Hodnoty, kritéria a jejich sdružování či kouskování (chunking) - Další souvislosti

Další souvislosti

Chunking se používá i v jiných souvislostech. Nikoliv jenom na hodnoty a kritéria, ale též na ostatní složky lidské zkušenosti. Například na dovednosti, znalosti, nebo chování. Někdy je vhodné přejít od veliké, těžko uchopitelné věci k menších kouskům. Chceme-li zjistit, kde přesně je možno ušetřit, je dobré se na nákladovou strukturu podívat poněkud zblízka. Někdy však pro množství detailů nevidíme les. Viděl jsem firmy, které se koncentrovaly na hlídání desetníků a mezitím jim pro tuto výjimečnou schopnost utekly statisíce. A v tom případě, je třeba jít od podrobností nahoru - chunking up.

Všimněte si, že při připojování a rozporcování (chunking up a chunking down) se pohybujeme v rámci hierarchické stromovité struktury. Kategorizujeme. Při směru nahoru i dolů. Ne tak při propojování. Tento způsob jde jaksi mimo danou stromovitou strukturu - viz ještě jednou obrázek:

chunking all
Propojení všeho

A právě to mimo je příčinou toho, že se s ním, obecně vzato, nesetkáváme ani v osobním životě, ani v životě organizací, tak často, jak by bylo záhodno.

Jdeme-li ke kořenům příčin, zjistíme, že propojování si vyžaduje poněkud jiný způsob myšlení (potřebujeme použít abduktivní myšlení), než chunking up (součást induktivního myšlení) a chunking down (součást deduktivního myšlení). V běžném životě se s induktivním a deduktivním způsobem myšlení setkáváme daleko častěji, než s abduktivním. Přemyšlíme více o strukturách, kategorizujeme, a z příslušnosti k určité kategorii činíme předpoklady. Avšak velké změny v historii lidstva jsou vždy poznamenány přítomností myšlení abduktivního. Nové ideje, teorie, hypotézy i smělé plány ...

Holistický manažer by měl zvládnout všechny tři způsoby myšlení: nahoru, dolů i do strany.

Velmi častým problémem manažerů je totiž to, že se při své práci omezují na myšlení v rámci kategorií, tříd a klasifikací.

Není divu. Jsou (my všichni jsme) více méně produktem klasické racionálně zaměřené výuky, výuky, která především systemizuje, kategorizuje a třídí.

Tento způsob myšlení je dobrý, ale není dobrý, pokud je výhradním. Omezuje.

Kdyby mnozí manažeři doplnili svůj způsob standardního strukturovaného myšlení o nestrukturované myšlení stranou, otevřely by se jim často daleko větší možnosti. Ku svému prospěchu i prospěchu ostatních.

Směle lze tedz tvrdit, že

Vedení lidí je o rozšiřování mapy světa, řízení je o jejím uspořádávání.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se