Česko-Anglický výkladový slovník Business English

Manažer
Accountant
Vládce účtů. V řecké mytologii spolupracuje zejména s Apathé, bohyní klamu a Hekaté, bohyní strašidel a kouzel.
Appendix
Každý pořádný dokument má Appendix. V něm naleznete to nejdůležitější.
Appointment
Schůzky někdy bývají docela otravné. Ale když se řekne Appointment, zkuste si to, tak to už zní docela úplně jinak. Například si představte si, že večer jdete do hospody na pivo. Není lépe mít Appointment?
Assessment Centre
Tento termín nahrazuje zastaralý název „tržiště otroků”. Přestože metody se během doby zmodernizovaly, smysl zůstal tentýž.
Asshole
Jedince, který leze do řítí lidí, kteří se nacházejí v hierarchii nad ním, a kope do řití těch, kteří jsou pod ním. Normální člověk si s Asshole vytírá zadek.
Authority
Dvanáctihlavý drak dštící oheň a síru.
Badge
Slovník říká: a small piece of metal, plastic, cloth, etc., with words or a picture on it, that is pinned or sewn to your clothing, often to show your support for a political organization or belief, or your rank, or membership of a group, etc. Já tomu říkám: bezbolestný piercing.
Bankruptcy
Na konci business tunelů se nenachází, jak by se mohlo zdát, světlo, ale Bankruptcy.
Body Language
Tak právě tohle se mi na hezkých ženách líbí. Opravdu.
Bonus
Skutečný Bonus je vždycky menší, než očekávaný. A neočekávaný Bonus? Ten jsem, ruku na srdce, přece jenom trochu očekávali, že?
Brand Name
Něco, co vaší firmě umožňuje prodávat úplně totéž co ostatní, avšak za nejméně trojnásobnou cenu. Pokud prodáváte za cenu desetinásobnou, je vaše Brand Name už opravdu dost dobré.
Business Plan, BP
Dokument, jehož smyslem je rozpracovat šílenou Strategy do menších kousků. Ve skutečnosti se Strategy vůbec nesouvisí. A pokud přece jen nějaké souvislosti naleznete, je třeba se vážně zamyslet, zda to při policejním vyšetřování a případně i soudním projednávání nemůže být použito proti vám. Z BP vyplývají zejména kvóty (viz quota). A z nich těžké průsery.
Call Centrum
Název přesně vystihuje to, čím se toto oddělení živí: jeho řev se dotýká až nebes!
Client
Kdyby Client neměl peníze, ani bychom jej nechtěli vidět: pořád si něco vymýšlí a nenechá člověka pořádně a v klidu pracovat.
Consensus
Konečná fáze vyjednávání. Všichni jsou již tak znaveni bojem, že už ani nemohou zvednout sekeru k dodělání protivníka.
Consultant
Následník velkého řeckého filosofa Sókrata, který proslul zejména svým výrokem: „Vím, že nic nevím.” Consultant to však zásadně neprohlašuje.
Corporate Image
Nové označení pro fasádní barvy. Koupíte je v OBI, nebo v Hornbachu. Pomáhají zakrýt hnisající vředy na firemní tváři.
Cost Manager
Vrcholným posláním tohoto člověka je zařídit nulové "Cost per Head" (viz dále) a pak ukončit svojí bídnou existenci.
Cost per Head
Náklady na hlavu. Ať jsou veliké jakkoliv, jsou vždycky strašně veliké. Alespoň to tvrdí CEO.
Creativity
Názory na to se liší: podle jedněch je to něco, co vzniká v pravé polovině mozku, podle druhých to, co vzniká v mozku chorém.
Cricital Succes Factors, CSF
Za odhalení toho, co už dávno víte - že průšvih číhá všude- si poradenské firmy účtují docela slušné peníze.
Crisis Manager
Je placen za vyvolávání zdání požáru. Dává to znát zejména svými svraštělými brvami a odpovědně znějícím hlasem. Stane-li se, že opravdu hoří, musíte hasit sami.
