The Encyclopedia of Leadership - Murray Hiebert, Bruce Klatt - 2007

Tato pětset deseti stránková encyklopedie dvou kanadských autorů má v podtitulu název „Praktický průvodce populárními teoriemi a praxí leadershipu”. Cílovou skupinou této publikace jsou podle autorů „všichni lídři ve všech odvětvích a organizacích, trenéři a konzultanti, a to bez ohledu na úroveň jejich zkušeností”. Je v ní shromážděno více než sto třicet praktických nástrojů od více než šedesáti leadership guruů.

Pojďme se podívat dovnitř, zda může být tento gigantický průvodce někomu v něčem nějak užitečným.

Publikace není organizována jako „normální” encyklopedie podle abecedních hesel, ale podle tématických okruhů. Těchto hlavních témat je celkem patnáct, v každém z nich se nachází jednotlivé nástroje. Je jich, jak jsem již uváděl, více, než sto třicet.

Zajímavé shledávám, že autoři zpracovali poměrně dlouhý seznam problémů, se kterými se lídři a manažeři setkávají, s odkazem na jejich řešení v příslušné kapitole. Osobně bych takový mechanický přístup k řešení problémů v managementu nevolil. Protože to nefunguje. Při poruše strojového, nebo elektronického zařízení, to naopak miluji. Protože to funguje.

Obávám se, že kniha postihuje skoro všechno za cenu toho, že v jednotlivých položkách není skoro nic. Například 7 návyků Stephena Coveye, jejichž studium zabere přinejlepším měsíce, autoři stěsnali na jednu stranu. Problematika důležitosti leadershipu jednadvacátého století, o které jsou napsány celé knihy, se scvrkla na jeden odstavec. Svým zpracováním mi kniha velmi připomíná Standard kompetencí projektového řízení (ICB - IPMA Competence Baseline), ve kterém se člověk také velmi přehledně a strukturovaně seznámí se vším. Pro povrchního čtenáře, může vzniknout zdání, že jsou vyčerpávající, že pouhým přečtením zná a umí čtenář všechno, a že již víc nepotřebuje. Na rozdíl od skutečnosti, že jenom lehce ťukají na povrch problematiky.

Odhaduji, že polovinu obsahu encyklopedie tvoří prázdné tabulky, které mají sloužit k sebehodnocení lídra, hodnocení všeho a přijetí opatření ke všemu.

Myslím si, že uvedené cílové skupině může kniha dobře posloužit jako referenční příručka, jako seznam skutečností, kterým je třeba věnovat pozornost. Je užitečná asi tak, jako telefonní seznam: hledáme v nich informace pro okamžitou spotřebu, nikoliv moudrost a poučení. Leadership, který má způsobovat reálné vnitřní a vnější je spíše o tom druhém.

To, že jsem v hodnocení dal obsahu knihy nenulovou dvojku vyplývá z toho, že seznam témat a různých autorů je opravdu úctyhodným.

Hodnota obsahu 2
Srozumitelnost textu 5
Odborná náročnost 0

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se