Raport - stav psychického souznění

Umění navázat dobrý vztah, raport, patří spíše do obchodnických a terapeutických, dovedností, než do běžné praxe manažera. Manažer, který nejenom řídí, ale i vede, by rozhodně techniku navázání dobrého vztahu neměl opomíjet.

Lze si těžko představit nějakého vedoucího, který motivuje, inspiruje, ale není v emocionálním smyslu propojen s lidmi, které vede. Vytvoření raportu je tudíž základní podmínkou neformálního vedení či, chcete-li, ovlivňování lidí. Nemáte-li dobrý vztah, pak jediný způsob, jak o něčem přesvědčit druhé, je z pozice síly. Navázání raportu je také základní podmínkou toho, jak lépe pochopit druhé a jak být lépe pochopeni. Vytvoření raportu patří do všech čtyř oblastí emocionální inteligence: nejenom do oblasti sociálního uvědomění (social awareness) a do oblasti managementu vztahů (relationship management), ale také do sebeuvědomění (self-awareness) a sebeřízení (self-management).

V této kapitole si vysvětlíme, co to raport je, jak jej poznáme, jak jej dosáhneme a naznačíme si, co dále s ním.

Definice slova raport

Carl Gustav Jung jej definuje, jako „... psychický stav, ve kterém je pocit shody mezi jednotlivcem a osobou či osobami v jeho okolí”. Moderní slovníky hovoří o tomtéž, jenom ještě používají další slůvka jako harmonie, vzájemná důvěra, pocit porozumění.

Jak poznáme raport

Pocit vzájemného porozumění jste zajisté již někdy měli. Cítili jste, že rozumíte a že je vám rozuměno. Psychický stav, kterým raport také je, se zákonitě též projevuje navenek. Budete-li pozorovat dva lidi, kteří si dobře rozumí, mají mezi sebou velmi dobrý vztah, co uvidíte a uslyšíte?

Uvidíte, že jejich neverbální projev je velmi podobné. Mají podobné postoje, rychlost a rytmus gestikulace, rychlost dechu a podobně.

Uslyšíte, že jejich verbální projev se také podobá: používají stejné, nebo podobné obraty, slova, hovoří podobnou rychlostí i hlasitostí.

Je to jako by byly obě osoby spjaty neviditelnou gumičkou způsobující tuto rezonanci vnějšího projevu.

Jak docílit raport

Z předchozích kapitol víme, že jako vnitřní stav ovlivňuje fyziologii, tak vnější projevy zpětně ovlivňují i myšlení a emoce. Tato zpětná vazba je základem pro techniku navazování raportu.

Přizpůsobíme svůj vnější projev (verbální i neverbální) druhé osobě a jsme otevřeni vůči tomu, že náš vnitřní stav se tomu přizpůsobí. Tak, přes vnější projev, se můžeme postupně dostat i do podobného psychického stavu, jako má náš partner. Opakuji: stačí pozorovat, poslouchat, přizpůsobovat svůj vnější projev a ochotně akceptovat změny našeho psychického stavu.

Jen o něco složitější je navázat raport se skupinou. Princip je stejný, jako u jednotlivce: přizpůsobujete svůj vnější projev převažujícímu projevu skupiny.

To je, v podstatě, všechno.

Co s raportem

Uvedená technika navázání raportu je poměrně často zneužívána. Jistě se vám stalo, že někdo s vámi úspěšně navázal dobrý komunikační stav, aby vás vzápětí úspěšně podvedl. Stává se to. A bude se to stávat.

Nemá však smysl zanevřít na techniku, která za nic nemůže. Nezbavím se v domácnosti všeho psacího náčiní přeci jenom proto, že někdy někdo perem podepsal rozsudek smrti. Za zneužití mohou lidé s pokřiveným charakterem. Dříve, nebo později, se na to přijde. Mějte tedy, prosím na paměti, až budete tuto techniku používat, o co vám jde: o váš osobní prospěch, či o prospěch obou stran. V to je veliký rozdíl.

Mnoho rychlokvašených manažerů a obchodníků na technice napodobování vnějšího projevu končí. Určitě jste je již potkali a určitě vám, stejně, jako mě, připadají tak dětsky naivně legrační. Pokud za daným vnějším projevem, „nepustíte” váš vnitřek, touhu opravdově porozumět, pak to tak bude vždy: naivní, směšné a neúčinné...

Mnoho lidí se do raportu bojí pustit, protože se obávají, že nezvládnou své vnitřní proměny. Transformační leadership však už takový je: v procesu vedení se mění nejen vedení lidé, ale i vedoucí. Možné emocionální újmy, která vám to tu a tam může způsobit jsou daleko a daleko převáženy výhodami transformačního přístupu k vedení lidí.

Další věci, ve které panuje nedorozumění ohledně raportu, je mylné ztotožnění raportu se souhlasem. Vůbec ne. Být v raportu neznamená souhlasit. Naopak; nesouhlasit ve stavu raportu je velmi pěkný emocionální zážitek. Máte pocit, že druhá strana velmi dobře rozumí, proč nesouhlasíte a respektuje v tom vaše pocity či logické argumenty. Myslím, že vytvořit takové ovzduší při firemních schůzích či pracovních schůzkách by mělo být vaším cílem. A je to o tom, jak emocionálně dovedete vést.

Techniku navazování raportu zrcadlením druhého, či druhých, není radno používat jako jedinou věc, ze které pramení dobrý vztah. Není ani nutno se jí vyhýbat kvůli obavám, či zjednodušujícího pocitu její neetičnosti.

Raport jsem v úvodu podal, jako základ pro nesilové, neutoritativní vedení. Platí to jak v obchodním, terapeutickém, tak manažerském světě. Funguje to v principu takto: pokud s někým máte raport, pak můžete jeho jednotlivé složky jemně a citlivě měnit, přičemž člověk, který v raportu s vámi je vás bude následovat.

Můžete si to bez obav vyzkoušet na vnějším projevu. Nejdříve dosáhněte raportu a pak pomaloučku, polehoučku, abyste nenarušili vzniklé pouto, zrychlujte vaši gestikulaci. Váš partner by měl zrychlit také.

Trochu opatrněji si to můžete vyzkoušet na někom, kdo potřebuje dodat trochu sebedůvěry, či optimismu. Nejdříve navažte raport. A pak zase, pomalu, bez přerušení raportu, měňte svůj vnitřní stav i vnější projev na sebedůvěryhodný či optimistický. Partner by vás měl následovat: změnou svého vnějšího projevu i změnou svého vnitřního psychologického stavu.


Závěrem chci shrnout, co všechno jsme v technikách této kapitoly dělali:

  • zjišťovali jsme svůj emocionální stav (self-awareness),
  • učili jsme se jej měnit (self-management),
  • zjišťovali jsme emocionální stav ostatních (social awareness),
  • učili jsme se jej měnit (relationship management).

Zkrátka jsme rozvíjeli svoje kompetence ve všech čtyřech oblastech naší emocionální inteligence.

V následujících kapitolách se chci podrobněji věnovat důvěře. Opakuji, že podpůrné techniky jsou dobré a vhodné, avšak nikoliv určující. Bez skutečné důvěry nelze vést.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se