Sexuální motiv

Po motivech "být orientován v prostoru a čase" se dnes pustíme do sexuálního motivu.

Každému je jasné, že sex je motivem: nepotřebujeme, aby nás k sexu někdo nutil, nebo nám za něj dával mzdu. Sexuální motiv je biologické podstaty a umožňuje důležité zachování druhu.

Tento motiv je silnější, stabilnější a viditelnější, než motiv orientace v okolnostech, herní motiv a motivy v orientace v čase a prostoru..

Pro svoji srozumitelnost a účinnost se široce využívá (a občas i zneužívá) všude, kam se podíváme: v reklamě, marketingu, ve zpravodajských službách, v politice, atd., atd. Samozřejmě, že nejinak je tomu i na pracovišti.

Manažerská práce se sexuálním motivem je takříkajíc v plenkách. Až donedávna bylo toto téma spíše tabuizované. Stále není ani předmětem přednášek na manažerských školách, ani náplní manažerských kurzů.

Manažeři se tedy v této oblasti sebevzdělávají metodou pokusů a omylů a metodou přejímání a zavrhování předsudků a přesvědčení od jiných.

Nejsem výjimkou. Proto v tomto článku neočekávejte vyčerpávající a zasvěcené motivačně sexuální rady. Omezím se na obecnější skutečnosti, zejména pak na omezující předsudky ohledně pohlaví, vztahů mezi pohlavími a rozdílem mezi sexem a láskou.

Přesvědčení, která máme v oblasti sexu, rozdílů mezi muži a ženami a v oblasti vztahů mezi pohlavími, jsou velmi silná. Mnohá z nich jsou však obecně nepravdivá a již jenom zbavit se jich, znamená otevřít si cestu dalším možnostem a být lepším manažerem.

Příslušnost k pohlaví

Existuje spousta názorů na to, v čem a jak se liší muži od žen.

Například mužům je dobře známo, že ženy chtějí sňatek, děti a bezpečnost. A muži jsou pak překvapeni, když ženy navíc, mimo veškerá očekávání, chtějí manažerská místa a dokonce manažerské platy! No není to divné? Muži jsou překvapeni a nevědí, co s tím.

Takových příkladů omezujících přesvědčení jsou doslova tuny. Seriózní výzkumníci se shodují v tom, že jediné, co lze s jistotou tvrdit, je, že se muži liší od žen.

Myslím, že je to dobrá platforma, ze které lze při vedení lidí vycházet, a že ke všem ostatním pravdám o rozdílu mezi pohlavími je třeba přistupovat s mimořádnou obezřetností: mohou, ale také nemusí platit. Až příliš často se totiž ukazuje, že zaručené pravdy či výzkumy o rozdílech mezi pohlavími platí pouze do té doby, než se ukáže opak.

Jako jedna z prvních věcí, která se začala na pracovištích v oblasti sexu řešit, byla (a stále je) tzv. rovnost mezi pohlavími. Některá pracoviště tuto rovnost dovádějí do extrémů: deklarují, že rozdíl mezi pohlavími neexistuje a chovají se podle toho. Jako tomu bylo na jedné námořní lodi Spojených států, která svoji posádku ubytovala bez rozdílu pohlaví - všechno na jednu hromadu. Po návratu z výpravy se velitelé nestačili divit, že poměrně velká část posádky je těhotná a druhá ne. Tak zjistili, že není pravda, že mezi pohlavími neexistuje rozdíl.

Rovnost totiž neznamená totožnost.

Rozdíly mezi pohlavími existují, a to bez ohledu na to, zda si to přejeme, nebo ne. Ale jenom do určité míry: kromě viditelných a měřitelných fyziologických a biologických rozdílů jsou deklarované pravdy o mentálních rozdílech často pouze nepodloženými úsudky a předsudky.

V širším kontextu vedení lidí je, myslím, dobré přesvědčení, že lidé (ve smyslu biologické podstaty) jsou stejní, ale každý člověk (ve smyslu své mapy světa) je jiný.

Například v U.S. Department of Labor došli v roce 1992 k závěru, že muži mají lepší předpoklady a schopnosti k vedení lidí. Jiný výzkum z roku 1990 (Rosener) ukazuje pravý opak. Neměl bych ani zapomenout na další výzkumy provedené v roce 1997 (Maher, Bass), které říkají, že žádné významné rozdíly neexistují. Takových výzkumů existuje celá řada.

Je nesmysl ignorovat výsledky výzkumů, je však manažersky poměrně nebezpečné, dát slepě za pravdu pouze jednomu z nich. O zaručených pravidlech předků a kamarádů už ani nemluvě.

Osobně se kloním k názoru, že ženy mají většinou lepší předpoklady k transformačnímu vedení lidí, z čehož však nevyvozuji ani to, že lépe vedou a už vůbec ne to, že jsou lepšími manažery. Předpoklad je hezká věc, ale pro vlastní dobrý výkon práce nestačí. A navíc: management není pouze o vedení lidí.

Doporučuji tedy hledat na manažerskou pozici spíše člověka, než muže, nebo ženu.

Možná si říkáte, že ne vždy je vhodné nepřihlížet k pohlaví. Například, že drsnou rotu ostřílených mariňáků pravděpodobně lépe zvládne muž, než žena, nebo že jeptišky v klášteře budou lépe fungovat pod vedením ženy - matky představené.

Doporučuji neuzavírat se dalším možnostem: může to tak být, a asi to tak bude, ale ne nutně to tak musí být.

K pohlavím se přiřazují i různé činnosti. Rozeznávají se mužské a ženská práce. Pokud se člověk nad tím zamyslí, je jen málo činností, které lze takto racionálně rozdělit. Většinou se jedná o předsudky. Těmito předsudky trpí více starší generace. S radostí zjišťuji, že mladí lidé jsou na tom v průměru podstatně lépe, než my starší.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se