Pracovní plemena

Pracovní plemena jsou díky svému přínosu pro chovné stanice nejpěstovanějším, nejvyhledávanějším a nejrozšířenější druhem. I z tohoto důvodu se ve volné přírodě a na trhu prakticky nenacházejí.

Práce je pro tato plemena naprostou přirozeností a často jí dávají přednost před vším ostatním; například před spánkem, jídlem, nebo odpočinkem. Bez neustálé činorodosti jsou nevrlí a mohou i ublížit svému okolí. Proto, pokud pro ně chovná stanice nemá zabezpečenou práci alespoň na rok dopředu, sedm dní v týdnu a čtyřiadvacet hodin denně, měla by stanice jejich chov velmi bedlivě uvážit.

Pokud jim však práci zabezpečíte, jsou tato plemena velmi vděčná a na chov poměrně nenáročná. Švestka k snídani, zbytek chleba k obědu a hlt pramenité vody k večeři jsou většinou zcela postačující.

Slabou stránkou těchto plemen je nízký věk, kterého se v průměru dožívají. Vrozené i získané tělesné vady a náhlé úhyny z důsledků přepracovanosti nejsou u těchto plemen výjimkou.

Tato plemena nejsou příliš společenská. Nehodí se například rodinnému životu a i jejich rozmnožování je velmi obtížné. Silný a zdravý chov pracovního plemena se tedy stal významným měřítkem vyspělosti chovné stanice.

Génius (Genius)

Génius
Toto plemeno se na první pohled vyznačuje svojí velmi mohutnou hlavou. Často se stává, že hlava Géniuse je tak těžká, že ji poměrně málo vyvinuté krční svalstvo neudrží a jeho hlava se přirozeně naklání na stranu, či vpřed.

Mezi jeho další charakteristické rysy patří úzký, slabě vyvinutý hrudní a zcela zanedbatelné končetiny, a to jak u samců, tak samic. Břich však může být jak vpadlý, tak vypouklý. Oči má často vybaveny brýlemi se skly silou dna pivní láhve.

Všeobecně je Génius chatrné tělesné konstituce, kterou lze rozvíjet jenom velmi obtížně. V jakékoliv fyzické aktivitě mu totiž brání již zmíněná neúměrně veliká hlava.

Rozeznáváme dva poddruhy Géniů: Génia Univerzálního a Génia Specialistu: zatímco Univerzální Génius ví v limitu nic o všem, Génius Specialista ví v limitu všechno o ničem.

Výhody Génia pro chovnou stanici jsou zřejmé: jeho znalosti. Chovné stanice se nemusí starat, aby se znalosti získávaly, udržovaly a rozvíjely ještě jinými způsoby.

Přes tyto výhody je pro některé chovné stanice využití Génia problémem: nikdo mu nerozumí.

Furťák (Kruglie Sutki)

Toto plemeno k nám bylo dovozeno z Ruska.

Furťák má lehce vypoulené oči; to od svého neustálého údivu, že existují manažeři, kteří nemusí pracovat furt.

Furťák nejen, že může pracovat čtyřiadvacet hodin denně, on dokonce musí. Jinak by nepřežil. Odtud i název tohoto plemene: kruglie sutki = ve dne v noci.

S tímto plemenem není obtížné vyjít. Ke štěstí mu stačí neustálý přísun práce, jakékoliv práce, a dá pokoj.

Žije krátce, zato však poměrně intenzívně.

Furťáka lze doporučit, ostatně jako každé pracovní plemeno, do každé chovné stanice. Přinejhorším je možné dávat jeho časové vytížení za příklad ostatním manažerům.

Vichr (Hurricane)

Vichr
Tomuto plemenu je jedno, kam jde, nebo co dělá; jediné, na čem záleží je rychlost.

V důsledku jeho rychlosti vůči ostatním se začínají projevovat relativistické efekty. Jak však bylo nesčetnými pozorování prokázána, jsou to neklasické relativistické efekty.

Zatímco v klasické teorii relativity se místní čas rychle se pohybujícího předmětu zpomaluje, u Vichra je tomu právě naopak: zatímco v jeho mysli proběhly celé věky, připadá mu, že v jeho okolí se neodehrálo vůbec nic. Proto se neustále diví, že nic ještě něco není hotovo.

Při rychlostech Vichra dochází i k narušení kauzálních souvislostí. Myslí si například, že někomu řekl aby něco udělal, ve skutečnosti se to má odehrát až teprve v daleké budoucnosti. A zase se diví.

Tvar těla je většinou proudnicový, ale není to pravidlem. Ochlupení, a to zvláště u samců, je řídké: aby to při pohybu nedrhlo o vzduch. Hovoří rychle a stručně, na počítači píše všemi deseti a starší jedinci ovládají i těsnopis.

Nevýhodou tohoto plemene je jeho obtížné zachycení.

Cestovatel (Traveller)

Toto plemeno pochází z éry stěhování národů, někteří badatelé však jeho vznik datují do doby osidlování Ameriky. A právě z Ameriky k nám toto plemeno bylo v devadesátých letech minulého století dovezeno.

Posláním Cestovatele je cestovat.

Cestovatel má za tím účelem velmi dobře vyvinuté dolní končetiny. Něco jako klokan. Jeho boty jsou minimálně čtyřiačtyřicítky, aby měl svoji váhu rovnoměrněji rozloženou. Krk má poměrně dlouhý; to proto, aby mohl vyhlížet nosiče zavazadel i z hustého davu ostatních cestovatelů.

Má mezinárodní cestovní pojištění, roaming a univerzální kapesní překladač. V peněžence mu zajisté objevíte liry, kopejky a císařské tolary. Umí pozdravit a dát pac ve všech světových jazycích.

Chovná stanice musí zajistit Cestovateli dostatečný výběh, neboť v opačném případě brzy hyne na nedostatek pohybu.

Vykonavatel(Executor)

Toto plemeno se vyznačuje svojí činorodostí: okamžitě se pouští do řešení všeho, co se v jeho okolí vyskytne. Některé věci dokonce i vyřeší.

Exekutor má dobře vyvinutý čich, zrak i sluch a podobá se v tom kříženci německého ovčáka s orlem a s netopýrem. Svými neobyčejnými smysly zachytí i takové věci k řešení, která ostatní manažerská plemena ne.

Některé chovné stanice jej chovají pro jeho rychlé rozhodování. Nelze však říci, že se rychle rozhoduje. Nerozhoduje se totiž vůbec; sbírá úplně všechno.

Jeho slabou stránkou je nedostatek rozvahy a logického myšlení.

Pro svoji zjevnou činorodost však patří ke stále oblíbeným druhům. Přinejhorším to alespoň vypadá, že se v chovné stanici něco dělá.

Trhač (Cracker)

Trhač
Trhač je rozhodně tím nejostřejším plemenem, které kdy bylo vypěstováno. Pravděpodobně vznikl křížením žraloka bílého s gorilou.

Bez jakékoliv příčiny napadá všechny, kteří se v jeho okolí nacházejí. Jsou známy i případy, kdy pokousal veřejné činitele.

Má velmi robustní, podsaditou postavu, silný chrup a chlupaté ruce.

Jeho chov vyžaduje velmi zkušeného ošetřovatele s pevnou rukou.

V chovných stanicích si jej cení zvláště pro jeho velmi vysokou účinnost při vymáhání pohledávek, rozhodně se však nehodí pro získávání nových klientů.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se