Malé velké věci - Tom Peters - 2010

Kniha Malé velké věci vyšla v angličtině v roce 2010 a díky nakladatelství Management Press jí máme již v 2011 v češtině. Skvěle!

V této recenzi ani tak nechci opakovat nebo prohlubovat anotaci knihy:

Nejnovější kniha gurua světového managementu, konzultanta a publicisty Toma Peterse, který vedle Petera F. Druckera nejvíce ovlivnil manažerské myšlení a jednání dvacátého a začátku jednadvacátého století, je kompendiem 163 „tipů“ jak dosáhnout excelentnosti – „tipů“ očividně samozřejmých, jako je umění říci v pravou chvíli „děkuji“ či být vždy laskaví k lidem ve svém okolí, přes ty běžné a donekonečna opakované (buďte neustále v kontaktu se svými zákazníky) až po „tipy“, které nejsou na první pohled zcela zřejmé (milujte svou konkurenci, buďte „k službám“ členům své organizace).

Autor krok za krokem, s patřičnou dávkou nakažlivého zaujetí, naléhavosti, přesvědčivosti, ale i humoru, zprostředkovává „střípky“ doporučení a moudrých rad, které jsou výsledkem jeho letité poradenské praxe i reakcí na zážitky z cest, na každodenní události, diskuse s účastníky jeho proslulých seminářů – na „velké“ věci i různé „maličkosti“, které ho zaujaly v tom pozitivním, ale i negativním slova smyslu a jimiž se lze řídit a které lze uplatňovat kdykoliv a kdekoliv. Na řadě jednoduchých, ale úderných příkladů a příběhů ze svého pracovního i osobního života dokládá, že „dokonalost“ spočívá ve vykonávání drobných, z našeho pohledu „bezvýznamných“ činností – „věcí malých svým obsahem, avšak velkých svým dosahem“ – jimž se může naučit a které si může osvojit jeden každý z nás.

Základním mottem této ojedinělé, provokativní knihy je tvrzení, že nejdůležitějším aktivem každé organizace jsou lidé a jejím posláním je služba. Nejlepší organizace je ta, která slouží svým zaměstnancům, svým zákazníkům – kde „lidé slouží lidem“. Slovy autora, organizace je „emocionální, živoucí, inovativní, radostný, tvořivý podnikatelský počin, který maximalizuje rozvoj jednotlivce… v oddané službě ostatním“. Taková organizace je pak humánní, dynamická, flexibilní – je excelentní.

Kniha Malé velké věci (podtitul: 163 způsobů jak dosáhnout excelentnosti),  která se spontánně "vyvinula" z autorova blogu, je určena manažerům firem všech velikostí, podnikatelům a všem těm, kdo si chtějí vzít ponaučení z „malých, ale velkých věcí“, aby zlepšili úroveň svých služeb zákazníkům a zajistili svým firmám udržitelnou prosperitu.

Chci se soustředit na svůj všeobecný dojem plus jednu konkrétní otázku: je v ní něco o vedení, a v případě že ano, jaké poučení si lze z toho vzít?

Kniha se vyvinula z autorova blogu. A jak už to tak u Peterse posledních několik roků je, bývá jeho projev (mluvený, blog i kniha) plný "trhlých" a nesouvislých trhaných výkřiků jako vystřižených z twitteru. Myslím, že pro překladatele knihy bylo velikým oříškem se s tím vypořádat (a myslím, že se toho zhostil skvěle). Bude to možná oříškem i pro některé čtenáře. Tedy alespoň já osobně dávám přednost poněkud souvislejšímu výkladu.

Poměrně velké množství textu obsahuje spíše jednořádkové nekompromisní příkazy, než rady a doporučení s jejich zdůvodněním. Například

16. Zavolejte zákazníkovi.
Hned teď. (Přestaňte číst – a okamžitě zvedněte telefon!)

17. Zavolejte dalšímu zákazníkovi.
Hned teď. (Přestaňte číst – a okamžitě zvedněte telefon!)

18. Zavolejte n-tému zákazníkovi.
Hned teď. (Přestaňte číst – a okamžitě zvedněte telefon!)

Tom Peters

Některá témata jsou rozpracována podrobněji. Například

24. „d“iverzita vždy vítězí.
Říkám tomu „diverzita s malým ,d‘“. Nemám na mysli sociální spravedlnost – mým tématem je efektivita podniků. Kvůli tomu asi přece
čtete tuto knihu. Stále více a více výzkumů zavrhuje myšlenku přehnané závislosti na expertech. (A to bylo ještě před současným finančním fiaskem, zrozeným z hlav těch nejlepších a nejchytřejších.) Závěr: Jakýkoliv rozhodovací proces nebo výkon takového rozhodnutí v sobě prostě musí mít zakomponovánu veškerou rozmanitost, na kterou jste schopni pomyslet – muži, ženy, černí, bílí, nejlepší univerzita, bez univerzitního vzdělání, kněží, učitelé, malí, velcí ... cokoliv. Sledujte ji a měřte! (Opakuji: Důkazy pro toto tvrzení jsou 10 mil široké a 10 mil hluboké.)