Culture Shock
Tento druh šoku zažíváme, když nás na dovolené v cizině okradou. Zažívají jej i manažeři, když na to nemehlo, co mají ve firmě, řvou svoji mateřštinou, aby se nakonec ukázalo, že ten debil ji ani nerozumí.
Curriculum Vitae
Tento termín zní jako zaklínací formulka mocného kouzla. A také jím je: pokud vaše Curriculum Vitae osloví organizaci, ve které se ucházíte o zaměstnání, vstupujete do dalšího levelu. Čeká vás Interview. Pak Contract. Pak Fireing.
Customer Relationship Management, CRM
Business opatření, které již dávno znají bankovní a kapesní lupiči: umění, jak někoho do mrtě obrat, aniž by si toho dotyčný všiml.
Data Miner
Není to, jak by se mohlo zdát, člověk, který klade datové miny. Ve skutečnosti je Data Miner něco jako důlní inženýr kombinovaný se Sherlockem Holmesem, inkvizicí a popelářem.
Deadline
Pokud máte Deadline a nedodáte požadované včas, máte Death.
Deal
Úlovek, kořist.
Delivery
Pokud Delivery dostáváte, vězte, že vždycky dostanete o hodně méně, než na co jste vystavili Order a než jste zaplatili. Pokud Delivery dodáváte, pak do toho (omylem) dáváte více, než co klient zaplatil a na co vystavil Order.
Discount
Discount je koncová cena zboží či služby s jakžtakž kulturním ziskem pro dodavatele. Pokud tam není Discount, blíží se marže (zisk) dodavatele k nekonečnu.
Document Management
Systém, který vám v konečném důsledku umožní vyhledat jakýkoliv firemní dokument. S výjimkou toho, který právě hledáte. Tip: hledaný dokument se nachází na vašem stole pod haldou ostatních papírů.
Door opener
Není to, jak by se mohlo zdát, vrátný. Je to VYVOLENÝ. Viz Matrix.
Drive
Pokud zaslechnete, že jej nemáte, je pro vás asi nejlepším řešením spáchat sebevraždu. Tip: na Wall Streetu se vrhají z oken, v Japonsku si párají břicha.
Emotional Intelligence
Pokud váš tým nemá dostatečně dobré výsledky, sveďte to na nedostatečnou úroveň jejich Emotional Intelligence. Nikdo vám nedokáže opak. Nikdo totiž pořádně neví, co to je. Navíc tím, že chabou Emotional Intelligence identifikujete u ostatních, postavíte se do role člověka, která ji má. Což není vůbec k zahození.
Empowerment
Přesouvání zodpovědnosti shora dolů. Ideální je Total Empowerment, což je stav, kterého se dosahuje tak, že všichni, kteří byli díky svým průšvihům v rámci Empowerment na hodinu propuštěni, si s sebou odnesli i odpovědnost a nakonec v celé firmě už vůbec nikdo nezodpovídá za vůbec nic. Organizaci, která se již v dokonalém stavu Total Empowerment nachází, poznáte podle toho, že vás honí od čerta k ďáblu a výsledek stále nula.
Environment
Vezměte celý vesmír a od něho odečtěte sebe. To, co vám zbude, tak to je Environment.
Estimated time of arrival, ETA
Pokud se vás někdo zeptá, kdy se někam dostavíte, sdělte svůj ETA. Buďte při tom řádně optimističtí, to se cení. Nikdy však neslibujte, že tam v daný čas opravdu budete!
Exchange Rate
Pro někoho je dobrý, pro někoho špatný. Takže už jenom záleží na tom být na té správné straně.
Eye-catcher
Něco, co přitahuje oko. Takže pinďour, nebo píča.
Fast Moving Consumer Goods, FMCG
Střelivo. Hýbe se tak rychle, že ani není vidět.
Feedback
Toto nesmírně objektivní zhodnocení vašeho výkonu a efektivity nahradilo zastaralý a subjektivní sprdunk.
