How to grow leaders - J. Adair - 2005

Výjimečná kniha od výjimečného autora, stálici světového ladershipu, Johna Adaira.

V první třetině této knihy připomíná své idee přístupu k leadershipu, Action Centered Leadership. V druhých dvou třetinách se věnuje sedmi vzájemně působícím principům toho, jak v organizacích vypěstovat lídry:

  • jejich tréninkem,
  • jejich výběrem,
  • určením liniových lídrů jako mentorů pro nové lídry,
  • umožněním perspektivních lídrů vést,
  • jejich vzděláváním,
  • promyšlenou strategií rozvoje lídrů a
  • zapojením hlavního výkonného pracovníka organizace do systému rozvoje lídrů.

Autor v této knize rozhodně nezapře své klasické vzdělání; dává mnoho příkladů z antické historie, používá jako paralel mnoho dávných příběhů. Autorův britský jazyk je na rozdíl od často jednoduché americké Angličtiny neobyčejně květnatý a bohatý. Z těchto důvodů se kniha nečte opravdu snadno.

To však neznamená, že kniha není vynikajícím studijním materiálem; každá teze je velmi dobře logicky zdůvodněna a často ilustrována praktickým příkladem, takže nejsou nutné hluboké předběžné znalosti z managementu, nebo vedení lidí.

John Adir je znám jako velmi praktikcký autor. Ani tato kniha není výjimkou: žádná velká teorie, ale zaměření na přímé praktické použití v organizacích. 

Tuto knihu lze vřele doporučit všem, kteří se zabývají studiem leadershipu nebo praktickým rozvojem lídrů.

Hodnota obsahu
Srozumitelnost textu
Odborná náročnost

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se