Vědomý business - Fred Kofman - 2010

Vědomý business je daleko víc než jen technika. Je to vyslyšení naší lidské touhy po naplněném, tvořivém a smysluplném životě. Je to rozhodnutí pracovat v souladu se svými hodnotami, s respektem k sobě, k druhým lidem i k přírodě, využívat svůj plný potenciál a sloužit druhým, jak nejlépe dovedeme, a užívat si duševního i materiálního bohatství, které nám to přináší.

Tak takhle se kniha „Vědomý business” představuje svým potenciálním čtenářům.

Se svitem v oku jsem se do této čerstvé novinky, která vyšla v nakladatelství Portál, pustil.

Když jsem knihu odložil, a zamyslel se nad tím, co jsem právě prožil a procítil, vynořily se mi v hlavě následující myšlenky:

  • Tohle jsem přece již někde četl!
  • Není to o businessu, a přece to o něm je!
  • Nepíše ani tak moc o leadershipu, a přesto píše jenom o něm!
  • Co je asi tak největším přínosem knihy?
  • Komu bych tuto knihu mohl s čistým svědomím doporučit?

Tohle jsem přece již někde četl!

Kniha Vědomý business nepředstavuje nějaký zásadní průlom. Je jednou z řady moudrých a hluboce humanistických knih, které nám, lidem žijícím v reálném světě ukazují, že náš svět může být lepším místem k žití, že k tomu máme veškeré zdroje, biologickou i psychologickou kapacitu, jen tyto zdroje někdy nevidíme, nebo je neumíme využít.

Každá z těchto moudrých knih dává tyto pradávné lidské touhy, naši lidskou podstatu, a překážky, se kterými zápolíme, do určité struktury a zdůrazňuje určité procesy, které se v hierarchické struktuře komplexních systémů, jakým je jedinec, skupina lidí, organizace, společnost a ekologický systém napříč prostorem a časem odehrávají. Je to, jako když různí lidé pohlížejí z letadla na tu samou krajinu, a každý z nich nás upozorňuje na něco jiného. Jeden volá: „Koukej, vidíš ten rybník?”, druhý zase: „Podívej na ty hory!”, zatímco třetí se rozplývá nad sytou zelení luk a lesů.

Ze všech knih, které jsem na toto téma četl, mi kniha Freda Kofmana nejvíce připomíná knihu „7 návyků vůdčích osobností” Stephena Coveye. Pravděpodobně ji také znáte. Obě vnímají tu samou krajinu, obě v ní odhalují stejné principy, na jejichž základě se krajina vyvíjí, stejné procesy, které se v ní odehrávají, obě v ní odhalují stejné možností: jaké by to mohlo být, kdybychom využili uvedených principů, přirozených procesů a zbavili se určitých omezujících iluzí.

Tím rozhodně nechci říci, že čtenáři, kteří Coveye, či jiného zástupce literaturu moudrosti znají, by se do této knihy Freda Kofmana pustit neměli, protože to „přece již znají”. Jsou znalosti, kterým se lze velmi dobře naučit jenom z jednoho zdroje. Například integrální počet. Zde není třeba číst deset různých knih. A pak jsou oblasti lidského zájmu, které si vyžadují hluboké porozumění velmi komplexní skutečnosti, jakým náš svět je. A v tomto případě pro plné pochopení jeden zdroj rozhodně nestačí.

Není to o businessu, a přece to o něm je!

Kniha vypráví o člověku a lidech v tomto světě. Součástí tohoto světa jsou i podnikatelské organizace. V moderním světě hrají podobně důležitou úlohu, jakou pro pradávné lidi hrály jejich kmeny. Jsme nedílnou součástí organizací a ony jsou nedílnou součástí našich životů.

Ač název knihy naznačuje, že kniha je jenom o businessu, svým účelem a obsahem stírá hranice, které si občas utváříme, mezi „normálním životem” a životem pracovním. Kniha je určena pro celý náš život, jehož důležitou součástí je i business. Nedáme-li všechny součásti svého života do vzájemného souladu (a ještě lépe do synergické spolupráce), je asi zřejmé, jak to může dopadnout.

V knize je toho pramálo o klasickém managementu, o formálních organizačních strukturách, o definovaných procesech a funkcích jednotlivých částí organizace. O to více je tam o často neuvědomovaných vztazích mezi částmi a o životodárné (nebo smrtící) půdě organizační kultury, ve které se to vše odehrává.

Nepíše ani tak moc o leadershipu, a přesto píše jenom o něm!

V knize se dočtete o leadershipu jako takovém pramálo. Pokud však společně s autorem připustíme, že leadership může být chápán jako něco jiného, než zastávaná funkce v organizační hierarchii, že může být víc, než manažerský styl, nebo charakter člověka, že může být dokonce ještě více, než vše uvedené dohromady, pak zjistíme, že vlastně kniha není o ničem jiném, než o opravdovém leadershipu, který lidstvo provází od úsvitu věků.

