Vedení, budování a rozvoj týmů - vzájemná důvěra, společná sebedůvěra

A ta začíná při přijímacím řízení. Vytváření důvěry se zkušeným borcem tedy začíná vaší otevřeností, zvláště otevřeností k možným nástrahám vzájemné spolupráce, a to hned při přijímacím řízení.

Protože ostřílený borec už profesně něco umí, je třeba mu v jeho profesní oblasti dát příležitost, aby ji ostatním prokázal a tím vytvořil důvěru ve své schopnosti. Jakou příležitost a jak prokázat je opět nejlépe probrat v týmu:

  • projednat dohromady s ostříleným borcem a ostatními členy týmu prokázání schopností na nějakém vyzývavém úkolu.

Borci, pokud ještě nikdy v týmu nepracoval, může být nepříjemné, že se jeho privátní věci probírají na veřejnosti. Vysvětlete mu to, a to předem, že u vás je to zvykem. Vysvětlete mu že se nejedná o privátní věc, ale věc společného zájmu. Vysvětlete mu, že se i on klidně může zajímat o práci, její množství a kvalitu kohokoliv a že to není nic divného. Vysvětlete mu zkrátka zásady týmu. Aby nebyl překvapen. To, že mu to budete vysvětlovat ještě mnohokrát, by vás nemělo vůbec, ale vůbec, překvapit.

Všimněte si, že jsem napsal vyzývavém úkolu. Dávat borci jednoduché úkoly nemá smysl: za prvé se chce každý borec na začátku trochu blýsknout a splnění jednoduchého úkolu mu to neumožňuje. Za druhé ani tým splnění lehkého úkolu neocení. Splnění něčeho samozřejmého, jednoduše splnitelného zkrátka nedokazuje vůbec nic - jenom to, že je to snadné. Nebojte se to tedy i na samém začátku směřovat k náročnému úkolu, avšak zároveň s tím vědomím, že vy sami, jako lídr, na sebe berete závazek, že ostřílený borec úkol opravdu splní. Pro vytvoření vztahu důvěry si prostě nemůžete dovolit, aby „selhal”. Nebude to totiž jeho selhání, ale selhání vaše.

Proto jemně, přesto velmi srozumitelně, nabídněte někde v ústraní borci svoji osobní podporu. V počátečním období jste vy, jako lídr, totiž pro borce zatím jediný člověk, o kterého by se mohl opřít - vás už zná z výběrového řízení, a pokud jste jej dělali dobře, má ve vás důvěru.

Proč jsem napsal, že tato nabídka by měla být učiněna v ústraní? Jednoduše proto, že je to vůči borci ohleduplné: borci si myslí, že všechno zvládnou sami. Jsou přece borci, a veřejná nabídka pomoci může vypadat jako vyslovení nedůvěry v jeho schopnosti. Vyspělý tým, to tak už neinterpretuje, ale borec to tak chápat může.

Co se týče dalších věcí při přijímání borce do týmu je důležité rozhodně nezapomenout za účasti borce a celého týmu

  • projednat globální záměr přijetí borce do týmu,
  • vzájemně si vysvětlit, jak a v čem konkrétně borec doplní ostatní členy týmu,

Pak je třeba nechat borce jednat, nepřekážet mu, ale přitom velice jemně pozorovat, co se děje. V případě, že se zdá, že by úkol nemusel splnit, je třeba mu zařídit, a to velmi citlivě a nenápadně, pomoc. Spolehněte se při tom nejen na sebe, ale i na svůj tým.

Dále, pokud to samo nevyplyne ze života, vytvořte příležitost, ve které by musel ostřílený borec prokázat takové charakterové rysy, které ostatní oceňují. Může to být obětavost, ochota nezištně pomoci, vytrvalost a podobně. Není nezbytně nutné to dělat v práci, jako takové, ale i při nějaké společné výjezdové akci. Podotýkám, že zároveň záleží i na tom, jak konkrétně to bude prokazovat: někdo to potřebuje vidět, někdo slyšet, někdo to potřebuje cítit. Budete-li kombinovat všechno, nic nezkazíte.

Nevyspělý tým - ostřílený borec

Tak toto je ze všech čtyř probíraných možností rozhodně ten nejobtížnější případ. Nejen, že týmový lídr se snaží vytvořit ze skupiny tým, což si vyžaduje mnoho energie i času, ale navíc se zde objevuje, nový „rušivý” prvek - ostřílený borec. Lidé ve skupině nového borce často vnímají nikoliv jako posilu, ale jako konkurenci. A také borec chce ostatním ukázat, že je borec. Objeví se tedy zcela určitě interpersonální konflikty. A protože je skupina ještě neumí řešit, musí to být lídr, který je přemění na nějakou produktivní příležitost. Stává se tedy, že při příchodu ostříleného borce do skupiny začíná náhle všechno vřít a klokotat.