Fireing, vznešeně Dismissal
Pokud to dopadlo na vás, máte velké štěstí; konečně jste z té pakárny venku!
Fill or Kill, FOK
To zná každý, kdo jedná s úřady: „Vyplň to, nebo zdechni!”
Front Line Manager
Na galérách to byl ten, který osobně inspiroval pracovníky u vesel k rychlejšímu veslování. Byl také tím, na koho se tito vrhli jako na prvního.
General Manager, GM
Zhmotnělý a přesto imaginární projev Nejvyšší Inteligence. V některých kulturách se nazývá Alláhem, jinde Bohem, New Age mu říká Nejvyšší Dobro, Láska a Pravda. Velmi pěkně jej vystihuje následující úryvek z básně:
Jsi semenem všehomíra a nejvyšší Iluzí.
Celý tento vesmír byl Tebou oklamán, okouzlen, očarován.
Chceš-li, jsi zdrojem spasení člověka.
Ghost employees
Stará známá variace na téma Nikolaje Vasiljeviče Gogola „Mrvé duše”, tentokrát v moderním aglosaském obalu.
Harrassment
Až ti začne harašit, pomůže ti arašid! (Viz též Harrassment Policy)
Harrassment Policy
Firemní politika, která se zabývá harašením všeho druhu. Příznivci této politiky obyčejně odebírají plátky typu Playboy, Receptář prima nápadů a Čtyřlístek.
Headquarters
Olymp, sídlo Bohů.
Helpdesk
Zpovědnice.
Herein, Hereinafter, Hereto, Heretofore
Příslovce, která nutí člověka horečně listovat dokumentem sem a tam. Pokud Vy jste aktivním pisatelem anglicky psaných dokumentů, pak hojné používání těchto slovíček v textu přesvědčí čtenáře o vaší vysoké kvalifikaci. A co ta slůvka vlastně znamenají? To je vlastně úplně jedno ... Prostě je tam někam vražte.
Human Resource Development
Pracovníci z tohoto oddělení jsou zaměstnáni řešením klasického dilematu: jak co nejdéle v podniku udržet chytré, talentované a pracovité lidi, kteří by jinde dostali pětkrát víc.
Challenge
Někdo se bez toho ani nehne - je to pro něj životní droga. Někdo se toho děsí, protože ví, že to znamená více práce za přinejlepším stejně peněz.
Impeachment
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Intercultural Competence
Pokud jste si vědomi toho, že Češi jsou národ švejků, Francouzi jsou žabožrouti, Němci vojensky přesní, Norové chladní, Španělé ohnivě vášniví, Lichštejnci trpasličí a Maďaři maďarští, pak opravdu máte vysokou úroveň Intercultural Competence. Gratuluji!
Internal Communication Manager
Nástěnkář geneticky zkřížený s pavlačovou drbnou.
Interview
Výslech. Tvrdý a nekompromisní. V některých firmách je doprovázen podáváním těch nejtvrdších drog, jako třeba rozpustné kafe, nebo heřmánkový čaj. Ale to už je opravdu šílené!
Job Description
Po přečtení tohoto dokumentu se budete divit, proč jsou ve firmě kromě vás ještě nějací další lidé.
Junior
V multilevelové struktuře junior - specialist - senior jde o člověka, který za minimální mzdu odvádí nejvíce práce.
Knowledge Management
Sada nástrojů mající za účel z vás dostat vše, co víte. Mezi ně patří palečnice, rozžhavená železa, španělská pana, devítiocasá kočka, hypnoterapie, waterboarding a podobně.
Ladies & Gentlemen
Oslovení při konferencích. Ale ne vždy. Uvidíte-li tato slova napsána na dvou dveřích, mají docela jiný význam.
Letter of Resignation
Váš podřízený Vám tímto uctivě sděluje, že na Vás již sere.
Letter of Warning
Dostali jste Letter of Warning? Gratuluji! Konečně si Vás někdo všiml!
