Agenda příštích let - J. A. Jirásek - 2006

Je občas vhodné vystoupit z proudu událostí, se kterými se v podnicích denně potýkáme a podívat se na širší souvislosti naší manažerské činnosti z jakési ptačí perspektivy; to proto, abychom nezjistili, že spřádáme nové plány nad věcmi, které již nenávratně mizí za horizontem lidské historie.

Kniha našeho předního odborníka na řízení a podnikový management je vhodnou příležitostí a inspirací pro tento holistický nadhled: Pochopit minulost, ale hledět do budoucnosti, píše Jaroslav A. Jirásek.

Autor začíná na své pouti začátkem dvacátého století, končí horkou přítomností roku 2005; probírá vývoj managementu v českých zemích v ekonomických, sociálních, politických, technologických, mezinárodních a poznávacích souvislostech. Ukazuje příčiny a důsledky změn, ke kterým v uplynulých sta letech došlo. A stejně, jako Peter Drucker ve své knize „Věk diskotinuity”, dospívá k závěru, že právě nyní žijeme v době, ve které dochází ke zákonité kvalitativní změně ve struktuře produktivních sil, takové změně, která zde od dob průmyslové revoluce nebyla. Atributy této změny jsou globalizace, informatika a komunikace, znalost, stupňování lidského potenciálu a trhy.

Ve své analýze je autor hořce realistický: ukazuje na omyly, nedostatky, kterých jsme se dopustili i dopouštíme, a rozpory, které z toho vznikly a vznikají.

Jaroslav A. Jirásek neposkytuje praktikům managementu přesný futuristický obraz budoucnosti. Zdá se, že na základě minulých zkušeností jej teoretici managementu ani neumí přesně popsat. Autor píše:

...Jsme zvyklí, že budoucnost se předvídá na podkladě minulosti. Extrapolace bývala až dosud výhradní metodou, jak nahlížet do nejbližších let...

...Mezi námi a příštími lety nebude jen astronomický čas, budou také mnohé přetržky, Musíme se naučit rychle přesedlat na hbitější oře. Vývoj bude nelineární, skokový, tak či onak diskontinuitní...

Tato kniha by rozhodně neměla chybět v knihovně vrcholového podnikového managementu i podnikatelů samých. Doba, ve které ráno začínáme s podnikáním jedním a večer končíme s podnikáním úplně jiným, nám na dveře neklepe; ona se již uvelebuje v našem obýváku...

Hodnota obsahu
Srozumitelnost textu
Odborná náročnost

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se