Největší vliv na systém má prvek (člověk) s největší flexibilitou.

Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.

Charles Darwin

Přesto, že toto tvrzení vypadá jako docela rozumné, není naším cíle jej testovat na pravdivost. Spíše jde o to si nejdříve zkusit podle něj chovat, zjistit, zda náhodou nebudeme dostávat lepší výsledky než nyní, a v případě, že ano, pak se tímto tvrzením řídit.

Je mnoho lidských činností, ve kterých jde obzvláště o vliv. Je to například politika, podnikání, management, marketing, sport, války.

Bezesporu nalezneme mnoho příkladů, kdy se tímto tvrzením - pro některé principem, pro nás premisou - lidé opravdu řídí. Zásadní rozdíl je však mezi těmi, kteří se řídí pouze tímto principem a těmi, kteří se řídí také tímto principem.

Lidé, kteří se řídí pouze tímto principem, nám často připadají jako kontroverzní (jak tomu citlivě říká televize Nova), bezzásadoví, neetičtí, bezcharakterní, jak tomu říká člověk, který má ještě nějaké jiné principy.

Ti, kteří mají i jiné principy a vidí, co aplikace „principu flexibility” v praxi znamená, vyřazují tento princip zcela ze svého života. Což je, upřímně řečeno, také projev extrémismu. Ať tito lidé chtějí, nebo nechtějí, okolí je a bude proměnlivé. Budou-li stále stejní, nebudou mít na své okolí prakticky žádný vliv a ještě hůře: okolí si s nimi bude dělat prakticky cokoliv.

Tvrdím, že oba extrémy jsou škodlivé, každý sice na jiné úrovni, ale škodlivé jsou.

Pokud tedy akceptujeme myšlenku alespoň neškodit (buď okolí, nebo sobě), je třeba přijmout myšlenku vhodné, užitečné a prospěšné flexibility.

Flexibilita sama o sobě není nic. Je relativní. Nelze tvrdit, že flexibilita (schopnost změny za časovou jednotku) je veliká, nebo malá, pokud neřekneme vzhledem k čemu. Teprve pak dostává význam.

Například technologické společnosti, jako IBM, Microsoft, Hewlett Packard a ostatní, vyhledávají ve svých inzerátech flexibilní pracovníky. Flexibilní v čem, flexibilní jak moc, to už neříkají. Mohlo by se tedy snadno stát, že k nim vstoupí jako jeden muž jedna nejmenovaná politická strana, která je všeobecně známa svojí vysokou flexibilitou. To, že jsou flexibilní v něčem jiném, nevadí, protože to nikdo nedefinoval.

Velikost vztažného rámce flexibility „vocamcaď až pocamcaď ” je ryze individuální. Samozřejmě. Každý máme svoji mapu světa. Pokud tedy posuzujeme některé politiky, jako jsme to udělal já, že jsou příliš flexibilní, je to čistě naše individuální hodnocení. Sami politici mají jiné rámce a vnímají situaci jinak.

Existují však i vyšší rámce, skutečné přírodní principy, „principy skutečného severu”, jak jim říká Stephen Covey. A pokud člověk nežije v souladu s těmito skutečnými principy, to jest, pokud individuální rámce jdou za hranice přírodních principů, pak teprve nastává zle. Objevit a poznat „principy skutečného severu” si vyžaduje životní moudrost, zkušenost, vyzrálost.

Jestliže jste přírodní principy objevili a rozhodli jste se v souladu s nimi žít, nemůže vám činit sebemenší problémy být flexibilní. Je to integrální součást vašeho života, že ano?

Principy jsou neměnné. V jejich rámci, nikoliv za jejich rámcem, se uskutečňují ekologické a celému systému prospěšné změny.

Je trochu nepříjemné, že ti lidé, ty firmy i ty politické strany, které překračují rámce přírodních principů získávají konkurenční výhodu. Přesně podle principu flexibility. Mohou podvádět, krást, loupit, měnit politický program a prohlášení každých dvacet minut. Naštěstí jsou to výhody krátkodobé a nikoliv dlouhodobě neudržitelné. Z dlouhodobého hlediska jim to „příroda” nějakým způsobem vrátí. Prchají na Kajmany, do Irska a posléze upadají do všeobecných propadlišť zapomnění nebo zatracení.

Úplně nejsnadnější a nejekologičtější je změna chování: jestliže to nejde tak, zkusím to jinak. Pokud to neumím, následuje změna dovedností a znalostí: je třeba se naučit se chovat jinak. A pokud ani tohle nejde, pak následuje již obecně nejednoduchá změna na úrovni hodnot, kritérií a přesvědčení. Pokud se totiž neumím něco naučit, neznamená to nutně, že mám problém s obsahem nebo s metodikou učení. Často se totiž překážka nachází až na úrovni hodnot, kritérií a přesvědčení, která mi výrazně brání si osvojit schopnost nového chování. Většina lidí to tak bohužel nevidí a stále se neúspěšně přesvědčují o tom, že nejsou schopni se něčemu naučit a změnit své chování (ne sebe, své chování). Typickým příkladem je odstranění nežádoucích návyků a vypěstování si návyků nových. Vnější pomoc experta je v těchto případech zcela na místě. Když ani tudy cesta nevede, je tu ještě možnost korekce sebepojetí. Teprve na konec je vlastní rámec souvislostí a přírodních principů.

Zvláště důležitá je flexibilita při mezilidské komunikaci. Tím mám na mysli systémovou, celkovou flexibilitu, nikoliv flexibilitu pouze v její závěrečné fázi: změna druhých. Systém se sestává alespoň ze dvou komunikujících osob. Jestliže si zákazníci nekupují naše produkty, řešíme to často zvýšeným marketingem, větším množstvím telefonátů a podobně, místo toho, abychom se snažili zákazníka lépe pochopit a podle toho modifikovat svoje produkty nebo svoji marketingovou či prodejní činnost. Je to rychlejší, efektivnější, ekologičtější.

Je lepší začít měnit to, co změnit lze, místo toho, abychom se snažili měnit to, co bez předchozí změny ani změnit nemůžeme.

Každá smysluplná, udržitelná a ekologická změna by měla začínat uvnitř nás samých: v našem lepším pochopení okolí. Pak teprve má smysl se snažit o změnu svého působení na okolí. A právě toto říkají následující citáty moudrých lidí:

Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.

C.G. Jung

Všichni lidé se snaží se zápalemzlepšit společnost, ale ani jeden z nich se nezlepšuje sám.

R.W. Emerson

Ten, kdo se snaží změnit vše kromě sebe sama, utrácí život v marném snažení.

Johann Wolfgang von Goethe

Zapamatujme si tedy, že

Největší vliv na systém má prvek s největší flexibilitou.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se