Long List, Short List
Pokud dodavatelská firma obdrží oznámení, že je na Long Listu, znamená to, že její Creditability byla shledána dostatečnou a vyzývá se tímto, aby zaplatila úplatek. Short List je seznam těch, kteří na uvedenou výzvu reagovali pozitivně.
Manual
Lidé založení technicky vědí svoje: rozhodně nečíst! Jenom by vás to při cestě za poznáním mátlo!
Memo
Smetí, které se nám bez povšimnutí válí po stole. Pozor: to, co uklízíme do koše není Memo! To je Nememo!
Mission Statement
Jeden se nestačí divit, kde Visionary bere všechny ty nápady?
Non-zero sum games
Kontrakt, hra, ve které je výsledný součet transakce rozdílný od nuly. Něco jako udělat z prdu pro všechny hodnotnou kuličku.
Nondisclosure Agreement
Cokoliv, kdykoliv a komukoliv z toho řeknete, bude použito proti vám. Pochopitelně, že tento dokument podepisuje Statutory Body, a to bez ohledu toho, koho se to ve firmě týká.
Offer
Základní zbraň Sales Forces. Pokud si to přečtete, jste překvapeni, jak jste vůbec mohli bez daného produktu či služby vůbec existovat. Nezbývá vám jiné řešení, než vystavit Order.
Operational Assisstant
Operational Assistant, pobočník, slouží zejména k upevnění ega pracovníků, kteří se nacházejí na nad ním, tedy na veledůležité hierarchické pozici. Což jsou vlastně všichni.
Order
To poslední, co ještě při zdravém rozumu stihnete udělat je vystavit Order. Pak se již nestačíte divit, co ve skutečnosti dostáváte. Ale to už je Delivery.
Org Chart
Pokud jste hodně malá firma, je vám Org Chart k ničemu, protože tam nic není. Nepotřebujete to. Pokud jste velká firma, je vám k ničemu, protože se v tom nedá vyznat.
Outsourcing
Ve státních institucích jde o jednu z velmi využívaných metod transferu peněz daňových poplatníků k příbuzným.
Participative management
Způsob řízení, ve kterém pracovníci participují na vytváření jednostranných výhod pro management. Vrcholnou formou participativního managementu je stát.
PIN
Kolik PINů máš, tolikrát jsi člověkem.
Priority
Něco, k čemu se kvůli samé práci nikdy nedostanete.
Profit
Nejvyšší pohnutka a důvod k existenci člověka. Nachází se na nejvyšších spirituálních hladinách lidského sebeuvědomnění.
Quota
Mají jí všichni obchodníci a často i ostatní lidé, kteří se přímo podílejí na generaci firemní profitu. V psychologické literatuře se upřednostňuje termín „noční můra”.
R&D
Alchymistická laboratoř. Zde, v začmuzených prostorách, v rozžhavených tyglíkách, klokotá budoucí zlato!
Reception
Podle návalu na recepci poznáte příjemnou recepční. Nebo taky neschopnou...
Receptionist
Na rozdíl od Corporate Image si podle Receptionist během pěti sekund uděláte reálný obrázek o celé firmě. V některých společnostech je osoba Receptionist vnímána na úrovni primitivních jednobuněčných organismů, jako jsou bičíkovci, bakterie, kvasinky, některé plísně a podobně. V jiných firmách je centrálním mozkem, bez kterého se nehne nic.
Recruiter
Vypravěč pohádek.
Request
Akt žádání. Jeho první fází bývá vyhledání pozadí toho, kdo je žádán. Aby se pak, v případě zádrhele, do té prdele mohlo vlést.
Request for Proposal
Prvotní dotaz, zda potencionální dodavatelé jsou ochotni poskytnout úplatky. V případě kladného ohlasu je dodavatel zařazen na Long List.
Retail
Velkoobchod to není. Je to retail.
S.W.O.T.
Velmi používané slovo pro několik papírů kvalifikovaného rozboru silných a slabých stránek nějaké entity - člověka, týmu, nebo organizace. Přitom se obvykle vynechává, že jsou silné/slabé jenom v určitém kontextu. Pak se stává, že i tak významná silná stránka, jakou je "Neobyčejný zápal pro organizační hodnoty", dostává při soudním projednávání docela pikantní nádech.
