Global Leadership - Marshall Goldsmith et al. - 2005

Ačkoliv na titulu knihy jsou uvedeni čtyři autoři - Marshal Goldsmith (podle The Wall Street Journal jeden z deseti nejvýznamnějších CEO lidí v oblasti vzdělávání managementu), Cathy L. Greenbergová (sociobioložka, autorita v oblasti leadershipu a lidského chování), Alastrair Robertson (leadership expert a řečník), Maya Hu-Chan (manažerská konzultantka a koučka) - na jejím obsahu se jich podílelo několik set: 18 světových leadership guruů, kteří nastavili rámec a základní pojmy, a poté více než 200 vysoce potenciálních vedoucích ze 120 mezinárodních firem (60% z nich bylo pod čtyřicet) dalo vstupy o tom, co považují či budou považovat v nadcházejících letech za důležité, a co ne. (Pro nás je zajímavé, že se výzkumný tým s vybranými účastníky dostal i do Prahy, kde proběhlo jedno z mnoha jejich odborných fór.)

Výsledkem několikaletého úsilí je tato kniha, která na 350 stranách podrobně probírá každou z 15-ti identifikovaných kompetenčních oblastí moderního manažera, vedoucího pracovníka.

Kniha je excelentně strukturovanou: každá kompetenci věnovaná kapitola obsahuje několikastránkový popis toho, o co v té kompetenci jde, a.

  • co při této kompetenci dělat,
  • jak to dělat,
  • jak tu kompetenci dále používat,
  • jaké výsledky lze při jejím osvojení očekávat,
  • zdroje k prostudování nebo k dalšímu prohloubení,
  • související skutečnosti.

Všechny odborné kapitolu jsou psány skvěle, a přestože staví na poznatcích z konce devadesátých let, lze se v nich mnohé dozvědět a lze se s jejich pomocí mnohému naučit. Výjimku tvoří kapitola 4, která je věnována "novým" ICT technologiím: je z dnešního pohledu beznadějně zastaralou.

Na stranách 328 - 334 je uvedený dotazník, s jehož pomocí se může každý ohodnotit, jak si myslí, že na tom v daných kompetencích je.

Autoři konstatují, že je málo pravděpodobné, že se najde člověk, který "to umí všechno", ale že je to vlastně jedno - v nadcházející budoucnosti nepůjde ani tak o individuální, jako o sdílený týmový leadership.

V budoucnu bude méně "všeznalých" ředitelů, namísto toho bude v exekutivních týmech leadership široce sdíleným.

Marshall Goldsmith et. al., Global Leadreship

Kromě sdíleného leadershipu kniha identifikuje i další oblasti, které se vynořují, jako ty, které se nyní zdají žhavé pro budoucnost: globální myšlení, oceňování kulturní odlišnosti, rozvoj technologické zběhlosti a budování partnerských a aliančních vztahů.

Kniha je velmi praktickou a hutnou. Nezdržuje se historií, ani teorií, a to ani definicí leadershipu, který víceméně ztotožňuje s vedoucí (manažerskou) pozicí (takže se ani nezabývá tím, jak vést, když tuto pozici nemáte). Ačkoliv to ztotožňuje, lze to odlišit - většina uvedených kompetenčních položek se netýká řízení, ale vedení sebe a druhých (leadership).

Kniha považuji za skvělou, jednu z nejlepších manažerských knih z přelomu tisíciletí. Stále ještě se velmi dobře hodí pro přípravu nových manažerů, nebo rozvoj těch, kteří se na management zatím nijak formálněji nepřipravovali. Lze jí i doporučit lektorům, trenérům a mentorům, aby si ji prohlédli a případně do své praxe rozvoje manažerů zařadili chybějící položky.

Hodnota obsahu 5
Srozumitelnost textu 5
Odborná náročnost 0

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se