The five dysfunctions of a team - P. Lencioni - 2002

Poučen životem, nemám příliš důvěru v manažerské knihy, které na příkladu podobenství líčí manažerské principy a strategie. Stává se často, že počet stránek, a tudíž i cena knihy, výrazně převyšuje myšlenkovou hodnotu publikovaných rad. Proto jsem velmi, ale velmi váhal, zda si jí mám koupit. Po jejím přečtení jsem jí okamžitě zařadil mezi skvosty své knihovny.

Je to příběh jedné firmy a jejího nového ředitele. Firma působí ve velmi náročném a konkurenčním prostředí. Přesto, že má více zkušené a talentované manažery než její konkurence, přesto, že má více finančních zdrojů a lepší produkty než její konkurence, nevypadá to s firmou příliš dobře: má ve srovnání s konkurencí menší obraty a menší přírůstky klientů.

Ve velmi čtivém, ba místy až strhujícím příběhu, autor vysvětluje, jak nový ředitel firmy identifikoval příčiny takového výsledku, co bylo příčinou a jak se s příčinami vypořádal.

Jak lze z názvu knihy usoudit, ředitel zjistil, že jedinou - a ukázalo se, že rozhodující příčinou špatných výsledků byla absence týmové spolupráce. A důvod za tím? Předchozí ředitel ani nevěděl, že je týmová sppolupráce pro působení na takovém trhu důležitá, natož aby o ni usiloval.

Kniha má hodnotu nejen v tom, že vysvětluje důležitost týmové spolupráce, že identifikuje hlavní příčiny absence týmové spolupráce, ale také, na příkladu ředitele ukazuje, jak se s takovou výzvou ředitel vypořádává. Neřídí. Neřídí, ale vede. S využitím své vysoké emocionální inteligence (o které v knize mimochodem není ani slovo, ale je tam na každém kroku) překonává úskalí, překážky a v konečné fázi vybuduje emocionálně inteligentní a produktivní tým. A pochopitelně dosáhne potřebných tržních výsledků.

A právě v tom spatřuji veliký přínos knihy. Ne až tak moc v identifikaci pěti hlavních příčin absence týmové spolupráce, ty jsou víceméně jasné, ale zejména ve způsobu, jak se s nimi manažer vypořádává.
Ne nadarmo se tato kniha ocitla na seznamu New York Times bestsellerů.

Tuto vynikající dvousetstránkovou knihu lze vřele doporučit všem manažerům. Zároveň je velmi vhodná i pro konzultanty a lektory v oblasti managementu a leadershipu.

Hodnota obsahu
Srozumitelnost textu
Odborná náročnost

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se