Alpha Leadership - A.Deering, R.Dilts, J.Russel - 2002

Publikace se zabývá inspiracemi a doporučeními k lepšímu leadershipu, strategiemi i praktickými nástroji pro zlepšení leadership kompetencí. Nástroje zde uvedené jsou v podstatě aplikacemi neurolingvistického programování pro daný účel. A právě přítomností těchto nástrojů se Alpha Leadership značně liší od ostatních manažerských knih: rozhodně není teoretickou publikací, ale spíše manuálem.

Model leadershipu, který autoři vymysleli, a který zde prezentují, se dá vyjádřit třemi hlavními body:

  1. předvídání (anticipace)
    obsahuje: detekci signálů, rozvoj mentální pružnosti, uvolnění zdrojů
  2. sladění (alignment)
    obsahuje: vedení ztělesněním, úkoly přes vztahy, vytváření kultury pro činnost
  3. akce (act)
    obsahuje: vedení 80:20, připravit - pozor - teď, urputné stíhání

Uvedený model je v této více než dvousetstránkové publikaci velmi podrobně rozebrán.

Tuto knihu dvou manažerských konzultantů a jednoho gurua (Robert Dilts) neuroligvistického programování by si měl přečíst každý, kdo se zajímá o vedení v moderním, rychle se měnícím podníkatelském prostředí.

Kniha se však nečte úplně snadno: čtenář by rozhodně měl o managementu něco vědět, znalost neurolingvistického programování však není nutná. Pro prohloubení a doplnění informací je publikace doplněna mnoha referencemi na další zdroje.

Hodnota obsahu
Srozumitelnost textu
Odborná náročnost

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se