Teritoriální motiv

Teritoriální motiv

Po motivech orientace v čase, prostoru, po sexuálním motivu a motivu očekávání se dostáváme v naší pyramidě motivů k teritoriálnímu motivu.

Patří do skupiny existenčních motivů, které jsou charakterizovány tak, že tyto motivy stávají velmi zřetelnými v případě jejich vnějšího ohrožení.

Teritoriální motiv je velmi silný a střetáváme se s ním prakticky denně, protože protože osobní teritorium je konkurenčním okolím velmi často podrobováno zatěžkávacím zkouškám.

Proto má teritoriální motiv své důležité místo i v manažerské praxi.

Pokud jste někdy byli svědkem, co s lidmi děje při a po stěhování z pěkných útulných kancelářích pro dva tři lidi do kanceláře typu open space pro lidí padesát, pokud jste s nelibostí zaznamenali, že obsah spolupracovníkova stolu přetéká na váš stůl, pokud jste povšimli, že je pro lidi důležité, kde v práci sedí, všímali jste si teritoriálního motivu.

Potřebu vlastnit nějaké teritorium, pečovat o něj a chránit jej před vetřelci jsme zdědili po svých zvířecích předcích.

Samci však tuto svoji potřebu projevují poněkud jinak. Samci se věnují zejména činnosti, kterou bych nazval definováním teritoria. Jedná se o nalezení, získání a vyznačení teritoria. Samice se spíše soustřeďují na následné udržování teritoria v pořádku.

Všimněte si například, jaké časopisy většinou kupují ženy (Domov a rodina, Květiny na naší zahradě, ...), a jaké většinou muži (Everest, Vesmír, Yachting, ...). Počítačové hry s námětem válka o teritorium jsou velmi dobrým prodejním artiklem pro chlapce a muže, zatímco ženy bere spíše aranžování květin.

U nás, u lidí, nechápeme pod pojmem teritorium pouze teritorium fyzické, ale také vztah vlastnictví k něčemu. Pokud je ohroženo něco, co vlastníme, něco, na co si děláme nárok, je, obyčejně zle.

Například vztah k funkčnímu místu, pozici v organizační hierarchii, může mít svůj teritoriální rozměr. Nemusí však. Může to být také vztah identifikace osoby s daným místem, může to však být i jiný vztah. Lidé totiž svůj vztah k funkčnímu místu vnímají různě. V daném případě může jeden člověk říci jsem ředitelem (pocit identity), zatímco druhý řekne mám, nebo zastávám manažerskou pozici (teritoriální vztah). Třetí řekne, že dělá manažera. Tato osoba to vnímá na úrovni schopností a chování.

Nebo u produktových manažerů: pro některé produktové manažery je důležité, kolik má produktů, což mu vypovídá a tom, kým je, jiný to má naopak. Finanční účetní, asistentky, řemeslníci, zkrátka my všichni máme svoji vlastní, individuální reprezentaci teritoriálního motivu.

Tím chci říci dvě věci: a) je chybou usuzovat na motivy druhých lidí podle sebe, b) abychom poznali, jaký význam pro lidi věci mají, musíme dobře naslouchat.

Chci ještě poznamenat, že i pravomoci a odpovědnosti v zaměstnání mají svoji teritoriální dimenzi: lidé si obyčejně na ně neradi dávají sáhnout.

Přítomnost teritoriálního motivu velmi často zaslechneme (umíme-li naslouchat) v řeči pracovníků v organizaci. Skoro vždy se nějaké vymezení teritoria projevuje i při vymezování skupiny vůči skupině jiné. Například „ti tam zeshora”, „ti druzí z venku” a podobně. I celé firmy, národy a státy si definují a udržují svá teritoria ...

Při komunikaci je zároveň záhodno si dát pozor i na vlastní vyjadřování. Znáte to: řeknete něco, a to něco vyvolá takovou odezvu, kterou jste vlastně vyvolat nechtěli. Je dobré umět mluvit tak, aby mluvčí vyvolal odezvu, kterou chce. K tomu však potřebuje znát lidi.

O tom jsem však již dříve v Kapitolách o vedení psal dost a dost a zpět tedy k teritoriálnímu motivu.

S ohrožením teritoria jsou spojeny pocity jako je hněv, nenávist, zuřivost, které nám poskytují potřebnou síly k vypořádání se s atakem. Pocity jsou to poměrně silné, silné jsou i důsledky na naše chování, a právě proto se řadí teritoriální motiv k těm silnějším motivům v hierarchii motivů.

Práce s teritoriálním motivem má v manažerské praxi neskutečně mnoho variant a obměn. Příležitost pro tuto vděčnou práci (správná motivace má velkou investiční návratnost) nalézáme na každém kroku.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se