Mimika při komunikaci

Nejedenkrát jsme si v kapitolách o vedení lidí zdůrazňovali význam, který má dobrá komunikace pro efektivitu vedoucího pracovníka. Manažer by měl pro svá sdělení používat co nejvíce komunikačních prostředků, a tedy nejen svá sdělení psát, slovně vyjadřovat jejich obsah, ale také se v souladu se svým sdělením chovat. Součástí chování je nejen mluvené slovo, jeho obsah, tonalita, rychlost, síla a podobně, ale také neverbální projevy. Mezi nimi i mimika.

Mimika mluvčího má, jak ukazují výzkumy, velmi významný vliv na to, jak je sdělení přijato. To jest jaký bude mít pro příjemce sdělení konečný význam.

Podívejme se společně, jak to dělají ti nejlepší.

V dnešním příspěvku předvádí slavný americký herec Chuck Norris, dobře známý z televizního seriálu Walker Texas Ranger, jak přesně a výstižně vyjádřit své nejvnitřnější pocity vskutku expresivní mimikou.

mimika

Vím, že to může na první pohled vypadat docela dost složitě, ale věřte mi, že s trochou tréninku, vůle a vytrvalosti to může zvládnout opravdu každý manažer.

Pro účinnost komunikace je opravdu důležité, aby všechny složky sdělení byly v souladu s tím, co sdělit chcete. I mimika.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se