Bez zásad nemůžete vést - S. Covey - 1990

Tato publikace navazuje na známých „7 návyků vůdčích osobností”, které podrobně rozpracovává v kontextu podnikového managementu a leadrshipu.

Na více než 350 stranách hutného textu jsou řeší autor tyto otázky:

  • Jak dosáhnout rovnováhy mezi prací a rodinou?
  • Jak uvolnit talent a kreativitu zaměstnanců?
  • Jak vytvořit týmového ducha, vybudovat ovzduší synergické spolupráce?
  • Jak harmonizovat tvrdý a měkký management?
  • Jak stanovit strategii a pěstovat k tomu odpovídající firemní kulturu?
  • Jak nadchnout lidi pro strategii a zapojit je do procesu utváření vhodné firemní kultury?
  • Jak zajistit zapojenost lidí do neustálého procesu zvyšování kvality?
  • Jak se vypořádat s unikátností a odlišností na straně jedné v kontextu potřeby unifikace?
  • Jak udržet kontrolu a zároveň poskytovat svobodu volby?

Naprosto mimořádná kniha, která může provázet management a lídry celou řadu let jejich profesní dráhy.

Knihu lze vřele doporučit managementu malých, středních a velkých podniků na všech úrovních řízení, jakož i studentům managementu.

Poznamenávám, že kniha není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Doporučuji číst i mezi řádky. Raději studovat, než pouze číst.
Hodnota obsahu
Srozumitelnost textu
Odborná náročnost

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se