Develop Your Leadership Skills - John Adair - 2007

John Adair se v této útlé sto stránkové knize zabývá konceptem rozvoje leadershipu, který již velmi podrobně zpracoval v dříve recenzované „How to Grow Leaders” z roku 2005.

Co je v této publikaci nového, nebo co je v ní jinak?

Přestože kniha v titulku napovídá, že se bude zabývat rozvojem leadership dovedností, obsah knihy je poněkud širší:

 1. Co musíte být
  Hlavní generické osobnostní charakteristiky lídra s velmi stručným vzjádřením jejich obsahu.
 2. Co musíte znát
  Stručně o situačním leadershipu, jeho vazbě na profesní znalosti a autoritu založené na znalostech.
 3. Co musíte dělat
  Stručně o funkčním přístupu leadershipu v jeho problémovém prostoru: skupina - jednotlivec - cíl.
  Adair, na rozdíl od většiny amerických autorů, kteří staví leadership proti managementu, vnímá Brit John Adair leadership něco jako lepší management. Proto ve svém konceptu toho, co má lídr dělat, jednoznačně vnímá činnost lídra stejnou, jakou má (klasický) manažer + něco navíc. To něco navíc je motivace a osobní příklad.
 4. Jak se naučit klíčovým dovednostem
  Jádro knihy, ve kterém Adair vysvětluje základní dovednosti uvedených leadership dovedností.
 5. Seberozvoj lídra
  Připravenost - proaktivita - reflexivita.
 6. Jak vést na strategické úrovni
  Zde Adair vypichuje, že vedení na strategické úrovni má jinou kvalitu, než vedení na taktické, nebo operační úrovni. Komplexnost řešených úkolů si to totiž vynucuje. Uvádí, jaké činnosti musí strategický lídr pro úspěšnost celé organizace dělat. Doporučuje, aby se lídři na tuto pozici promyšleně připravovali.
 7. Jak rozvíjet lídry v organizaci
  Kapitola o tom, co a jak by organizace měly dělat, aby měly ve svých řadách lídry.

Kniha Johna Adaira „Develop Your Leadership Skills” je velmi stručným přehledem jeho konceptu leadershipu (Action Centered Leadership), který vyvíjí přes čtyřicet let, a který si našel místo zejména v evropském kontextu organizací všech typů.

Knihu lze doporučit studentům (řekl bych středních škol) a začínajícím manažerům. Může se hodit i začínajícím novinářům, elévům, aby se jim náhodou nestalo, jako se stává starším novinářům, že označí za lídra někoho, kdo splňuje leadership kritéria ve zcela nedostatečném rozsahu.

To, že si slepice vrazí orlí pero za ucho, z ní ještě nedělá náčelníka kmene Apačů.

Profesionálům a ostatním zájemcům doporučuji spíše předchozí Adairovu knihu „How to Grow Leaders”.

Následující tabulka hodnotí knihu z pohledu profesionálního manažera.

Hodnota obsahu 1
Srozumitelnost textu 5
Odborná náročnost 0

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se