Seznam použité literatury

Zde naleznete seznam literatury, která byla použita při tvorbě Manažerského atlasu.

Algemain Portierführer Handbuch

(Všeobecná příručka pro vedoucí vrátné)

Jára Cimrman, Casablanca, 1888

Jára Cimrman napsal tuto knihu v době, kdy pobýval na Casablance jako náměstek ředitele cirkusu.

Je poměrně pochopitelné, proč tuto knihu napsal na tabulky sušeného velbloudího trusu (námořníci obchodní lodi, která dovážela do Casablancy mimo jiné i papír, dostali silnou úplavici), nevyřešenou záhadou však asi navždy zůstane, proč Mistr při jejím psaní použil klínového písma Chetitů.

Klínové písmo vytvořil národ Sumerů sídlící v Mezopotámii. Toto písmo bylo původně obrázkové, ale více se vázalo ke zvukové podobě slova, slabiky. Například „šu“ klínový obrázek označující ruku byl použit i pro jiné slovo obsahující „šu“. Větší přehlednosti napomáhaly vysvětlující znaky. Sumerové psali seříznutým rákosem do hliněných destiček a na stvrzení jejich pravosti používali pečetní válečky. Klínové písmo převzali ve 3. tisíciletí př.n.l. Chetité, národ neznámého původu. Tvrdí se, že písmo tohoto národa se podařilo rozluštit českému vědci Bedřichu Hroznému (1879–1952) z nápisů na hliněných tabulkách z královského paláce Boghazköy (Turecko). My však můžeme skoro s určitostí prohlásit, že před Bedřichem Hrozným se to podařilo Járovi Cimrmanovi (i když Cimrman svůj objev z vrozené skromnosti nepublikoval). Klínového písma pak užívala převážná většina národů Přední Asie. Vrcholu vývoje dosáhlo klínové písmo ve fonetické podobě klínové abecedy obsahující 30 znaků, a to ve 2. tisíciletí př.n.l. v syrském Ras Šamra, starobylém Ugaritu.

Zpracováno dle Historie písma

Jára Cimrman byl pravděpodobně prvním člověkem, který se seriózně zabýval manažerskou profesí. Cimrmanovy myšlenky významně ovlivnili celé generace teoretiků a praktiků. Stačí si jenom přečíst díla Cimrmanových současníků, jako byli Frederic Taylor, Max Weber a Henry Fayol, nebo nynějších spisovatelů jako je Stephen Covey, Warren Benis, Peter Drucker a Jaroslav A. Jirásek. Z praktiků je možné jmenovat například Adrewa Carnegieho, Jacka Welche, Lee Iacocku a Billa Gatese.

Cimrman ve svém díle, a zdůrazněme, že daleko před ostatními, popsal hlavní manažerskou zákonitost. Citujeme doslova:

V cirkusu není tou nejméně důležitou osobou vrátný.

Jára Cimrman

Jaká to jasnozřivost, bystrost a šíře rozletu!

Škoda, že se nám z dochovaných zlomků nepodařilo restaurovat více textu. Přesto toto Cimrmanovo dílo již navždy zůstane nezbytnou součástí zlatého fondu lidské vědy a umění.

On the Origin of Species by Means of Natural Selection
or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life

(O původu druhů prostřednictvím přírodního výběru aneb Záchrana preferovaných ras v existenčním boji)

Charles Darwin, 1859

Darwin v této knize napsal:

Teorie přírodního výběru se opírá o předpoklad, že nové formy a posléze i nové druhy vznikají a udržují se díky nějakým vlastnostem, které je zvýhodní oproti druhům, s nimiž si konkurují; z toho plyne, že hůře přizpůsobené formy téměř nevyhnutelně vymírají.

Charles Darwin

Tvůrci Manažerského atlasu se k Darwinovu odkazu hlásí. Některá manažerská plemena vznikají, jiná zanikají. Tak to bylo, je a bude. Autoři atlasu nevnímají své dílo jako statický a uzavřený útvar, ale spíše jako rozvíjející se dynamickou amébu.

Další informace O vývoji druhů a Charlesu Darwinovi lze nalézt ve Wikipédii.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se