Salary
U firem, které jsou v potížích, není vidět, nelze si na to sáhnout, a hodně dlouho o tom nikdo ani neslyšel.
Sales Force
Jednotka speciálního nasazení určené pro boj zblízka.
Sales Rep
Někdo, kdo stále cestuje a přitom se snaží přesvědčit nic netušící oběti, aby si koupily něco, co je jim zcela k ničemu. Prodej výrobků, které k něčemu jsou, se bez Sales Rep zcela obejdou.
Sample
Unikátní a již nikdy více reprodukovatelný exemplář výrobku, který má všechny inzerované vlastnosti.
Senior
V multilevelové struktuře junior - specialist - senior jde o člověka, který za maximální mzdu odvádí nejméně práce. Na druhou stranu je třeba objektivně připustit, že jeho relativní pracovní těžkopádnost je způsobena ohromnou vahou znalostí, které s sebou všude tahá.
Shareholder
Spolupachatel.
Shit
Čím je firma méně významnější, tím častěji se toto slovo ozývá z úst jejích zaměstnanců. Prosím, neplést si se slovem sheet!
Skills
Něco, co neumíte. To, co už umíte, do skills nepatří.
Soft currency
Oficiální definice je ta, že je to měna, která pravděpodobně půjde se svojí dolů. Lze to říci i tak, že je to měna, ve které dostáváte za svoje služby, nebo zboží zaplaceno.
Standards of Business Conduct
Třicetistránkový dokument, ve kterém se zavazujete, že když vás firma okamžitě propustí, budete do smrti cítit hlubokou a nesmazatelnou vinu za porušení nejméně jednoho z dvoustovek ustanovení týkající se pracovní kázně.
Statutory Body
Člověk, který se cílevědomně připravuje na několikaletý pobyt ve vězení.
Strategy
Dokument, který navazuje na Mission Statement. Proto je obdobně šílený. Ze Strategy vyplývá Business Plan. Ten však již se Strategy vůbec nesouvisí.
Strenghts, Weaknesses
Každý člověk má své silné stránky. Je však hodnocen podle těch slabých.
Synergy
Ano, to je to správné slovo pro správné lídry. Používejte toto slovo co nejčastěji a všude. Budete brzy znám, jako TEN, co ví. Nebo taky jako pablb - to záleží na tom, v jakém kolektivu se nacházíte.
Team Leader
Popohaněč velbloudů.
Time Management
Idealistická představa vzbuzující dojem, že s pomocí daného Time Managementu budete mít času více. V reálu je pravdou pravý opak.
Transaction
Směna nějaké hodnoty za něco ukradeného.
Unanymous
Přestože si každý myslí něco úplně jiného, všichni se shodnou na tom jediném.
UYU
Urugvajské peso. Kupujte, půjde nahoru!
Visionary
Člověk, který žije úplně mimo realitu. Do vizionářského stavu se v malých firmách uvádí prckem slivovice s diazepamem, ve středních marjánkou, ve velkých pak tvrdými drogami v kombinaci s praktikováním tajných duchovních nauk. Ve starobylých kulturách se nazýval šamanem, nebo věrozvěstem. Podílí se na vytvoření Mission Statement a Strategy.
Visitor
TEN, který čeká.
Vote
Pokud jej máte, je to skvělé, pokud jej mají i druzí, je vám k ničemu.
Whiteboard
Bílý povrch, který je zcela zaneřáděný barevnými fixami.
Withdraw
Zcela legální vyluxování firemního bankovního konta, obyčejně ze strany majitelů. Nebohý CEO, nebo Statutory body, se může jít klouzat.
Zero-sum games
Co jeden ztratí, získá druhý. Z prdu kuličku neuděláte.
Zen management
Management praktikovaný ve změněném stavu mysli. Nejčastěji v bezvědomí.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se