Motiv očekávání - Co a k čemu je očekávání

Co je očekávání a jak funguje

Očekávání je jednou z příčin lidského chování. Lidé očekávají výsledek svého chování, nebo očekávají, že se stane něco jim. Pak se chovají v souladu s tímto očekáváním, nikoliv však navzdory tomuto očekávání.

Očekávání jsou jedním z motivů lidského chování.

Chceme-li tedy změnit chování, dost často stačí změnit očekávání.

Očekávání je spjato s budoucností a má svůj pravděpodobnostní rozměr: věci, které nepovažujeme za pravděpodobné (jako například, že nám tužka uhne), nás ovlivňují málo, zatímco věci, o kterých víme s jistotou, že nastanou, nás ovlivňují významně.

Očekávání jsou spjata s pravděpodobností budoucích událostí.

Očekávání je tedy propojeno s přesvědčeními o tom, zda něco nastane, nebo nenastane. A přesvědčení zase propojuje všechny složky naši osobnosti s obklopujícím světem.

Očekávání jsou spjata s přesvědčeními.

Toto propojení očekáváními s přesvědčeními je také jedním z důvodů, proč je práce s očekáváními tak těžká.

Dalším důvodem je také to, že očekávání (i přesvědčení) nejsou často výlučně racionální povahy. Můžete se zlobit, můžete se snažit to změnit, ale to je asi tak všechno, co s touto skutečností uděláte.

Chcete důkazy? Tady jsou:

Už jste někdy měli strach?

Asi ano.

Pokud ano, pak je navýsost pravděpodobné, že strach ve vás vyvolaly obavy, že se stane něco hrozného. Jinými slovy, vaše očekávání způsobilo váš strach.

A podobně je tomu i s pozitivními očekáváními. Pokud se na něco těšíte, asi očekáváte, že nastane něco dobrého. Je to tak?

Očekávání je jazykový konstrukt. Neexistuje, není vidět a nelze na něj sáhnout. Každý však ví, co to znamená očekávat.

Očekávat lze netrpělivě, s nadšením a touhou, očekávat lze i s obavami. A právě v těchto adjektivech lidé de facto prozrazují, s jakými emocemi mají dané očekávání spojeno.

Platí tedy, že

Očekávání jsou spjata s emocemi.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se