Awaken Gigant Within - Anthony Robbins - 1992

Awaken Gigant Within - Anthony Robbins - 1992

V češtině vyšla tato skoro šestisetstránková kniha pod názvem Probuďte svou spící sílu v roce 1998. Českým čtenářům jsou známy i další Robbinsovy knihy, jako je například: výborná Nekonečná síla, nebo poměrně hodně zjednodušené, avšak praktické Obří kroky. Všechny tyto knihy jsou z oblasti seberozvoje a všechny používají jako základní přístup neurolingvistické programování.

Recenzi této knihy využívám i jako příležitost, abych čtenáře blíže seznámil se čtyřmi velmi výraznými osobnostmi v této oblasti: kromě Anthonyho Robbinse Vám chci představit Josepha O'Connora, Roberta Diltse a Zoricu Gajič. Ačkoliv všichni mají stejný neurolingvistický základ, každý z nich z něho těží pro svoji práci jinak. Některým z nás vyhovuje ten, druhým zas onen přístup. Stačí si vybrat.

Anthony RobbinsAnthonyho Robbinse bych charakterizoval jako produkt a významného spolutvůrce amerického způsobu života. Je bezesporu celebritou, kterou zná kde kdo. Bezesporu mu s tím velmi výrazně pomáhá jeho filmový vzhled.Stýká se se známými herci, sportovci, veřejnými činiteli i podnikateli. Pro příklad jmenuji Nelsona Mandelu, Michaila Gorbačeva, Margaret Thatcherovou, Francois Mitteranda, Billa Clintona, Al Gorea, Colina Powella, princeznu Dianu a matku Terezu. Objevuje se ve všech médiích. Anthony Robbins například patří

  • mezi 50 největších světových intelektuálů - Accenture
  • mezi 200 největších světových podnikatelských guruů - Harvard Business Press
  • mezi 6 nejlepších business lídrů světa – American Express
  • mezi 100 nejznámějších celebrit – Forbes
  • mezi 10 nejvýjimečnějších světových osobností – International Chamber of Commerce

Mezi speciality Anthonyho Robbinse patří

  • provádění význačných změn v myšlení, cítění nebo chování jedince za doprovodu roztleskávaček a před zraky šílícího davu na stadiónech,
  • výborné publikace z oblasti sebemotivace a seberozvoje a konečně
  • gigantické honoráře (ne ty, která dává, ale ty, které bere).

Stojí za zmínku i to, že si patentuje i ty postupy, které jsou (podle mě) třeba jen lehkou variací naprosto běžně známých věcí.

Joseph O'ConnorBritský občan Joseph O'Connor je podle mě typickým představitelem klasického učitelského povolání. Je pravdou, že je i konzultantem, koučem a trenérem, ale znám je zejména pro svých 17 knih, které byly přeloženy do dvaceti jazyků, a které se často používají jako učebnice klasického neurolingvistického programovaní.

Do neprobádaných vod se O'Connor nepouští, pouští se však do aplikací klasického neurolingvistického programování v mnoha nejrůznějších odvětvích. Například v managementu, hudbě, nebo sportu.

Joseph O'Connor je svým způsobem světoběžníkem. Působil a působí, a to i dlouhodobě, v nejrůznějších koutech světa: v Severní a Jižní Americe, v Evropě, Hong Kongu, na Novém Zélandu a i v Evropě.

Robert Dilts Američan Robert Dilts měl v sedmdesátých let příležitost stát na universitě v Santa Cruz u samého zrodu neurolingvistického programování, spolupracovat s jeho zakladateli (John Grinder a Richard Bandler) a pracovat s osobnostmi, které obsah neurolingvistického programování inspirovaly (např. Milton H. Erickson a Gregory Bateson).

Robert Dilts je podle mě představitelem moderního univerzitního profesora. Ve svých publikacích se odvážně pouští tam, kam se ještě nikdo nikdy nevydal: doplnil klasiku o celou řadu celou řadu nových teoretických technik a modelů, které si ověřil v bohaté soukromé praxi. Například chci jmenovat model neuro lingvistických úrovní, model jazykových kousků, techniky pro práci s přesvědčeními.

Pracuje jak s normálními lidmi (studenti), ale nedělá mu ani problém se pohybovat ve světě velkého businessu :Apple Computer, Hewlett Packard, Telecom Italia, World Bank a jiné). Robert Dilts hodně publikuje, koučuje, učí i trénuje a radí.

Shrnuto, sečteno, podtrženo. Uvedení tři autoři jsou mými oblíbenými autory z oblasti neurolingvistického programování.

Chci-li vědět, k čemu to je, a to zejména z oblasti osobnostního rozvoje, sahám po Anthony Robbinsovi. Chci-li něco znát z klasiky, vybírám Josepha O"Connora. Chci-li něco navíc a pro profesionály, volím Roberta Diltse.

Zorica Gajič Musím přiznat, že jsem ještě nepotkal člověka, který by modely a techniky neurolingvistického programování používal a těžil z jejich výsledků bez toho, že by absolvoval kurz neurolingvistického programování. V tomto ohledu máme, my Češi a Slováci, poněkud štěstí. Pro náš region zde máme k dispozici podle mě zcela výjimečného trenéra a kouče, žačku Roberta Dilse, paní Zoricu Gajič z Institutu pro neurolingvistické programován. V předávání svých znalostí a dovedností ostatním, jakož i svoji podporou a osobním příkladem, dosahuje neuvěřitelných výsledků v oblasti osobního rozvoje svých studentů. Každý její seminář je intelektuálním, emocionálním i kulturním zážitkem a mocným stimulem pro osobní rozvoj.

Její působnost zahrnuje jak jednotlivce, tak státní i podnikatelské organizace IBM, Generali, Microsoft, Salve Group, Vysoká škola Jana Ámose Komenského, Axa, Škoda auto, Generali, ...)

Pokud tedy chcete docílit, aby i neurolingvistické programování Vám k něčemu bylo, pak podle mě je nejlepší cestou navštívit její kurz. Pak teprve knihy Anthonyho Robbinse, Josepha O"Connora, nebo Roberta Diltse můžete nějak zužitkovat.

A nyní zpět ke knize Anthonyho Robbinse Probuďte svou spící sílu.

Je z oblasti seberozvoje. Je tlustá. Je podrobná. Je zajímavá.

Obsahuje důležité návody, proč a jak vědomě ovlivňovat své chování, schopnosti, přesvědčení, hodnoty, identitu a vztahy, svoje myšlení, emoce a tělo. Kromě toho se zabývá osobním time management a finančním managementem. Zkrátka vším tím, co masu lidí trápí.

Kniha je psána jazykem určeným pro širokou veřejnost, jazykem názornosti a příkladů.

Kniha vřele doporučuji všem těm, kteří se zabývají problematikou osobního rozvoje. Profesionálům jako doplňující čtení, nebo pro jejich inspiraci.

Hodnota obsahu 4
Srozumitelnost textu 5
Odborná náročnost 0

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se