Jak si najímat a udržet dobré zaměstnance - Dan Miller - audiokniha

Audiodílo „jak si najímat a udržet dobré zaměstnance“ lze zařadit mezi audioknihy, a ještě přesněji mezi audiokurzy: předmětem jsou doporučení pro výběr a udržení dobrých zaměstnanců.

Samozřejmě, že k audiokurzu je třeba přistupovat jinak, než třeba k poslechu nějakého hororu, politického projevu, nebo k poslechu hudby. Kurzu je třeba věnovat soustředěnou a nerušenou pozornost, a to nejlépe s tužkou v ruce a poznámkovým blokem na psaní.

Kurz obsahuje dvacet jedna velmi praktických rad. Postupuje od specifikace pracovní pozice a pracovníka, přes to, jakými způsoby lze dobře získat dostatečný počet kandidátů, a přes pohovory a výběrová řízení. To vše s cílem vybrat takového pracovníka, který má ty nejlepší předpoklady odvádět dobrý pracovní výkon. Pak kurz přechází k radám, jak rychle a kvalitně pracovníka integrovat do organizace a jak zajistit, aby co nejrychleji produkoval vysoký výkon. Nakonec se kurz věnuje tomu, jak zařídit, aby byl onen vysoký pracovní výkon přinejmenším udržitelným.

Konstatuji, že veškerá doporučeni v kurzu uváděná jsou osvědčená a podložená zkušenostmi, fakty i mnohačetnou literaturou.

Chybí mi zdůraznění zjištěného faktu (průzkumy Gallupova institutu), jak moc je důležité při přijímacím řízení zjišťovat nejen zkušenosti a kvalifikaci kandidátů, ale zejména jejich (emoční) postoj k práci, o kterou se ucházejí.

Mimo téma kurzu zůstal rozvoj pracovníků, tedy toho, co by manažeři v této oblasti měli dělat a jak by to měli dělat. Excelence totiž není jenom o výběru těch dobrých a jejich udržení, ale zejména o jejich neustálém, prakticky každodenním, rozvoji.

O většině doporučení v kurzu probíraných jsou napsány celé knihy. Celková délka kurzu je zhruba šedesát šest minut, což znamená, že každému z doporučení jsou v průměru věnovány tři minuty. Proto lze tento kurz označit za kurz velmi hutný.

Vzhledem k výše uvedeným faktům lze audiokurz “Jak si najímat a udržet dobré zaměstnance” doporučit jako velmi rychlý a výborný vstup do problematiky přijímání a udržení zaměstnanců. Na jeho základě lze okamžitě začít s praxí a pak si postupně v jednotlivých oblastech kvalifikaci prohlubovat. Tento profesionální přístup přináší, a to na rozdíl od spoléhání se na vlastní inteligenci nebo intuici, prokazatelně vyšší šanci na dosažení organizační excelence.

Autor recenze děkuje portálu Audiolibrix.com za laskavé zapůjčení předmětné audioknihy k její recenzi.

Hodnota obsahu 4
Srozumitelnost textu 5
Odborná náročnost 0

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se