Lidé dělají ta nejlepší rozhodnutí z těch, která jsou jim v daný okamžik k dispozici

Lidé dělají ta nejlepší rozhodnutí z těch, která jsou jim v daný okamžik k dispozici.

Lidé jednají v souladu se svojí mapou světa.

V těchto dvou premisách se ukrývá základní princip techniky vedení lidí, marketingu a koučování. Opravdu je to tak jednoduché.

Nevěříte? Čtěte tedy dál. Věřím, že vás o tom přesvědčím.

Lidé se rozhodují na základě vyhodnocení okolní situace a sledují při tom svůj určitý záměr.

Je zde důležitá spojka a: ve stejné situaci vedou jiné záměry člověka k jiným rozhodnutím. Podobně platí, že v různých situacích lidé mohou přijímat jiná rozhodnutí o svém budoucím jednáním a to i když je jejich záměr stejný. Oboje, okolní situace a záměr, je pro rozhodování o tom, co uděláme, důležité.

Jak jsme si říkali, vnímání a vyhodnocení okolní situace je individuální, nikoliv objektivní záležitost: mapa není teritorium. Tato mapa vytváří člověku mentální rámec, ve kterém se pohybuje. A právě tento mentální rámec vymezuje člověku množinu všech možných rozhodnutí, ze kterých si člověk nakonec jedno rozhodnutí vybere. Lidé si vybírají ta rozhodnutí, která znají, ne ta, která neznají. Jinými slovy řečeno: „Lidé jednají v souladu se svojí mapou světa.”

Další věcí, která dělá výběrové kritérium pro optimalizaci rozhodnutí je záměr, úmysl člověka. Už jsme si o tom psali: „Za každým lidským chováním je pozitivní úmysl.”

A lidé v tomto subjektivním rámci a se sledováním určitého záměru činí svá rozhodnutí. Pro ně samé se přijatá rozhodnutí jeví v daný okamžik, jako ta optimální. Jakpak by ne? Je podle jejich mapy světa a sleduje to, co opravdu chtějí.

Z pohledu jiného člověka, člověka s jinou mapou světa, nebo člověka, který za tím vidí docela možná i jiný účel, se rozhodnutí přijatá jiným člověkem mohou jevit jako neoptimální až nesmyslná, nebo dokonce výrazně hloupá.

Říkat druhému, že se špatně rozhodl, je logický nesmysl. Není to tak. Podle sebe a v daný okamžik se rozhodl dobře. Asi tušíte, že správná věta by měla znít: „Podle mně ses rozhodl špatně.” Není tomu tak.

Není totiž řečeno „vzhledem k čem to je špatně ”. Vzhledem k mému úmyslu, k tvému úmyslu, nebo snad vzhledem k úplně něčemu jinému?

Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že vůbec nejlepší je zdržet se jakékoliv kritiky rozhodnutí druhého člověka. Třeba již jen z toho důvodu, abyste ze sebe nedělali hlupáky.

Možná, že jste manažerem, nebo manažerkou. A potřebujete dát najevo svůj nesouhlas s daným rozhodnutím. Klidně jej vyjádřete, na svůj názor máte právo. Jestliže však uvážíte, že vaším konečným cílem pravděpodobně nebylo pouze seznámit ostatní se svým názorem, ale změnit rozhodnutí, které v konečném důsledku povede k jiné činnosti, nabízí se vám docela jiná strategie dosáhnout žádoucí změny. Strategie, která je chytřejší, než kritika a je produktivnější, než pouhé vyjádření názoru.

Chcete-li změnit chování jiných, je třeba zařídit, aby se lidé pro toto alternativní chování sami rozhodli. Chcete-li změnit rozhodnutí, je třeba rozšířit mapu světa daného člověka. Pozitivní účel, který lidé svým chováním sledují, není třeba měnit.

Znamená to dát lidem jiné pohledy na věc, ukázat jim další souvislosti, nabídnout jim alternativní způsoby chování, které zároveň zohledňují to, co chtějí.

A to je princip technik vedení lidí.

Ne náhodou v definici vedení lidí říkám, že vedoucí dosahuje výsledků rozšiřováním mapy světa vedených, a že výsledky jsou ve prospěch, tj. se zachováním pozitivního úmyslu, obou stran: vedených i vedoucího. Princip není těžké pochopit. To, co je doopravdy těžké je, je pochopit to, co lidé chtějí, co je motivuje.

Něco podobného se odehrává při marketingu: nabídnout klientům to, co chtějí. A při vlastním marketingovém procesu rozšiřovat mapu světa potenciálních klientů, aby si uvědomili, že to doopravdy chtějí a aby v tomto rámci učinili optimální rozhodnutí. Aby koupili. Opět platí, že nejtěžší je pochopit, co daného možného klienta skutečně motivuje.

Při koučování se odehrává něco obdobného. Inteligentní lidé vědí, že jejich pohled na svět je omezený. A ti, kteří chtějí dosáhnout lepších, hodnotnějších výsledků, nebo ti, kteří jich chtějí dosahovat jinak, používají kouče k tomu, aby jim pomohl najít alternativní pohledy na svět, pohledy, který jim nabídne větší svobodu volby. Ne, že by byl kouč inteligentnější, či dané problematiky znalejší, ale proto, že zná principy a techniky rozšiřování map. Kouč není poradce: kouč vůbec dopředu netuší, zatímco poradce ví, kam to všechno povede. Jediné, co kouč ví, že to klientovi pomůže: ten člověk, který má nejvíce možností volby, se může stát flexibilnějším a tedy i lepším při vlastním dosahování výsledků.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se