Motiv očekávání

Nedávno provedený výzkum uvádí, že 78% zaměstnanců dopředu ví, že projekty, které byly u nich v organizaci vyhlášeny, dopadnou špatně, přičemž v první polovině průběhu projektu podíl zaměstnanců s tímto očekáváním stoupá až na 90%.

Výzkum Gallupova institutu tvrdí, že pouze 29% lidí se v práci plně angažuje.

Na obou uvedených výsledcích se bezesporu významně podepisuje buď neprováděný, nebo chybně prováděný management očekávání lidí.

Všechny manažerské příručky doporučují, aby manažeři při přidělování úkolu vyjasnili vzájemná očekávání. Většina manažerů to také dělá. Proč tedy jsou výsledky průzkumů takové, jaké jsou?

To proto, že je velký rozdíl v provádění. Rozdíl mezi od Boha daným prováděním a prováděním, které vede k žádoucím výsledkům, je podobný, jako rozdíl mezi papírovou vlaštovkou a Boeningem 707. Pokud Vám tento rozdíl není zřejmý, doufám, že po přečtení tohoto článku tomu tak bude.

Tento článek si také klade za cíl osvětlit následující čtyři tvrzení:

  • očekávání jsou všudypřítomná,
  • očekávání jsou velmi silná - významně ovlivňují lidské chování,
  • vytvářet dopředu specifikovaná očekávání není snadné,
  • měnit již existující očekávání není jednoduché.

Očekávání jsou všudypřítomná

Pokud v daný okamžik není chování nějakého jedince čistě pudového charakteru, nebo není zcela bezúčelné, pak je skoro určitě spjato s nějakým očekáváním. „Lidé buď očekávají výsledek svého vlastního chování, nebo očekávají, že se stane něco jim,” napsal Sigmund Freud.

Udělejme si takový pokus. Vezměte si do ruky ze stolu tužku nebo pero. Máte to? Dobře.

A teď si uvědomte, s jakými očekáváním jste to udělali. Nevíte? Abyste si to uvědomili, stačí si představit scénář při kterém by se Vám daného výsledku, sebrání tužky ze stolu, nepodařilo dosáhnout. Například kdyby vám tužka, když po ní vztahujete ruku, znenadání uhnula. Nebyli byste náhodou překvapeni?

Ano, byli. Protože očekáváte, že Vám tužka neuhne.

A takhle je to se vším. Když něco děláme, většinou očekáváme nějaký výsledek.

Očekávání jsou všudypřítomná.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se