The Soul of Leadership - Deepak Chopra - 2011

Deepak Chopra je americkou spirituální a alternativně léčitelskou celebritou. Napsal přes padesát knih (Wikipedie tvdí, že přes sedmdesát), z nichž přes dvacet se stalo bestsellery. Jednou z těch novějších je kniha, ve které se Chopra vyjadřuje k něčemu, co je předmětem i mého zájmu, k leadershipu.

Do čtení této knihy od tohoto autora jsem se pustil s mimořádnou zvědavostí a obezřetností.

To proto, že Deepak Chopra mě není zcela neznámým autorem. Někdy na přelomu tisíciletí se mi náhodou dostala do ruky jedna z jeho knih. S podivem jsem konstatoval, že vůbec nerozumím tomu, že někdo se zdravým rozumem může plácat takové fyzikální nesmysly, a že existují lidé, kteří to berou vážně. Mí přátelé, když viděli, jak hluboce jsem otřesen, mi říkali, abych si to tak nebral, že to Chopra tak nemyslí.

Omyl, Chopra si to opravdu myslel. Chopra tehdy nebral kvantové (a relativistické) zákony jako metaforu pro náš biologický, psychologický, a sociokulturní lidský svět, on tento živý svět s pomocí těchto zákonů mrtvé hmoty vysvětloval.

Věda 21 století má bezpočet důkazů o tom, že nelze vysvětlit chování celého systému čistě jenom pomocí jedné jeho části, ze které se systém skládá. Takže je pravdou, že v v sobě máme elektrony, a je pravdou, že tyto elektrony se chovají někdy divně, a je pravdou, že jejich divné chování lze vysvětlit prostřednictvím kvantověmechanických rovnic. Je také pravdou, že lidé se také někdy chovají divně. Nelze však vysvětlovat divné lidské chování čistě pomocí těch samých kvantověmechanických rovnic, kterými se řídí elektron. Což je přesně to, jak to tehdy Chopra vysvětlovat.

Chopra už to nedělá. Vím to, čtu jeho příspěvky na Twitteru. Mám pocit, že s tím přestal někdy kolem roku 1998, když za svoji "unikátní interpretaci kvantové fyziky s aplikací na život, svobodu a snahu o ekonomické štěstí" obdržel satirickou IG Nobelovu cenu za fyziku.

Takže jsem byl opravdu napjat, jak si, jen tak výstřelem od boku, poradí s Leadershipem, kterým se vlastně ani nijak zvlášť nezabývá.

Co v této knize nalezneme?

V úvodu Chopra vysvětluje, jak to s onou "duší leadershipu" myslí. Srozumitelně, stručně a vkusně (tedy bez urážky racionalismu přírodních věd) objasňuje svůj výchozí myšlenkový systém, který je bezpochyby hodně ovlivněn hinduismem. Vysvětluje, kým vlastně lídr je a jaká je jeho funkce:

Na najhlubší úrovní je lídr symbolickou duší skupiny. Jeho rolí je naplňovat potřeby druhých a, když jsou tyto naplněny, vést skupinu k napnění stále vyšších potřeb pozvedávaje v každém kroku potenciál skupiny.

Jeho charakteristickými znaky jsou kreativita, inteligence, organizační síla a láska.

Deepak Chopra

Chopra v úvodu také píše, že ani tak moc nezáleží na vnějších projevech lídra, jako je charisma, moc a síla, ale spíše věří na jeho duši, která funguje v ekologické harmonii s celým Universem.

Tohle všechno lze velmi dobře akceptovat, takže se můžeme pustit dál.

Kniha se dělí na tři části. V první a nejobsáhlejší části (73% celku) uvádí model svůj leadershipu, jeho zásadní elementy a vztahy mezi nimi. Ve druhé části krátce popisuje dvě případové studie lídrů, kteří píší, co tyto elementy pro ně znamenají a jak je svými činy naplňují. Ve třetí části shrnuje celou knihu do deseti krátkých (a úderných) principů leadershipu. V této recenzi se omezím jenom na první část, protože druhá je nuda (pro mě nuda, takže jsem ji při čtení přeskočil) a třetí část je natolik dobrá, že jí věnuji zvláštní příspěvek.

