Akceptace, empatie a autenticita vůdčí osobnosti

Carl Rogers

Již několikrát jsem v Kapitolách o vedení psal, proč je při transformačním přístupu k vedení lidí důležitý pátý návyk vůdčích osobnosti Stephena Coveye: „Nejdříve se snažit pochopit, potom být pochopen”. V podstatě se jedná o to být empatický. V tomto příspěvku nabízím pro inspiraci další možnosti. V něm si prohloubíme pojem vlastní pojem empatie a zároveň si jej doplníme o další úzce související skutečnosti; tentokrát z hlediska tzv. „rogersovského přístupu”.

Tento příspěvek je ve srovnání s ostatními články z Inspirace pro vedení lidí poněkud delší a náročnější. Stojí však, podle mě, nejméně za přečtení.

C. R. Rogers (1902 - 1987) založil psychoterapeutický směr, který se nyní jmenuje rogersovský přístup. Používají se však i jiné názvy: na osobu či klienta zaměřená terapie, nedirektivní terapie, terapie rozhovorem a další.

Rogersovský přístup je charakterizován tím, že

Terapeut dosahuje konstruktivních změn v osobnosti a projevu klienta tím, že ho bez výhrad akceptuje, projevuje se vůči němu vysoce empaticky a autenticky. Touto vztahovou nabídkou vytváří psychologický prostor, který podporuje osobní růst a umožňuje překonávání klientových vnitřních rozporů.

Připomínám definice vedení lidí Vedeme.cz:

Vedení lidí je činnost, jejímž smyslem je ve vzájemném vztahu sounáležitosti s vedenými dosáhnout nějakého nového cíle, jehož dosažení je v přímém a vlastním zájmu jak vedoucího, tak vedených. Vedoucí toho dosahuje prostřednictvím rozšíření mapy světa vedených a motivací.

Co jiného je rozšíření mapy světa, než osobní růst a odstranění vnitřních rozporů? Je to v podstatě totéž. A jestliže rogersovský přístup nabízí i návod jak toto podpořit, to jest akceptací, empatií a autenticitou, je vhodné, pokud jste otevření i jiným poznatkům, se blíže seznámit s tím, co to tedy vlastně je. Místo psychologických termínů však budu používat terminologii zavedenou na našem webu (tj. manažerskou).

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se