Becoming a Conflict Competent Leader - Craig E. Runde, Tim A. Flanagen - 2007

V podtitulku této knihy dvousettřiceti stránkové knihy stojí: Jak Vy a Vaše organizace můžete efektivně řídit konflikty. Oceňuji, že obsah knihy odpovídá jak titulku, tak podtitulku: opravdu to v knize najdete.

Jádro knihy tvoří pět následujících kapitol:

 1. Co a Proč v konfliktech kompetentního lídra
  Co to konflikty jsou a proč je důležité se jimi zabývat.
 2. Porozumění dynamice konfliktů
  z čeho konflikty pramení, jak vynikají a jak se vyvíjejí.
 3. Prevence destruktivních reakcí na konflikty
  Jak se chovat nedestruktivně.
 4. Pěstování konstruktivních řešení konfliktů
  Jak se chovat konstruktivně.
 5. Vytváření v konfliktech kompetentní organizace
  Co a jak je potřeba udělat, aby celá organizace se stala kompetentní v řešení konfliktů a co tím všechno může získat a ztratit.

Kniha je dále doplněna rejstříkem a bohatou referencí na zhruba padesát dalších prací, které se týkají konfliktů.

Celou knihou se jako červená nit táhne několik základních předpokladů v konfliktech kompetentního člověka: sebeuvědomnění, sebekontrola a práce s emocemi. Teprve na to pak navazují behaviorální kompetence. Kniha se zabývá jak filozofií konfliktů, tak jejími principy, tak principy fungováníá člověka a jednotlivými detaily zpracování konfliktů.

Přístup knihy ke konfliktům je prakticky totožný s přístupem, který uvádíme na Vedeme.cz. Je však, až na část týkající se rozboru pojmu konfliktu, podstatně širší i podrobnější.

Může se stát, že pro vyslovené manažery-praktiky budou teoretické pasáže poněkud náročnější. Jsem však názoru, že tito je mohou klidně přeskočit a věnovat se bez jakýchkoliv problémů a ztrát souvislostí jenom praktickým radám. Na druhou stranu manažeři milující spíše teorii si mohou z knihy odnést velmi slušný teoretický fundament konfliktů.

Kniha vřele doporučuji všem profesionálům a studentům managementu. Rozhodně by se měla stát manažerskou učebnicí a rozhodně by neměla chybět v přihrádce organizací, které vydělávají a trénují manažery. Knihu doporučuji nejen pro její odbornou úroveň, široký záběr (teorie až žhavá praxe), ale také pro její mimořádnou čtivost.

Hodnota obsahu 5
Srozumitelnost textu 5
Odborná náročnost 1

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se