Leadership model, který Chopra v první části své knihy představuje, je čistě symbolickým, neboť model představují písmena obsažená obsažená ve slově LEADERS:

  • Look and listen (všímat si svými smysly)
  • Emotional bonding (emoční inteligence)
  • Awareness (být si vědom)
  • Doing (činy)
  • Empowerment (zmocnění)
  • Responsibility (zodpovědnost)
  • Synchroncity (synchronicita)

Řeknu to přímo: symbolické modely byly v minulosti zásadními pro rozvoj lidské civilizace. Totemy, pentagramy, mandaly, čakry, tajemná slova, kouzelné obrazce, ... I dnes je s úspěchem používáme, ale k tomu máme ještě něco jiného; vědu. Tím rozhodně nechci říci, že to, co je nevědecké je špatné, jako spíše to, že je třeba si uvědomit výhody a nevýhody každého z těchto přístupů, umět je velmi dobře odlišit, a pak je jaksi integrovat a používat oba. Osobně potřebuji pro model více, než jen symbolo; potřebuji, aby měl nějaký odraz v realitě, aby šlo s pomocí onoho modelu realitu vysvětlovat a alespoň jakž takž predikovat, a pak, pro snazší zapamatování modelu, beru i symboly. Dělat to naopak, nejdříve symbol a pak jej nějak naroubovat na realitu, nepovažuji v jednadvacátém století za šťastné řešení.

Každý z těchto hlavních elementů svého modelu Chopra podrobně vysvětluje, dává každému z nich další jemnější strukturu. Nemíním to tady rozebírat, asi tušíte, o čem je řeč a asi víte, že všechny tyto hlavní elementy důležité jsou. Přesto tvrdím, že těch drobných subelementů je v knize až moc na to, aby byly kvůli poměrně malému rozsahu knihy (220 stran formátu B5), dostatečně objasněny.

Jaká tedy tato kniha je?

Tato kniha rozhodně není knihou akademickou. Obsahuje celou řadu tvrzení i doporučení, ale nikde ani slovo o tom, jak na to autor přišel, nebo jaké empirické důkazy tomu nasvědčují. Dokonce absentují i odkazy na další literaturu, ze které, jsem o tom přesvědčen, autor některé myšlenky čerpal.

Musím říci, že u detektivek mi absence odkazů na zdroje nevadí, ale u skutečností, ve kterých jde o to se něco dozvědět a něčemu se naučit, mi to vadí docela dost.

Jak jsem již napsal, kniha je přímo nabita množstvím myšlenek, které se však lepí dohromady poměrně těžko, a to obzvláště tehdy, pokud stále nedržíte na paměti implicitní čakrický systém, ze kterého, podle různých náznaků v knize obsažených, vyvěrají.

Kniha je symbolickou a metaforickou knihou o symbolickém leadershipu, který se reálně projevuje ve svých postojích a činech navenek, a který inspiruje a motivuje lidi odjakživa. A když tak o tom tak přemýšlím, je tato kniha vlastně knihou o promyšleném seberozvoji a růstu (v "synchronicitě" s druhými), který vychází z mytologického nitra, a to ve prospěch zlepšování kvality života nás všech. Což lze také nazvat leadershipem.

Publikace "The Soul of Leadership" se podle mě nehodí pro přednášení v manažerských školách a kurzech, to ne; spíše bych jí doporučil k individuálnímu pomalému čtení pěkně v klidu u krbu a se sklenkou dobrého čaje, nebo co to rádi pijete, u ruky. Bude vás hřát na duši a rozpálí vaší inteligenci (domýšlení do detailů) a dozvíte se z ní mnoho moudrého. Jsem si skoro jist, že vás při jejím čtení napadne spousta věcí, které byste mohli ještě mohli zařadit do své životní praxe.

Jsem opravdu na rozpacích, jaké hodnocení této knize přiřadit. V oblasti leadershipu určitě znám lepší, znám i o hodně horší. Takže tak něco mezi.

Hodnota obsahu 3
Srozumitelnost textu 4
Odborná náročnost 0

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se