Nový obraz budoucnosti - R. Gibson (editor) - 2007

V tomto sborníku o 260 stránkách je publikováno patnáct statí předních světových představitelů teorie podnikání, managementu, leadershipu, marketingu a dalších oborů. Přispěli sem: Charles Handy, Stephen Covey, Michael Porter, C.K. Prahalad, Gary Hamel, Michael Hammer, Eli Goldrath, Peter Senge, Warren Bennis, John Kotter, Al Ries a Jack Trout, Philip Kotler, John Naisbitt, Lester Thurow, Kevin Kelly.

V publikaci se projednávají tři základní témata:

  1. Jsme na konci cesty!
    Vše nasvědčuje tomu, že končí jedna epocha, která trvala dvěstě let. Je třeba se s ní rozloučit. Je třeba se rozloučit s mnohými věcmi, přesvědčeními a způsoby chování. To je zcela zřejmé.
  2. Nová doba vyžaduje nové organizace!
    Začíná něco nového a v tomto novém prostředí mají naději na existenci pouze organizace, které musí být zcela jiného typu, než ty předešlé. Jak mají vypadat? co mají dělat? Jak to mají dělat?
  3. Kam nyní zamíříme?
    Jaká ta budoucnost vlastně bude? Odpověď je v podstatě jediná: domýšlíme se, přesně však nevíme. Nejedná se totiž o pokračování minulosti, ale o něco kvalitativně jiného.

Některé z příspěvků se překrývají, někde se doplňují a některé si i protiřečí. Celkem však na základě mnoha teoretických koncepcí dostáváme velmi plastický a všestranný obraz minulosti, stávajícího přelomu a možných budoucností.

Kniha je rozhodně inspirující i provokující. Nenaleznete zde však žádné jednoduché odpovědi. To proto, že nejsou. Tu správnou cestu se musí pokusit objevit sám čtenář.

Všichni, kteří mají na starosti organizace, tj. podnikatelé a top manažeři, by si tuto výjimečnou knihu neměli nechat ujít. A nejenom oni. Kniha je velmi cenným zdrojem úvah i pro marketingové pracovníky, personalisty a v neposlední řadě i business konzultanty.

Hodnota obsahu
Srozumitelnost textu
Odborná náročnost

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se