Domnívám se, že dobrou taktikou je obrátit pozornost skupiny od vnitřních záležitostí směrem ven. Směrem k překonání vnějších překážek. Místo vyčerpávání své energie na vnitřní boje je lépe využít energii na zdolávání vnějších překážek. Tím se vnitřní boje poněkud rozředí. Zároveň se však posílí i společná sebedůvěra.

Rozhodně je to pro lídra, borce i všechny členy skupiny těžké období a z jeho překonání lze získat cenné psychologické zdroje pro další období rozvoje týmu.

Vznik úplně nového týmu

Při podnikání je běžné, že s novým projektem vzniká i projektový tým. Nebo spíše, je úkolem lídra, aby z nějakých lidí, kteří se možná z předchozích projektů znají, možná ne, tým udělal. Často, vzhledem k projektovým termínům, ve velmi krátké lhůtě.

Je to poměrně komplexní úkol, v jehož rámci jde i o vzájemnou důvěru; aby lidé v co nejkratší době získali důvěru v technické kompetence druhých a zároveň získali důvěru v jejich charakter. Více borců a omezený čas, to je ta úplně nejtěžší situace.

Vy už víte, že konflikty přijdou, protože jsou na cestě při budování týmu nevyhnutelné. Čím dříve je budete mít za sebou, tím dříve bude moci tým produkovat. Jedna z možných a docela účinných cest jak se s tím vypořádat je nečekat na to, až konflikty někdy přijdou, ale vytvořit příležitost, aby vhodné konflikty vznikly a při jejich řešení je přetavit na vzájemnou důvěru a společnou sebedůvěru.

Jinými slovy: je lépe spustit kontrolovanou reakci, než přihlížet nekontrolované.

Chce to, samozřejmě, jak trochu odvahy se do toho vůbec pustit, tak dost citu, aby se vám situace příliš nemykla z rukou. Pod „příliš” rozumím to, že se vznikající tým sám zlikviduje. Jste-li v leadershipu začátečníci, přikládejte do kotle emocí, které budou, poněkud opatrněji.

Přicházíme k poslední část, k týmové sebedůvěře.

Rozvoj společné sebedůvěry

Princip rozvoje společné sebedůvěry je poměrně jednoduchý, dotáhnout jej do konce však nemusí být ani rychlé, ani snadné. Společná sebedůvěra, to je něco, jako vnitřní síla. Je to důvěra ve vlastní síly a schopnosti. Nevím jak jinak by ji šlo vybudovat, než společným překonáváním vnitřních a vnějších překážek a výzev.

Meč se kalí v ohni a ne na jarním sluníčku.

Martin Hájek

Pracovní tým se samozřejmě automaticky kalí při vlastní pracovní činnosti. Každý vnitřní a vnější konflikt, který přežijete, posílí společnou sebedůvěru. Někdy je to však na vybudování pořádně sebedůvěry málo, protože často ani v samotné práci není vhodných příležitostí. Proto je dobré občas pomoci společné sebedůvěře i společnými outdoorovými akcemi.

Nemyslím tím takové ty šmudly-nudly řízené akce, kde každý v podstatě ví, jak to dopadne. Mám na mysli akce, s nejasným výsledkem a kde jde tým fyzicky a psychicky až na samou hranu. Stačí jenom připravit prostředí, trochu se stáhnout a nechat váš tým samostatně jednat. Když to dobře dopadne, a ono to, pokud jste hranu nepřekročili, dopadne dobře, budete překvapeni, jak to posílí váš tým; nejenom v oblasti společné sebedůvěry.

Poznámka: v uplynulých pětatřiceti letech jsem organizoval a zúčastnil se pravděpodobně něco přes stovky takových akcí. Zatím, klepu na dřevo, při nich nedošlo k žádnému úrazu. Vlastně ano, zlomil jsem si jednou pár žeber a jednou klíční kost. Ale to už mi bylo skoro padesát, kdy přeci jenom tělo, při držení kroku s třicetiletými chrty, ne vše snese. A když na to tak vzpomínám, pak i tato přidaná záležitost, významně přispěla ke kvalitě akce, ke stmelení našeho týmu.

Pro některé lídry může být účast na podobných akcích s nepredikovatelný výsledkem poněkud obtížná. Fyzicky i psychicky. Jo, jo. Nikdy jsem netvrdil, že být týmovým lídrem je snadné. Na druhou stranu, za dva tři roky tréninku lze získat docela slušnou fyzickou kondici a pokud vám není přes šedesát, tak je to pořád dobrá investice. Protože čím náročnější úkoly se tým chystá plnit, tím větší vnitřní integritu k tomu bude potřebovat.

Pokud však nebudujete tým s předpokladem, že se mu do cesty postaví velké, náročné a dosud neřešené úkoly, pokud je vám jedno, zda je zdolá, nebo ne, pak vám asi také budou stačit mírnější prostředky a mírnější výsledky - uspokojivá, ne však vynikající vzájemná důvěra a týmová sebedůvěra.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se