Tom Peters

Určitě by se o tom "k čemu diverzita je a jak jí rozvíjet" dalo napsat o hodně více i hlouběji.

Nenechme se krátkými a izolovanými výkřiky Toma Peterse zmást. Je za nimi docela dost. Přemýšlejme o nich a doplňme si je studiem z jiných zdrojů. Zejména se soustřeďme na ty Petersem sdělené skutečnosti, při kterých se nám začně vařit krev. Nepochybuji, že je tam naleznete. Přiznám se, že i já pro sebe tam nalezl pár takových. Otázkou je co s nimi. Je možné, že se v nich Peters mýlí, že vnímá realitu pokřiveně. Je také možné, že je to z důvodů, že americká realita je v některých ohledech jiná, než ta naše česká. Připusťme však také možnost, alespoň teoreticky, že mimo realitu můžete být i my. Pro posouzení toho, která varianta to asi tak může být, opravdu doporučuji další studium moderních světových zdrojů. Pod slůvkem moderní rozumím maximálně tři roky dozadu.

Malé velké věci se evidentně nehodí pro výuku, nebo získání nějakých znalostí. Dá se však jimi docela dost inspirovat.

Pokud je někdo zvídavé mysli, pokud má dojem, že snese či potřebuje něco pro inspiraci, pokud má dojem, že se pohybuje v příliš stojatých až zasmrádlých vodách, tak kniha Malé velké věci je přesně pro něj.

Tolik můj celkový dojem.

A zda je v ní něco o vedení a pro vedení? Ano, kniha je toho plná. Poznáte to, pokud umíte odlišit řízení od vedení. Poučení z toho? Spíše pro inspiraci, že to a to do leadershipu také patří.

Kniha má v češtině přes pět set dvacet stran.

Jako bonus uvádím k recenzi všech 163 malých velkých věcí Toma Peterse:

