Závěr premis pro vedení lidí

V předchozích příspěvcích jsme se zabývali premisami pro vedení lidí. Až na poslední imperativ, který je od Stephena Coveye, pocházejí premisy od terapeutů Virginie Satirové, Fritze Pearlse, Miltona Eriksona, lingvistů Alfreda Korzybského a Noama Chomského a antropologa Gregory Batesona:

 1. Mapa není teritórium.
 2. Každé chování je v nějakém kontextu užitečné. Člověk a jeho chování jsou dva různé jevy.
 3. Největší vliv na systém má prvek (člověk) s největší flexibilitou.
 4. Každé lidské chování je založeno na pozitivním úmyslu.
 5. Lidé dělají ta nejlepší rozhodnutí z těch, která jsou jim v daný okamžik k dispozici.
 6. Lidé jednají v souladu se svojí mapou světa.
 7. Lidé mají k dispozici všechny zdroje, které potřebují.
 8. Význam komunikace tkví v její odezvě.
 9. Nemůžete nekomunikovat.
 10. Prohra neexistuje. Existuje jenom poučení.
 11. Myslete způsobem výhra - výhra.
Brýle

Tyto vybrané premisy jsem uvedl proto, že se podle mého názoru jedná o mimořádně vhodné brýle, přes které lze nahlížet na svět, který nás obklopuje.

Každý z nás totiž nosí své brýle přesvědčení, kritérií a předsudků přes které pohlíží na okolní svět. Každý z nás má své brýle.

Jsou lidé, kteří si myslí, že jejich brýle jsou ty nejlepší. Možná, že pro poznání některého určitého jevu opravdu nejlepší jsou. Svět je však přespříliš pestrý a příliš různotvárný, než aby pro jeho poznání stačily brýle jakkoliv geniálního jedince.

Jestliže již tedy brýle nosíme, je vhodné nosit takové brýle, které nás v pohledu na svět neomezují, a které k nám z obklopujícího světa propouštějí co možná nejvíce.

A právě takovými brýlemi je uvedených jedenáct premis.

Jedním z poslání lídra je rozšiřovat mapu světa vedených: ukazovat lidem, že může existovat i jiný, lepší svět, že existují i jiné alternativy k tomu co a jak děláme a jakých výsledků dosahujeme. Lídři, kromě jiného, ostatním ukazují takový svět, ke kterému vedení chtějí patřit a na jehož budování se chtějí podílet.

Jak by chtěl lídr toto svoje poslán plnit, pokud bude slepý, hluchý, bez hmatu a bez citu, pokud bude natolik svázán svými problémy, předsudky a přesvědčeními, že z krás a možností světa prakticky nic nevnímá? Jinak řečeno, pokud budou jeho brýle příliš tmavé či malé?

Proto jsou uvedené premisy určeny pro lídry: umožňují jim vidět svět, lidi a vztahy v jejich různých projevech, podobách a možnostech. Uvedené premisy umožňují lídrům vést ostatní.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se