s pojmem životní role, jako je manžel, manželka, zaměstnanec, otec, přítel a podobně. Pravděpodobně ve spojitosti s hospodaření s časem.

V zájmu integrity našeho života je bezesporu důležité si pro naše jednotlivé životní role vyhradit příslušný čas. To však nestačí. Zrovna tak je důležité tyto role cíleně nějak podpořit. Jinými slovy: danou specifickou věc by měl dělat pro to vybraný profesionál.

Například životní role manžel. Asi víme, nebo tušíme, co všechno to představuje. Nejen, že by to měl být vynikající myč nádobí, geniální finančník, super milenec, velmi zkušený zahradník, starostlivý vychovatel a učitel nastupující generace, empatik-psycholog-kouč, znalec drobné domácí zvěře (rybičky, zpěvní ptáci, psy a kočka jsou základem), ochránce rodinného sídla a slabého pohlaví (nositel černého pásu v karate), atd., atd.

I v jiných rolích se nám často tyto dovednosti dovednosti hodí.Například v práci, nebo při setkání s příteli. Pokud si všechny tyto své profese sečtete přes role, zjistíte, že je lze přiřadit do čtyřech základních oblastí lidského působení. Do oblasti fyzické (a ekonomické), sociální a emocionální, mentální, a duchovní. Zkrátka do oblastí, které jsou spojeny se sloganem: žít, milovat a být milován, poznávat, nechávat odkaz.

Veškerou lidskou činnost lze klasifikovat dle oblasti svého hlavního .

Základní oblasti působení jsou fyzická a ekonomická oblast, sociální a emocionální oblast, mentální oblast a oblast duchovní.

Důvodem, proč to tak jde je, že tyto oblasti jsou zároveň oblastmi, ve kterých lidé uspokojují své hlavní potřeby.

V různých životních rolích se nám tedy promítají s silou, naléhavostí i profesionalitou čtyři základní role: fyzická, sociální a emocionální, mentální a duchovní.

Pokud máme jednu, nebo více z těchto základních rolí slabou, bude slabou ve všech životních rolích. A žádné jiné role, než ony čtyři, v životních rolích nejsou.

Stojí za to se v prvé řadě starat o své základní role. Všechny role.

Hlavním požadavkem systémové integrace člověka na celého člověka je soulad a synergie všech čtyřech základních profesionálních rolí: fyzické, sociální a emocionální, mentální a duchovní.

Tyto profese pak lze použít podle potřeb kontextu a v různém mixu ve všem, co člověk dělá, na co myslí a co cítí.

Ať čtete kteroukoliv alespoň trochu inteligentnější knihu o vedení lidí, vždycky se v ní objevuje požadavek, že dobrý lídr, nebo vůdčí osobnost, je osobností integrovanou.

Tím v podstatě autoři říkají, že každý člověk, který chce vést, musí být profesionálem v integraci všech čtyřech rolí. Musí je mít a) všechny, musí je mít b) ve vzájemném souladu a musí je mít c) ve vzájemné synergii. A pak teprve, když prokázal, že to umí, může s tím jít s klidným svědomím na veřejnost.

A co takový profesionál pak dělá? Pokouší se u jiných lidí o to, co se mu povedlo u sebe. Protože jenom tací lidé jsou schopni hory přenášet. Dosahovat skvělých, trvalých a smysluplných výsledků. A žít harmonický a šťastný život.

Je zjevné, že mnoho lidí s tím chodí na veřejnost dříve, než to nejprve zvládnou u sebe. A představují se veřejnosti jako lídři, či vůdci. Je to trapná podívaná, ač se spřízněná (nebo nakoupená) média snaží sebevíc.

Být člověkem znamená být bytostí celistvou. Úplnost (univerzalita) lidské osobnosti by neuspokojovala bez celistvosti, vyrovnanosti. Staří autoři hovořili o harmonii; dnes hovoříme o integritě. Člověk nemůže být roztříštěný hráč rozmanitých rolí, snůška nesourodých nebo dokonce protikladných cílů a hodnot. Musí najít sám sebe, vnitřní jádro své osobnosti, vnitřní uvědomělý řád, který překračuje animálně instinktivní složku jeho bytosti i polovědomou adaptaci na společenský systém a jeho regule. Celistvá osobnost je integrovaná sama v sobě a žije v souladu se svou společností díky „autonomní autoregulaci“, kterou jí umožňují svobodně zvolené principy, s nimiž se plně identifikuje. Integrovaná osobnost je v produktivní rovnováze se světem, má odstup od sebe i od světa, je schopna objektivního pohledu na sebe; dovede zaujmout pozici druhého, dovede zaujmout pozici věcnou, můžeme jí důvěřovat.

Erich Fromm

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se