Úvod do užitečných premis pro vedení lidí

V sedmdesátých letech minulého století si dva američtí badatelé, John Grinder a Richard Bandler, vytýčili nejednoduchý úkol: zjistit, zda dvě mimořádné osobnosti tehdejší doby, terapeuti Virgina Satirová (rodinná terapie) a Fritz Perls (zakladatel Gestalt terapie), nemají něco společného, co to je a vůbec, jak to dělají, že to dělají dobře. Později do svého bádání ještě zařadili známého a úspěšného terapeuta Miltona Eriksona (zakladatel ericksonovské a komunikační terapie). Neomezili se však pouze na terapeuty, hodně při tom využívali prací lingvistů Alfreda Korzybského a Noama Chomského, antropologa Gregory Batesona a dalších.

Výsledkem jejich badatelského úsilí bylo, kromě jiných výsledků, i vytvoření sady základních postojů k sobě i ostatním lidem. Zjistili, že tento základní rámec, ze kterého při své práci zmínění terapeuti vycházejí, je jednou z rozhodujících složek jejich úspěšnosti.

Nejedná se však o terapetické nástroje, ani náhodou. Jedná se o mentální postoj, východisko, k určitému fenoménu.Uvedu několik příklad: pokud se někdo bude chovat, jako by všichni lidé, se kterými se stýká, byli nakaženi vysoce nakažlivou chorobou, jistě bude jeho chování odlišné od chování člověka, který si to nemyslí.

Pokud se někdo bude chovat, jako by všichni lidé ve firmě byli totální debilové (kromě něho samotného, samozřejmě), bude jeho chování odlišné od toho, který se bude chovat, jako by to byli ti nejlepší a nejchytřejší lidé na světě.

Dané vztahové rámce tedy nejsou dogmatické pravdy, nejsou to ani výroky o tom, že to tak je. Jsou to výchozí předpoklady, premisy, které v konečném důsledku významně modifikují chování nositele vůči danému subjektu: sobě, nebo k ostatním lidem.

Osobně jsme si ověřil, a podobné jsou zkušenosti i mnoha dalších lidí, které znám, že použití správných premis ve správném kontexu má na vedení lidí, sebevedení a vztahy vůbec neobyčejně prospěšný účinek.

Základních premis od uvedených autorů je jednadvacet. Neuvedu všechny, ale pouze ty základní. Navíc však přidám jednu premisu od Stephena Coveye.

Určitě zjistíte, že ne každá premisa je stejně vhodná pro každou situaci. Doporučuji si premisy přečíst, pochopit jejich vnitřní význam, představit si použití s ohledem na důsledky a až nastane nějaká situace, zkusit se podle vašeho citu pro danou situaci, chovat tak, jako by to byla pravda. Uvidíte, že ucítíte rozdíl.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se