Co je asi tak největším přínosem knihy?

Navenek Kofman představuje, jak jsem již řekl, v podstatě stejné principy, jako (nejenom) Covey. Zatímco Covey se věnuje více časovým souvislostem (Začněte s myšlenkou na konec, Dejte přednost důležitým věcem), Kofman dává výrazně více prostoru principům komunikace a jejím technikám (Autentická komunikace, Konstruktivní vyjednávání), a to aniž by kterýkoliv z nich zapomínal na to druhé. Pro začátek „cesty” může tato odlišnost představovat rozdíl, v její pokročilejší fázi už nikoliv. Jedno bez druhého totiž nemůže fungovat, protože v holistickém celku není jedno, nebo druhé; v holistickém celku je celek spolu hrajících částí.

Osobně největší přínos Kofmanovy knihy spatřuji v jejím závěru. V něm se, podle mě, promítá, kam se vlastně současné trendy poznání leadershipu (či uvolnění a využití lidského potenciálu) ubírají.

Vysvětlím.

Moderní zájem o leadership vznikl na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Jednou z jeho příčin byla evidentní neschopnost klasického managementu se vypořádat s tehdy nově se objevivšími skutečnostmi. V té době se myslelo, že leadership je nějaké chování: chovejte se tak a tak, a budete vést. Téměř vzápětí se zjistilo, že tohle nefunguje a přidali jsme k tomu historicky starší, avšak nyní nově oprášenou teorie charakterových rysů. Takže již v osmdesátých letech bylo všem jasné, že leadership má dvě stránky: co lídr dělá a jaký charakter má. V devadesátých letech nám bylo již víceméně zřejmé, že takhle primitivní to vůbec není. Že nezáleží jenom na lídrovi (kým je a co dělá), ale také na tom, zda ostatní lidé jsou připraveni, jej za lídra vůbec akceptovat. Přidali jsme emoční a sociální inteligenci. V posledních letech docházíme k názoru, že takhle jednoduché to také není. Začínáme vnímat leadership jako vynořující se charakteristiku komplexního systému. A při tom si uvědomujeme, že jsme ještě na něco důležitého zapomněli. A právě tím se začínají zabývat moderní trendy leadershipu. Vyzbrojeni vědeckými poznatky, nejmodernějšími technologiemi se vracíme jakoby na začátek ke svým kořenům, k jednomu zásadnímu aspektu lidského druhu. Jsme jím neobyčejně přitahováni, protože víme, jaký neobyčejný kreativní potenciál v sobě má. Zároveň se jej strašně bojíme, protože víme, jakou destruktivní sílu v sobě skrývá.

Mluvím o holistické spiritualitě.

Myslím, že Fred Kofman učinil v nevinně nadepsané kapitole „Přicházet na trh připraven sloužit” přiměřeně odvážný krok. Odvážný v tom, že se do toho jako poradce významných firem vůbec pustil. Tímto krokem totiž riskuje, že jeho kniha dostane nálepku duchovní literatury a bude manažery, kvůli jejich strachu způsobenými běžnými kulturními předsudky odmítnuta. Fred Kofman činí přiměřený krok: vysvětluje, že na rozdíl od předsudků, není spiritualita vírou v nadpřirozené jevy, že není ani náboženstvím. Že je prostě, řečeno mými slovy, lidský druh sebe přesahující holistickou moudrostí. A že pro vynikající business v globální prostředí není taková moudrost vůbec k zahození. Jinak řečeno: ukazuje, že bez (také) spirituálního vedení, není opravdového vedení vůbec.

Komu bych tuto knihu mohl s čistým svědomím doporučit?

Kniha má něco přes tři sta čtyřicet stránek a je psáno vskutku obdivuhodně vytříbeným a velmi čtivým stylem. Pro její pochopení není potřeba znát nic, stačí jen umět číst a být schopen vnímat (a uvědomovat si to), co se kolem nás a v nás samých děje.

Knihu Freda Kofmana mohu směle doporučit všem, kteří formulují zásadní otázky smyslu a účelu, otázky, které se nám stále vracejí. Otázky, které si, abychom alespoň nezešíleli, nebo abychom mohli žít zdravým, uspokojivým a smysluplným životem, musíme zodpovědět. Pro ty, kteří tyto otázky mají a kteří na ně hledají odpovědi, může být kniha Vědomý business po řadu let dobrým průvodcem. Vřele jim tuto moudrou knihu doporučuji.

Hodnota obsahu 5
Srozumitelnost textu 5
Odborná náročnost 2

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se