 1. Především jde o toalety!
 2. Na „maličkostech“ záleží. Velmi!
 3. Flower Power!
 4. Zvládněte delikátní umění ... jemného postrčení!
 5. Co jiného než být Excelentní? A když Excelentnost ne teď, tak kdy?
 6. Kamž Excelentnost? Aneb: Jak usnout za volantem.
 7. „Kvalita“: Poznáte ji, když ji vidíte.
 8. Excelentnost je ...
 9. To, co stoupá vzhůru a vzhůru a vzhůru, nevzejde již výše a výše a výše provždy a navždy a navždy.
 10. Dobré věci (zejména ve špatných časech?) přicházejí po třech.
 11. Myslete na Čínu! Myslete na Indii!
 12. Těžké časy? Příležitost, jaká se nebude opakovat!
 13. Nudné je krásné. (Anebo by alespoň být mohlo.)
 14. „Stará“ pravidla. (Ano, i v „internetovém věku“.)
 15. Stavějte zeleně už teď. (Žádné výmluvy!)
 16. Výdělky ve zlých časech: Buďte posedlí výnosy.
 17. Labutí skok. Průvodce jak se vyrovnat s vyrovnáváním.
 18. Doživotní zaměstnání je mrtvé. Vaše kariéra nikoliv.
 19. „Neúspěchy“ – radujte se z nich!
 20. Nejhorší rada na světě. (Neberte ji prosím v úvahu.)
 21. Sami jste svým výtvorem – pracujte na jeho rozvoji.
 22. Dopřejte si trochu povyražení!
 23. Ve zdravém těle – zdravý duch.
 24. Mentální gymnastika. Její naléhavost.
 25. Vy sami jste svým příběhem! Pracujte na něm!
 26. Vytvořte svůj N.UH8 – co nejdříve!
 27. Laskavost nic nestojí!
 28. Slušně! Slušně! Slušně!
 29. Naslouchejte Ann – a „jednejte podle toho“.
 30. „Být přítomen.“ (Aneb: Jak jsem se naučil prvním principům z posledních rituálů mého dědy.)
 31. Obdiv k velké bitvě: Námět k úvaze.
 32. Ohleduplnost nic nestojí (nebo skoro nic).
 33. Jenom spojit...
 34. Měli rádi Ika (protože Ike měl rád je).
 35. Buďte vždycky osobní.
 36. Dopouštějte se „Skutků Záměrného Vylepšování Vztahu“.
 37. Přidejte ke své nabídce „Faktor Jiskry v Oku“.
 38. Příjemní, pozorní, obětaví – v 6 ráno!
 39. Najímejte „nadšence“ – aneb: Ten Zatracený Zvukař!
 40. Kterým „praporkem“ máváte?
 41. Jste na jevišti! Neustále!
 42. Pracujte (jako diví) na prvním dojmu, který uděláte.
 43. Pracujte (jako diví) na posledním dojmu, který uděláte.
 44. Pracujte na svých prezentačních dovednostech. (Aneb: 17 minut může změnit svět!)
 45. Býti „profesionálem“.
 46. „Všechno prochází financemi“ (a vy byste měli také).
 47. Co je na programu? Proč to nerozhodnete vy?
 48. Všichni prodáváme. Tečka.
 49. Zavolejte jim! Zabere to jen tři minuty! Dnes! Hned!
 50. Dostavte se! (To je začátek.)
 51. Vstaňte dříve než (v tomto případě) ta dáma.
 52. Vyviňte až nepříčetnou viditelnou snahu.
 53. Vést znamená viditelně pomáhat druhým být úspěšní.
 54. K jejich službám.
 55. „Pohostili“ jste v poslední době své dobré pracovníky?
 56. Posvátná důvěra.
 57. Pravidla pokusné krysy! – Aneb: Využívání neuvěřitelného potenciálu pozitivního posilování.
 58. „Co myslíte?“
 59. „Děkuji.“
 60. „Promiňte.“
 61. Pravdivá slova – od romanopisce.
 62. Jedna řádka programovacího kódu: Nejkratší vzdálenost od „Kritiky“ k „Šampiónovi“.
 63. „Ponořte se“ pro úspěch.
 64. Vzorec úspěchu: Z(I) > Z(E).
 65. Jaké máte skóre ve „Vnitřním Utkání“?
 66. Platí celoplošně: Nejdůležitější je spolupráce mezi útvary.
 67. Vycházet dobře s lidmi a chodit s nimi na oběd.
 68. Prostě řekněte Ano! – Aneb: Poučení od mé tchyně.
 69. Jenom pro to neustálé povyražení.
 70. Co nemáte dělat je důležitější než to, co udělat musíte.
 71. Některé věci, které stojí za to dělat, nestojí za to dělat extra pořádně.
 72. Je 11 dopoledne – už jste dnes volali zákazníkovi?
 73. Není nic lepšího, ale opravdu nic lepšího než naštvaný zákazník!
 74. Máme tu nedostatek nadbytečné komunikace.
 75. „Zkusil jsem to nejlepší!“ Chybná odpověď.
 76. Jenom se starat nestačí.
 77. Kapitán „Den“ a kapitán „Noc“: Vyprávění o dvou nasazeních a dvě doporučení.
 78. Když chcete najít ropu, musíte udělat vrty.
 79. Zen a umění dosáhnout změny i tam, kde už změna je.
 80. Způsob Dema.
 81. Velká změna – naráz a hned!
 82. Velká změna – a tak málo času.
 83. Chytře? Nikdy!
 84. Podporuji tu emoci!
 85. Jedno pravidlo! Spousta zlata!
 86. Chopte se okamžiku.
 87. Řízení Obchůzkou – všechno je okolo vás!
 88. Všechny smysly? Nebo nesmysl!
 89. Nechte peněženku (nebo náprsní tašku) doma.
