Vedení, budování a rozvoj týmů

Doufám, že předchozí kapitoly Vám poskytly alespoň obrysovou představu o tom, co je to tým, jak se tým liší od skupiny nebo komunity a jakými fázemi tým při svém rozvoji prochází.

V této kapitole a následujících osmi kapitolách tuto všeobecnou představu upřesním. Podrobně vysvětlím, jak konkrétně a v jakých přesně oblastech by mohl a měl při budování a rozvoji týmu vedoucí týmu působit.

Úvodní poznámky

Dříve, než se pustím do vlastního výkladu, chci k následujícímu modelu a metodice budování a rozvoje týmu učinit několik poznámek:

Za prvé nenaleznete to v žádné literatuře; je to originální práce autora Vedeme.cz.

Za druhé: jistě to není jediný možný přístup k budování a rozvoji týmu. Přinejmenším je však v duchu ostatních kapitol o vedení; není s nimi ve vnitřním rozporu a dobře na ně navazuje.

Za třetí: vím, že dále uvedená metodika je funkční. Ověřil jsme si jí během své více než třicetileté praxe pozorování, praktického ověřování a studia teorie toho, jak týmy fungují, nebo nefungují.

Charakteristiky týmu

Nebudu se však zabývat těmi složkami, které jsou důležité jak pro management skupin, tak pro management týmu. Jsou to víceméně technické věci, jakési „tvrdé” organizační složky, jako jsou například organizační struktury a systémy. Jsou bezpochyby důležité: superiorní olympijský tým sáňkařů bezpochyby na závodech nic moc nepředvede, selže-li logistika a nebude-li mít tým k dispozici sáňky. Sáňky jsou však důležité nejen pro fungování týmu, ale také pro fungování sáňkařské skupiny jakéhokoliv druhu. Budu se výhradně zabývat těmi složkami, které tým odlišují od skupiny, složkami, které jsou pro tým nutné.

Říkám-li nutné , je třeba to chápat v tom smyslu, že pokud tým danou charakteristiku nemá, pak není týmem. Pod charakteristikou týmu tedy budeme chápat nějaký rys, který je týmu vlastní a pro jeho existenci nutný.

Posláním vedoucího při budování a rozvoji týmu je vybudovat a rozvíjet tyto nezbytně nutné charakteristiky týmu.

Vrátíte-li se k článku Tým, skupina, komunita, zjistíte, že charakteristikami týmu jsou veskrze společně sdílená přesvědčení, hodnoty a kritéria.

V týmu jsou sdílené představy o tom, co je důležité a co ne (sdílené hodnoty). Každý člen týmu ví, proč je to také důležité (sdílená přesvědčení). Ví také, co je správné, a co ne a usuzují na to podle shodných měřítek(sdílená kritéria).

Vedoucí týmu tedy svůj tým buduje tak, že buduje sdílená přesvědčení, hodnoty a kritéria v určitých oblastech fungování týmu.

Činnost vedoucího týmu

Abych byl poněkud konkrétnější, předběhnu poněkud výklad a vezmu si jako příklad jednu z charakteristik týmu; její sdílený cíl. Aby se nějaký cíl stal sdíleným, měl by vedoucí týmu zabezpečit:

  • aby byl cíl pro všechny důležitý. Vedoucí by tedy měl by zabezpečit, aby byl cíl společnou hodnotou.
  • aby všichni byli přesvědčeni jak o jeho dosažitelnosti, tak důležitosti. To jest, vedoucí pracuje s tímto přesvědčením lidí o konečném cíli tak, aby to bylo jednotné, společné přesvědčení.
  • aby lidé poznali, že cíl naplňují, nebo ne. Vedoucí tedy musí zabezpečit, aby byla stanovena nějaké společná kritéria dosahování cíle. A opět je žádoucí, aby tato kritéria byla vnímána jednotně. Jistě není charakteristikou týmu, že jeden vnímá úspěch tak a jiný zcela jinak.

A analogicky je to i s ostatními charakteristikami týmu. V dalších kapitolách je podrobně rozebereme.

Opakuji a zdůrazňuji tedy, že

Vedoucí týmu tým buduje a rozvijí tak, že v týmových charakteristikách buduje a rozvijí sdílená přesvědčení, hodnoty a kritéria.

A jakže to konkrétně dělá? Konkrétní techniky jsme si již v minulých kapitolách o vedení, myslím, docela podrobně vysvětlili: metamodel jazyka - generalizace, vynechávání, distorze, práci s přesvědčeními, práci s emocemi, vytváření raportu a sladění neurologických úrovní, emaptie - vnímání z jiných pozic, využití smyslů v mezilidské komunikaci a některé další.

Až budete budovat a rozvíjet svůj tým, stojí za to si uvedené o techniky osvojit. Velmi Vám v tom mohou pomoci.

Důsledky vybudování vnitřních charakteristik týmu

Podaří-li se vedoucímu svým působením do oblasti přesvědčení, hodnot a kritérií každého člena skupiny vybudovat příslušné týmové charakteristiky (které se nacházejí na obvodu schématického obrázku), získá tím původní skupina díky synergickému působení charakteristik úplně jinou vnitřní kvalitu.

Takovou vnitřní kvalitu, která se týká všech vnitřních logických úrovních skupiny lidí: jejích schopností, přesvědčení, hodnot, kritérií, pocitu identity a sounáležitosti. Tato jiná vnitřní kvalita se v konečném důsledku musí nutně projevit i na jiném vnějším fungování skupiny; projeví se zákonitě i na jiném chování skupiny při dosahování výsledků. Je to již zkrátka tým.

V následujících kapitolách si podrobně probereme jednotlivé charakteristiky týmu. Začneme se společným cílem.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se