Leadership - J. Burns - 1978

James MacGregor Burns, politický historik, napsal tuto knihu v době, kterou dnes označujeme za Leadership Big Bang, v době, která byla podle Johna Adaira poznamenána kobercovými nálety, při kterých se z letadel vypouštěly tisíce různých chytrých i hloupých leadership knih.

Historici leadershipu většinou uznávají, že s tím, co víme dnes, je Burnsova kniha pravděpodobně tou nejvýznamnější knihou, která kdy byla o leadershipu napsána. Na tuto knihu přímo či nepřímo navázali doslova všichni současní významní autoři, a její pojmy dále upřesnili, rozpracovali, rozšířili, někteří však jenom přejmenovali.

Od vydání této knihy uběhlo již více, než třicet let. Knihu jsem přečetl a přidávám se k historikům: pro účely identifikace a rozpoznání leadershipu a jeho zákonitostí mi není známa žádná lepší kniha. Pro následnou implementaci, provozování a rozvoj leadershipu není až tak moc určena, a zde znám lepší.

Jsem pevně přesvědčen o tom, že rozpoznat leadership od těch druhých aktivit, které obecně zařizují, že se člověk nakonec chová tak, jak by se bez onoho úmyslného vlivu nechoval, je důležité. Nejenom pro akademiky, učitele leadershipu a nejenom pro lídry, ale vůbec pro všechny lidi. To proto, aby se stávalo čím dál tím méně, že v demokratických společnostech, organizacích či spolcích dáváme do čela, a je jedno, zda formálně, nebo ne, osoby, které si pojmenování lídr vůbec nezaslouží, ale naopak si zaslouží pojmenování tyran, zločinec, manipulátor, sociopat a podobná. Nejen organizace, ale i celé národy, nadnárodní uskupení a celé lidstvo platí za své přehmaty vyplývající z nevědomosti daně přímo drastické.

Tato kniha obsahuje pět částí:

  1. Leadership: moc a účel: zde Burns velmi detailně rozlišuje různé způsoby ovlivňování. Jedním z nich je leadership, který je charakteristický tím, že bere v potaz zájmy vedených a snaží se o to, aby došlo k jejich naplnění. Zároveň Burns odlišuje dva kvalitativně různé způsoby leadershipu: transformační a transakční.
  2. Počátky leadershipu: zde se Burns zabývá nejenom tím, jak se z člověka stává lídr, ale i tím, kde se vůbec v lidské společnosti leadership bere a z evolučně historického pohledu vzal.
  3. Transformační leadership: velmi detailní rozbor transformačního leadershipu.
  4. Transakční leadership: velmi detailní rozbor transakčního leadershipu.
  5. Implikace: teorie a praxe: důsledky pro teorii a praxi leadershipu.

Při čtení této knihy čtenář s výhodou využije svých znalostí historie, evoluční biologie, obecné i rozvojové psychologie, antropologie, sociologie, hodí se i obecný management a teorie organizací. Na druhou stranu je třeba říci, že pokud toto zázemí člověk alespoň v nějaké míře nemá, nebude mu pravděpodobně kniha sdělovat tak moc, jako může těm lépe poučeným. Kniha není lehkým a nezávazným oddychovým čtením, kniha je knihou striktně akademickou.

Přestože je kniha akademickou, netrpí morální netečností. Burns zcela zřetelně staví do popředí morální leadership, podrobně jej rozebírá a z pohledu historie i kvalifikovaného odhadu vysvětluje, k čemu dochází, když není: vedení lidé v konečném důsledku nevzkvétají, ale trpí.

Jsem názoru, že kdyby byla kniha psána dnes, jenom velmi málo tvrzení v knize uvedených by bylo vhodné lehce korigovat, nebo trochu doplnit.

Kniha Jamese MacGreoga Burnse je určitě tou nejlepší teoretickou knihou o leadershipu, kterou znám. Jsem přesvědčen, že pro následnou praktickou výuku leadershipu i vlastní praxi je prostě nezastupitelnou.

Pokud praktikujete leadership jenom pro sebe, a vůbec nikoho dalšího na tomto světě vůbec nijak neovlivňujete (to znamená, že jste zavřeni v nějaké kobce bez možnosti komunikace), pak zrovna teď tuto knihu zřejmě nezužitkujete. Možná však, že až se prokopete ven, mohla by se vám hodit, jako se může hodit všem ostatním: "Ano, je tam něco, co mohu použít i já."

Hodnota obsahu 5
Srozumitelnost textu 5
Odborná náročnost 3

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se