Motiv očekávání - Práce s očekáváním I

Jak pracovat s očekáváními

Na rozdíl od špatných a průměrných manažerů působí dobří manažeři ve třech vzájemně souvisejících oblastech. Zároveň dělají

  1. prevenci,
  2. zjišťování současného stavu,
  3. léčbu vzniklých problémů.

Manažeři průměrní, jak jsem uvedl výše, působí pouze ve třetí oblasti (a to ještě většinou velmi neúčinným, viz statistiky, způsobem). Proaktivní monitorování současného stavu je u nich již velmi řídké a proaktivní péči se již prakticky a systematicky nevěnují vůbec.

Pojďme si všechny tři oblasti projít.

Preventivní péče

Říkali jsme si, že očekávání si vytváříme na základě subjektivní zkušenosti, kterou získáváme procesem učení.

Preventivní péče znamená podílet se na vytváření takové zkušenosti lidí, kterou je pro organizaci žádoucí a kterou chcete Vy.

Preventivní péče začíná okamžikem přijímacího pohovoru s člověkem a nekončí nikdy.

Vezměme si i zdánlivě prostý přijímací pohovor a katastrofální důsledky na očekávání, který může způsobit.

Na přijímací pohovor přichází kandidát s nadějí, že bude přijat. Vám se líbí a abyste jej přesvědčili, líčíte jeho práci i firmu v poněkud lepších barvách, než odpovídá skutečnosti. Kandidát je nadšen a nastoupí. Pak si porovnává jím vnímanou realitu se skutečností.

Je-li realita stejná, jako jeho očekávání, není překvapen. Je-li realita horší, získává špatný pocit, špatnou zkušenost. Což nastává, jak jsem v článku Umění demotivace II napsal, u 85% organizací. Takový je výsledek práce manažerů! Není to však výsledek, na který by mohli být manažeři pyšní.

Manažeři by měli usilovat o dobrou subjektivní zkušenost, dobrý pocit, který vzniká tehdy a jen tehdy, je-li realita lepší, než očekávání.

To znamená, že se musíte postarat o to, aby bylo vzhledem k realitě nízké očekávání, nebo, když už je očekávání vysoké, tak jej v realitě překročit. Jiná cesta prostě není a nebude.

Cílem není splnit očekávání, ale překročit jej.

Pokud pracovník opakovaně získává dobrou zkušenost, bude náchylný si vytvářet dobrá očekávání.

Prevence se týká všech elementů podnikového života, které lidé vnímají. Jako je například příkladné jednání manažerů, jako jsou vztahy ke klientům, jako jsou fungující podnikové struktury, systémy, atd., atd., atd.

Prevence také znamená vytvářet si dobré podmínky k tomu, abyste vůbec mohli efektivně pracovat ve zbylých dvou oblastech. Ve zjišťování stavu očekávání a v léčbě. Nutnou podmínkou je otevřenost lidí vůči Vám, což znamená, že lidé mají důvod Vám důvěřovat.

Důvěra zahrnuje váš charakter i vaše schopnosti. Charakter je, myslím, jasný, ale ve schopnostech dochází k častým nedorozuměním a proto se u nich na chvilku zastavím.

Všichni manažeři jsou přesvědčeni, že mají dobré business kompetence. Že se dobře vyznají v předmětu podnikání. Většinou je to pravda, někdy ne, ale všem toto přesvědčení stačí.

Je hlubokým omylem se však domnívat, že tyto kompetence jsou nějak potřebné pro práci s očekáváními a přesvědčeními. Vůbec ne. To je úplně jiná sada kompetencí. A pokud tyto kompetence nemáte, pokud nedemonstrujete ostatním, že jste schopni pracovat i v této oblasti, lidé Vám v této oblasti prostě věřit nebudou.

Máte svůj oblíbený autoservis do kterého si dáváte opravovat svoje auto? Ano? A dáváte si tam také opravovat zuby? Proč ne? Protože jim v tomhle nevěříte?

A proč by tedy, proboha, měli lidé věřit Vám, když se jich budete ptát na jejich pocity a pracovat s jejich očekáváními a přesvědčeními, pokud to neumíte? (Přesněji řečeno, pokud lidé nebudou přesvědčeni, že to umíte.)

Do prevence patří i práce na nejen na vlastním charakteru, ale i na schopnostech manažera: na znalostech a hlavně dovednostech s měkkými aspekty života lidí a organizace.

Důvěra, to je mimochodem oboustranný vztah. Nelze jenom usilovat o to, aby lidé věřili Vám, ale také o to, abyste Vy věřili v lidi. Nebudete-li věřit lidem, lidé to vycítí (opravdu tomu věřte) a na oplátku dostanete to, co dáváte: nedůvěru.

Bez důvěry nelze vést. Bez víry v lidi, bez vlastního důvěryhodného charakteru a bez schopností vést.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se