Z podnikových krizí k vítězsví - R. Zuzák - 2008

Krize v podnicích i celopodnikové krize byly, jsou a budou. Bude jich víc, budou rychlejší a budou častější. To je jasné. Dnešní celosvětová finanční krize je jen ukázkou toho, co to znamená, že celý svět se stává jedním komplexním organismem.

V zájmu každého podniku je, aby krize prostřednictvím svých manažerů zvládl. Každý manažer se ve vlastním zájmu musí stát mistrem krizí. Takové manažery oslovuje kniha Romana Zuzáka Z podnikových krizí k vítězství.

Najdete v ní opravu dost.

Na zhruba sto šedesáti stránkách probírá autor publikace tato témata:

 • Krize podniku
  Co je to krize, jaké má fáze, co je příčinou krizí?
 • Může být krize soušastně příležitostí?
  Krizi lze chápat i jako příležitost ke zlepšení. Existují však určité podmínky, bey jejichž přítomnosti krize příležitostí není, je spíše ohrožením. Tyto podmínky autor vymezuje. Jsou to skutečnosti, kterými se zabývá zbytek publikace.
 • Včasné identifikování krize a její řešení
  Jedná se o systémy včasného varování. Nejen však o ně. Autor zdůrazňuje, že spousta manažerů, ačkoliv informace o krizi má, nic nedělá.
 • Krizový manažer jako vůdce
  Krize kladou na manažera poněkud náročnější požadavky, než mírový život. Mobilizace, motivace, kreativita, komunikace, tahounství, týmová spolupráce, to vše nabývá v krizi velké důležitosti. Pro řešení krií je nutný manažerský leadership.
 • Připravenost na krizi
 • Připravenost se týká tvrdých i měkkých faktorů organizace. Od krizových plánů, po antistresovou otužilost ducha i těl lidí.
 • Podnikové klima
  Některé typy podnikových kultur jsou dobré pro řešení krizí, některé ne. (Je dobré vědět, že podnikovou kulturu nevybudujete přes noc. Léta se na ní pracuje. Pak těžíte z jejích výhod, nebo pláčete nad tím, co jste pro její rozvoj neudělali.)
 • Příznivost okolí
  Vnější podnikové okolí velmi výrazně ovlivňuje proces krizového řízení. Od velmi kladných čísel, do velmi záporných. Autor píše, že proces je to oboustranný: podniky by se měly starat o to, aby okolí bylo příznivé.
 • Kreativita a krize
  Autor publikace poměrně podrobně rozepisuje propojení kreativity a krize. I to, co mají manažeři dělat, aby kreativita, když je zapotřebí, k dispozici byla. V některých firemních kulturách se jí totiž moc nedaří ...
 • Závěr
Kniha je psána velmi srozumitelným jazykem. Je v ní uvedeno mnoho názorných citací i odkazů. V seznamu použité literatury lze nalézt 53 zdrojů.

Tuto rozsahem poměrně nevelkou, svým obsahem však velmi stimulující knihu hodnotím z hlediska manažerského leadershipu jako rozhodně výbornou. Vřele ji doporučuji všem manažerům. Zkušeným i méně zkušeným, z vrcholu podnikové pyramidy i z běžného provozu. Jsem přesvědčen, že každý tam najde něco, na čem by měl ještě popracovat aby, až krize přijde, a ona přijde, byl připraven ji co nejúspěšněji čelit. A navíc: publikaci lze velmi dobře využít jako zdoj poučení i pro provádění jakýchkoliv změn v podnicích.

Hodnota obsahu
Srozumitelnost textu
Odborná náročnost

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se