Emoce: základní pojmy a premisy - Základní pojmy

Co jsou emoce

Mnoho lidí ani nedokáže poznat svoje emoce, tím méně poznat, co dobrého nám sdělují. Mají v tom zmatek, chaos. Jsou jako amatérští pijáci vína, na rozdíl od profesionálních degustátorů.

Neudržím se, abych zde necitoval jeden úryvek o vínu:

... Barva je intenzivní a rubínově čistá. Vůně je hluboká, ve které se rozprostírají lesní plody a černý rybíz. Jde o širokou paletu černých ovocných plodů (ostružiny a borůvky), ve které jsou poznat i středomořské byliny. Chuť je středně dlouhá s jemnými a pikantními tříslovinami v dozvuku. Pokud chuť srovnáme s ročníkem 2001, je více sametovější a překvapivě harmonická. Další archivací se ještě více zakulatí pikantní třísloviny, ale můžete toto víno pít již nyní, dokud je mladé a svěží.

A jak by jej popsal amatér? Asi takhle:

Barva je červená. Nechutná špatně. Stojí 79,60 Kč.

Doufám, že cítíte ten rozdíl.

Abychom emoce vůbec mohli poznat, bude dobré si je nejdříve nějak vymezit, definovat.

Upřímně řečeno, již v samotné definici pojmu emoce je lehký zmatek a neurčitost. Neurčitost, která může racionálně uvažujícího člověka zmást natolik, že raději prchne. Není však důvod k panice. Neurčitost, nejednotnost až rozpory jsou zde normální.

Představme si, že budeme chtít popsat nějakou hodně komplexní věc. Jako je třeba vesmír. Za tímto účelem umístěme náhodně větší počet pozorovatelů do různých částí vesmíru. Jeden se například ocitne v centru plynného obra, druhý na okraji černé díry, třetí v blízkosti bílého trpaslíka. čtvrtý třeba v centru žhavé hvězdy, a tak dále, a tak dále. Co myslíte, že uvidí? Každopádně budou jejich pozorování správná a zároveň jiná. A pravděpodobně i někdy si odporující.

A stejně je tomu s emocemi: na emoce se díváme z pohledu evolučního, kognitivního, sociálního, neurologického, psychologického, behaviorálního, náboženského, fyziologického, subjektivního a z mnoha pohledů dalších.

Pojďme si projít několik definicí, které jsem našel:

Emoce jsou mentálními stavy, který souvisí s naším fyziologickým stavem, myšlením a chováním.

Emoce jsou komplexní subjektivní zkušeností a mají mnoho komponent, jako např. kognitivní, fyzickou, výrazovou.

Emoce jsou mentálními stavy, které se projevují jednak fyziologicky (např. zrychlený tep, mimika), a za druhé chováním (jako např. agrese, smích).

Emoce jsou neurálním implusem který způsobuje, že organismus se dává do akce a spouští automatické reakce chování, které se vyvinuly evolucí jako mechanismus k přežití.

Emoce jsou mentálními stavy, které vznikají spíše spontánně, než prostřednictvím vědomého, volního úsilí. Jsou to fyzické výrazy, a to často nevědomé, které se vztahují k pocitům, vjemům či přesvědčením o prvcích, objektech a vztazích mezi nimi, a to buď reálně, nebo pouze v představách.

Emoce jsou reakcemi na nějaký podnět, které zahrnují charakteristické fyziologické změny, jako je rychlost tepu, změna tělesné teploty, vyšší nebo nižší aktivita některých žláz, změny v rychlosti dechu - a mají tendenci motivovat jednotlivce k nějaké aktivitě.

Emoce jsou mentální procesem použité pro prostředí pocitů, mezilidských vztahů a věcí, ke kterým má člověk vztah.

Emoce jsou systemickými stavy osoby a obsahují fyziologické, mentální, behaviorální a instinktivní aspekty.

Vezměte tyto definice takové, jaké jsou a udělejte si o emocích svůj vlastní obrázek.

Závěrem této první části chci ještě upřesnit jednu věc, a tou je poměrně důležitý rozdíl a vztah mezi emocí a pocitem.

Emoce a pocity

V běžné komunikaci se oba tyto pojmy často zaměňují. Nejsou však totožné a je důležité si uvědomit odlišnosti a vztahy. Budu volně interpretovat názory Antonia Damasia, profesora psychologie, neurovědy a neurologie na tuto věc.

Emoce je duševní proces, který vnímáme jako pocit; jinak řečeno, emoce pociťujeme. Pocit je tedy individuální prožitek emoce. Emoce také může být pozorována okolím, protože vzniká z procesů odehrávajících se v mozku, které mohou být pozorovány a měřeny a protože se to nějak navenek projevuje. To, co okolí vnímá, však nejsou pocity, ale projevy emocí.

Pocit je individuální a subjektivní vjem emoce.

Jelikož pocity jsou vjemy, musí být pociťování považováno za stejné vnímání, jako každé jiné. To jest jako vjemy vidění a slyšení.

Emoce jsou z velké míry dány geneticky. Je to často nějaká evolučně naprogramovaná reakce na nějaký podnět. Pociťování, to je v podstatě vnímání našeho organismu. Z toho plyne, že emoce můžeme kontrolovat pouze v tom rozsahu, jaký význam dáváme našim pocitům, nebo v míře úměrné tomu, jak jsme schopni kontrolovat svůj vlastní tělesný stav, který emoce způsobily.

V této kapitole jsme si načrtli základ, který nám bude sloužit pro práci s emocemi. V následující krátké kapitole o vedení lidí si tento základ rozšíříme o to, jak emoce vznikají.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se