Be the Hero - Noah Blumenthal - 2009

Noah Blumenthal je poměrně známým americkým řečníkem, koučem, autorem a konzultantem. Leadership Excellence časopis jej zařadil do seznamu 100 nejlepších myslitelů v oblasti osobního rozvoje. Vystupoval v řadě médií, jako je New York Times, CBS News, MSNBC News, Chicago SunTimes, Investors Business Daily a Newsday.

Jeho nová kniha „Be the Hero” (Buď hrdinou) s podtitulem „Three Powerful Ways to Overcome Challenges in Work and Life” (Tři účinné cesty jak se vypořádat s pracovními a životními výzvami) se od svého uvedení na trh v srpnu 2009 zařadila během tří měsíců mezi nejprodávanější tituly: Wall Street Journal - Business Bestseller, Amazon - číslo 1 v kategorii Business, Self-help, Success and Career, CEO Read - číslo 5, a konečně v Corporate America is Reading - patřila mezi top 25 knih.

Knihu jsem si přečetl, a musím říci, že mě moje reakce na ni hodně překvapila.

Finální rady, tedy tři cesty, jak se vypořádat s okolními výzvami, jsou vetkány do příběhu fiktivního manažera Johna. Na začátku příběhu John pracně klopýtá v osobním i pracovním životě. Jednoho dne se setká se s koučem Martinem (přiznávám, že to nejsem já - jde jen o náhodnou shodu jmen), s jehož pomocí dostane celý jeho život úplně jiný rozměr. Zkrátka příběh „hrdiny”, který Američané tak milují, doprovázený lákavým vzkazem: každý takovým může být + tady je zaručený recept.

Příběh je velmi dlouhý - zabírá celou cca stošedesátistránkovou knihu, a je psán nesmírně barvitě a podrobně.

Příběh zabíhá až do úrovně složek pizzy, kterou John a Martin pojídají v restauraci. Nevymýšlím si:

When the host returned, Martin ordered the Smiling Sal pizza: grilled chicken, spinach, walnuts, sauce, gouda, and mozzarella. Jeff breathed in deeply and savored the aromas wafting around the room. Then he ordered a Lucca Bene pizza: prosciutto, porcini mushrooms, mozzarella, and tomatoes. The host gave him a wink. “You’re going to like that a lot. Your friend Martin here, he had that the last time. Very delicious.” With that he nodded toward Martin, smiled at them both, and walked briskly away toward the kitchen.

Proto mi dalo poměrně dost velkou práci vypreparovat z celé té snůšky irelevantních okolností příslušné rady. O co v nich jde?

O důležité, notoricky známé a standardně opomíjené skutečnosti.

Hamlet, kralevic Dánský, řekl, že věci kolem nás nejsou samy o sobě špatné, nebo dobré, a že teprve naše myšlení je z nich činí. Tím chtěl říci, že význam, který pro nás věci mají, význam, který si při vnímání sebe sama a svého okolí pomocí osobní zkušenosti a genetické výbavy vytváříme, velmi ovlivňuje naše myšlení, cítění, chování. Buď pozitivně, že nám pomáhá v tom, co chceme, nebo naopak negativně. Tento význam můžeme ovlivňovat. Vzhledem k naplnění smyslu svého života a naplňování jeho cílů je žádoucí význam ovlivňovat. Noah Blumenthal píše o třech oblastech, ne které je třeba se při tvorbě významu soustředit: pojetí sebe sama, pojetí lidí a vztahů okolo, pojetí situačního kontextu. Toť vše.

Na uvedené téma jsem pročetl velké množství knih. Kniha „Be the Hero” mi z nich vypadla jednoznačně jako nejhorší. Příliš upovídaná - meritus věci často zcela zaniká. Málo abstrahovaná od konkrétního příběhu. Nakonec vidím slabinu knihy i v tom, že se sice jakžtakž dozvídáme, co by mělo být předmětem naší činnosti a proč, ale poměrně málo se dozvíme o různých způsobech změny významu.

Podle mě jsou v této oblasti daleko lepší modely neuro-lingvistického programování (význam není jenom o lidech okolo, sobě a situačním kontextu) a jeho velmi silné praktické nástroje (jak konkrétně měnit význam), kterých je v neuro-lingvistickém programování opravdu mnoho. Z teoretického hlediska jsou zase lepší knihy z evoluční biologie, neurologie, nebo teorie komplexních systémů. A pro inspiraci jdu raději do mytologie. Ostatně i Kačeří příběhy od Walta Disneyho, kterých jsem v posledních cca osmnácti letech pravidelným čtenářem, hodnotím z manažerského a koučovacího hlediska jako poučnější a inspirativnější, než „Be the Hero”.

Je mi líto. Noaha mám rád a jsem léta odběratelem jeho newsletteru a čtenářem jeho blogu. K prodejním úspěchům mu blahopřeji. Knihu „Be the Hero” nemohu inteligentním českým čtenářům, kteří se zajímají o osobní rozvoj, nebo koučování, nebo leadership, doporučit s čistým svědomím ni zbla.

Hodnota obsahu 0
Srozumitelnost textu 1
Odborná náročnost 0

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se