 90. Sestupte z piedestalu a dávejte pozor na to, jak se kdo směje!
 91. Velkolepý plán? Ne, malé krůčky (oběma nohama na zemi).
 92. Přijímání zaměstnanců: Přistupujte k němu s nepokrytým fanatismem?
 93. Povyšování: Budujete svůj odkaz tempem „dva za rok“?
 94. Rozvoj podřízených: Vyhledáváte prvotřídní („božské“) nadřízené na první úrovni?
 95. Lidé, kteří vedou lidi: Vy = Vysvědčení vašich úspěchů při rozvoji lidí.
 96. Všechno (VŠECHNO) je v ... kvalitě lidí.
 97. Vzhůru s lidmi! Vzhůru s rozpočtem na lidi!
 98. Pečujte s láskou o poslední dvě procenta.
 99. Axióm zaujetí – lidské důsledky.
 100. Síla zájmen! – Aneb: Zákazník je „Ona“.
 101. Ženy vedou! (Naučí se muži s tím smířit?)
 102. Muži říkají „Dejte mi fakta“: Ženy jsou jiné.
 103. Jste správně oblečeni? Aneb dějiny hnutí za volební právo žen mě naučily vytrvat a vytrvat.
 104. Odvaha ... výzkumu!
 105. Adhockracie – milujte ji, nebo ji nechte být.
 106. Nad rámec Excelentnosti: Norma maniakálnosti.
 107. Z polostínu: Znovu Skunkworks.
 108. D.M.O. (Ne, to není značka náklaďáku).
 109. Co jste v poslední době prototypovali?
 110. Peklo neměloť zlosti žádné: Oslavujte „Narušovatele pořádku“.
 111. Inovační 15: Co zatím víme ...
 112. Teď poslouchejte! Naslouchání je jasná „Klíčová Kompetence“.
 113. Jste „18sekundový manažer“?
 114. Vyslechněte, co mají na srdci. Dejte najevo respekt.
 115. Pokud se potřebujete zeptat ... pak se ptejte (a ptejte a ptejte).
 116. Odměňujte JN (Já Nevím).
 117. Pracujte u fontánky – Neboli: Vyprávíte dost drbů?
 118. Jak dobře absolvovat: Celoživotní vzdělávání je povinná součást firemního poslání.
 119. Přestudujte je!
 120. Učtěte je!
 121. Přepište je!
 122. Právě zahajujeme přijímací řízení: „MBA program o lidech.“
 123. Může to být později, než jste si mysleli.
 124. Vyhraďte si čas na prozíravé chování.
 125. Time out ... na snění.
 126. Osvojte si umění vytyčování Milníků.
 127. Design ... je ve všem!
 128. Olíznete se z toho?
 129. Projev designu: Můžete se dostat z místa A do místa B?
 130. Láska + Nenávist = Moc Designu.
 131. Případ bonbónku za dva centy.
 132. Pokud obálka nepasuje, tak se na to vykašlete!
 133. Jde hlavně o Bláto.
 134. Myslete v pojmech billboardu. „Záleží nám na tom.“ „Je nám to fuk.“ 405
 135. Vnitřní nepřítel – aneb: Není vyšších nákladů než cena zkostnatělosti.
 136. Staňte se dervišem decentralizace!
 137. Hrajte ... Velkou Hru na Odstraňování Svinčíku!
 138. Jednoprocentní cvičení: Jak se zbavit firemního „sádla“ za 45 minut.
 139. Cíl: Udělat ze „zdravého rozumu“ zdravou praxi.
 140. Organizace je, když „lidé slouží lidem“. (Tečka!)
 141. Cesta „PSF“: Práce, za kterou Stojí za to Zaplatit.
 142. Nedovolte „nepříteli“, aby ovládal váš život.
 143. Milujte své konkurenty.
 144. Zbudujte „chrám“. (A když ne, tak co jiného?)
 145. Umožněte lidem naplňovat jejich sny. (A když ne, tak co jiného?)
 146. Spusťte „Projekt Ray“.
 147. Realismus? Ne, když mám službu já!
 148. Když není WOW, pak ... není Go.
 149. Co je na vás tak jedinečného? – Aneb: „Jedineční“ vítězí nad „Nejlepšími“.
 150. Bere to dech?
 151. Extremismus není při obraně WOW zlem.
 152. Vítejte v epoše Metabolického Managementu.
 153. Stěny „včerejška“, stěny „zítřka“.
 154. Nepromarnit svůj život: Ať se vám to líbí nebo ne, Práce je život!
 155. Zapomeňte na dlouhověkost – zkuste dramatický okamžik.
 156. Co kdybyste seznam svých přání vyměnili za seznam toho, co uděláte?
 157. Model úspěchu „3H“.
 158. „Manifest Excelentnosti“ v 5 bodech a 5 slovech.
 159. Plný Nelson – aneb 13 poučení jak doplout k Excelentnosti.
 160. Tahák pro těžké časy (a také všechny ostatní).
 161. Odcházení do důchodu je na nic.
 162. Myslete na odkaz!
 163. Nezapomeňte, proč tu jste.

Tom Peters, Malé velké věci

Následující hodnocení není z pohledu člověka, který se chce nechat dát inspirovat, ale z pohledu člověka, který se chce něco dozvědět. A v tom tato kniha nepatří zrovna k tomu nejlepšímu, co tento svět nabízí. Pro inspiraci je však, opakuji, skvělá.

Hodnota obsahu 3
Srozumitelnost textu 4
Odborná náročnost 0

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se