Motivy a jejich hierarchie - Strana 2

Orientace v ostatních okolnostech je doplňková. Umožňuje nám usoudit na stav našeho fyzického stavu, bankovního konta. Kontroluje proměnné, které ovlivňují současnost. Jelikož současnost je dočasná, je charakter orientace v okolnostech dočasná a často se mění.

Existence těchto motivů pro marketing znamená poskytnout lidem to, co zrovna chtějí: orientaci nebo dezorientaci. Jelikož jsou lidé v práci hodně orientováni, marketéři nabízejí lidem to, co jim umožňuje ještě svoji orientaci zlepšit. Po práci však lidé naopak cítí potřebu se od toho odpoutat, být dezorientování a jsou ochotni za to utratit těžce vydělané peníze. A hle, marketéři jim opět vycházejí vstříc.

Z hlediska manažerské motivace, vedení lidí, je to poněkud složitější. Při vedení lidí nejde, jako při prodeji a marketingu, pouze o to „poskytnout lidem to, co chtějí”, ale zároveň je potřeba lidi nasměrovat k určitému cílenému chování.

Trvalost, neměnnost či setrvačnost orientačních motivů zároveň vypovídá o jejich síle: nejsilnější je sebeorientace, pak motiv orientace v prostoru, v čase a nakonec nejslabší motiv být orientován v okolnostech:

  1. sebeorientace,
  2. orientace v prostoru,
  3. orientace v čase a
  4. orientace v okolnostech.

Existenční motivy

Abraham Maslow uvedl, že biologické a fyziologické potřeby jako je jídlo, přístřešek, dýchání a pod. přežití, tj. potřeba jídla, pití a potřeba dýchat, tvoří základ lidských potřeb. Pokud se výzkumníci v oblasti teorie motivace vůbec v něčem shodnou, pak je to určitě v tom, že potřeba existovat je motivem lidského jednání.

Funkčnost existenčních motivů se stává patrnou zejména v okamžiku, jestliže jsou zvnějšku ohroženy. Mnohdy, pokud nejsou dostatečně naplněny, usilujeme o jejich naplnění.

Fulton a Maddock do kategorie existenčních motivů řadí i další motivy. Podle jejich důležitost, motivační síly a robustnosti, je řadí takto:

  1. spirituální existence,
  2. fyzická existence,
  3. teritoriální motiv a
  4. sexuální motiv.

Spirituální existence je velmi silným motivem a je ze všech existenčních motivů tím nejsilnějším motivem. Pod slovem „spirituálním” se zde nerozumí ani náboženství, ani víra, ale uvědomění si věcí, které přesahují pouhou fyzickou a časově omezenou existenci naší vlastní osoby. Motiv spirituální existence nás nutká usilovat o něco, co uspokojuje je více, než pouhé já. V Maslowově hierarchickém modelu se pod názvem sebetranscendence nachází až na samém vrcholku pyramidy, u systémového modelu Stephena Coveye je obsahem spirituální kategorie uspokojení potřeby „nechat odkaz” a zároveň „milovat a být milován”. Láska ve všech jejích projevech, ať již je to láska k milované osobě, k vlasti, k pravdě je důležitou součástí spirituální existence.

Pojem spiritualita a sebetranscendence se mnoha vědcům nelíbí. Dá se špatně vymezit, kategorizovat, systematizovat, rozpitvat. To, že se někomu nelíbí však neznamená, že neexistuje (mě se například nelíbí jedna sousedka). V historii existuje mnoho příkladů, kdy lidé vyměnili dobrovolně svoji fyzickou existenci za odkaz, který po nich zůstal, nebo se obětovali ve jménu lásky k druhé osobě. Tito lidé hluboko uvnitř cítí, že spirituální smrt, pocit, že žili nadarmo a zbytečně, je pro ně horší, než smrt fyzická.

Motiv fyzické existence je, myslím, dostatečně zřejmý. Chceme žít. Bezesporu je tento motiv důležitý, přesto se však setkáváme s paradoxy, že lidé dělají pravý opak, než by odpovídalo jejich fyzické existenci. A nemusí to být ani ve prospěch již uvedené spirituální existence. Lidé si kouřením a užíváním drog vědomě poškozují své zdraví a přesto kouří a přesto se „uhašišovávají” k smrti. Je jisté, že existují i jiné motivy, které mohou být silnější, než tyto fyzické existenční.

Teritoriální motiv je poměrně viditelným motivem, protože naše teritorium je naším konkurenčním okolím denně podrobováno zatěžkávacím zkouškám. Pod teritoriem zde nerozumíme pouze teritorium fyzické, ale také vztah vlastnictví k něčemu. Pokud je ohroženo naše teritorium, něco co vlastníme, nebo něco, na co si děláme nárok, je, obyčejně zle. Jistě si dovedete vybavit pocity, které cítíte: hněv, zlost, vztek, ... O teritoria a vlastnictví se vedou války. Ve firemním prostředí je to často nazýváno soutěživým duchem, v business prostředí pak konkurencí.

Teritoriální motiv je tedy patrný nejen u zvířat, ale i v lidské společnosti. A vůbec není u lidí tak slabý, jak by se mohlo zdát. Život, fyzickou existenci, však obyčejně za svůj dům nevyměníme.Když nám však hoří dům, bez zaváhání přerušíme probíhající sex a jdeme hasit.

Sexuální motiv je z existenčních motivů tím nejslabším. Umožňuje však důležité zachování druhu. Asi z tohoto důvodu zařadili autoři této kategorizace sexuální motiv do existenčních motivů. A zřejmě i z důvodu, že pokud máme sexu málo, nebo vůbec žádný, usilujeme o něj. Sexuální motiv tedy odpovídá obecnému vymezení existenčních motivů: existenční motivy se projevují na lidském chování zejména tehdy, jsou-li ohroženy, nebo nedostatečně naplněny.

Příkladů využití sexuálního motivu z prodeje a marketingu je celá řada. Ne náhodou mají internetové reklamy s lechtivým obsahem mnohonásobně lepší poměr klikatelnosti, než racionální lákadla. Televizní reklamy na parfémy pro muže se těžko obejdou bez opticky akceptovatelné děvy, která svýma nyvýma očima a vláčnými pohyby oceňuje dobrou partnerovu koupi.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se