Lidé mají k dispozici všechny zdroje, které potřebují

Tato premisa vyjadřuje hlubokou humanistickou víru v lidský potenciál. I když vznikla v psychoterapeutické praxi, zrovna tak by velmi dobře mohla stát v záhlaví nějaké knihy o leadershipu.

Pročpak?

Protože jenom ten, kdo má víru v to, že „to” „jeho” lidi dokážou a že záleží pouze na tom „chtít”, je schopen lidí vést. Je schopen jim dodat důvěru v jejich vlastní síly, protože on ví, že potřebné síly na „to” mají.

Pozor, nejde tady o znalosti, dovednosti či schopnosti. Mluvíme tady o jiné úrovni psychologických zdrojů. Mluvíme tady, řečeno slovy Stephena Coveye, známého autora proslulých knih Sedm návyků vůdčích osobností a 8. návyk a jiných, o čtyřech lidských darech, či inteligencích: mentální, fyzické, sociální (emocionální) a duchovní. Mluvíme o kreativitě, lásce, přátelství, vůli, odvaze, svědomí, ...

Jsou lidé, kteří této premise nevěří. Pochopitelně, že jejich přesvědčení se promítá navenek. Například slovně: „Ty na to nemáš. Ty to nedokážeš. To nesvedeš, nemůžeš, selžeš ... ”, nebo chováním: nedelegují, nepodporují, neinformují ...

Tito lidé, kteří uvedené premise nevěří, mohou být bezesporu vynikajícími řídícími pracovníky, ale bez důvěry v lidi a jejich potenciál je opravdu nemohou vést. Opět mi to nedá, abych neodkázal na knihu Stephena Coveye Bez zásad nemůžete vést, ve které je dané téma dobře zpracováno.

Je mnoho lidí, kteří si myslí, že něco nemohou. Příčin, proč si to myslí, může být celá řada, ale o to tady nejde. Jejich přesvědčení o vlastní nemohoucnosti, však neznamená, že doopravdy nemohou. Dobrý lídr umí vzbudit sebedůvěru. Umí jim ukázat, že mohou, budou-li chtít. Že nejsou oběťmi okolních vlivů či souhry náhod, ale že mohou vzít budoucnost do svých rukou a začít budovat svět, ke kterému chtějí patřit.

Jistě si vzpomínáte na nejeden příklad hrdinných lídrů naší historie, kteří to prakticky přesně takto udělali. Nemusíme chodit ostatně tak daleko; stačí se rozhlédnout kolem sebe: lídři v tisících firmách a rodinách na celém světě tohle dělají denně.

Pokud náhodou máte s vedením lidí trochu problémy, může to být i tím, že nevěříte, že

Lidé mají k dispozici všechny zdroje, které potřebují.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se